Mälu instituut avaldab esimesed uurimistulemused ERR
Eestlased Eestis 19 Dec 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kaks aastat tagasi asutatud Eesti Mälu Instituudi esimesed uurimistulemused ilmuvad detsembris rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Arhivaaride ühingu kvartalikirja Tuna erinumbrina.

Eesti Mälu Instituut asutati 2008. aastal. 2009. aastal moodustas president Toomas Hendrik Ilves instituudi rahvusvahelise komisjoni, mille liikmeteks on kümme õpetlast teistest riikidest. Mälu instituudi ülesandeks määrati põhjaliku ja objektiivse ülevaate andmine inimõiguste olukorrast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal.

"Sel aastal jätkati uurimistööd Eesti ja ka teiste riikide arhiivides. Tulenevalt Mälu instituudi ülesandest on olnud prioriteediks sovetiaegsete arhiivimaterjalide, eeskätt pärast Teist maailmasõda tekkinud dokumentide massiivne läbitöötamine. Suur osa nendest dokumentidest Eesti arhiividest on seni kasutamata, ilma toeka arhiivipõhise vundamendita ei oleks aga mälestuste ja teiste allikarühmade kasutamine piisavalt tulemuslik," rääkis ERR-i uudisteportaalile instituudi juhatuse liige Toomas Hiio.

Praegu uuritakse Nõukogude-aegseid ametiühinguid ja teisi "kohustuslik-vabatahtlikke" ühiskondlikke organisatsioone, nagu näiteks ALMAVÜ ja Punane Rist, hariduse ideologiseerimist algkoolist ülikoolini, aga samuti dissidentlust, Eestis asunud vanglaid, kolooniaid ja vangilaagreid.

Hiio sõnul töötavad teadlased süstemaatiliselt läbi EKP keskkomitee büroo protokollid ja stenogrammid, uurivad NLKP keskkomitee, keskkomitee poliitbüroo, ministrite nõukogu ja üleliiduliste ministeeriumide ning liiduvabariiklike asutuste omavahelisi suhteid ja käsuliine. passisüsteemi, sissekirjutust, mitmesuguseid poliitilistest argumentidest tingitud piiranguid,
poliitiliste repressioonide määramise kriteeriume, rehabiliteerimise taotlemist, pensione, Siberist tagasitulekut ja paljut muud.

Mälu instituudi uurijad on teinud kaastööd Eesti Päevalehe kirjastuse ja ajakirja "Akadeemia" ühise sarja "Eesti Mälu" ettevalmistamisel ja tutvustamisel, samuti osalenud ajalooõpetajate täienduskoolitustel.

Oma tegevust on sihtasutus Eesti Mälu Instituut finantseerinud riigieelarvest saadud eraldisest ning lepingulistest uurimistöödest ja muudest projektidest. Instituut osaleb sarnaste Euroopa asutuste ja uurimiskeskuste rahvusvahelises koostöös.

Esimese suurema avaliku üritusena on instituudil 2011. aasta juunis kavas rahvusvaheline teaduskonverents "Identiteedi ja isiksuse kujundamine kommunistliku võimu all: Ajalugu Ida-Euroopa totalitaarrežiimide teenistuses".

Heikki Aasaru
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus