Eesti Elu
VÄLISEESTI AJALEHTEDE TÄISTEKSTID INTERNETIS! (1)
Eestlased Eestis 11 Feb 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Aita Kraut
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuse peabibliograaf


(Lisaks Aho Rebase artiklile „Väliseesti ajalehed“ // Vaba Eesti Sõna, 2011, 20. jaan., nr. 3, lk. 3, 7 ja Eesti Elu, 2011, 21. jaan., nr. 3, lk. 15)

Aho Rebas kirjutas oma artiklis mõnede väliseesti ajalehtede lugemisvõimalusest nende veebilehe või facebooki kaudu, temale täienduseks tahaksin juhtida huviliste tähelepanu ka sellele, et digiteeritud kujul on praegu kõigil soovijail üle maailma võimalik Internetis lugeda järgmisi väliseesti ajalehti aadressil http://dea.nlib.ee:

• Eesti Post (Saksamaa) –1945–1953
• Eesti Päevaleht (Rootsi) – 1959–2009, ilmub edasi, digiteerimine jätkub
• Meie Kodu (Austraalia) – 1949–2009, ilmub edasi, digiteerimine jätkub
• Stockholms-Tidningen Eestlastele –1947–1959
• Teataja / Eesti Teataja (Rootsi) –1944–2002
• Vaba Eestlane (Kanada) –1952– 2001
• Võitleja (Kanada) – 1952–2009, ilmub edasi, digiteerimine jätkub
• Välis-Eesti (Rootsi) –1944–1995

Ajalehe Vaba Eesti Sõna (Ameerika Ühendriigid) digiteerimine on käsil.

Digiteerimist kui üht võimalust raamatukogu varamu originaalisäästlikul viisil kättesaadavaks tegemiseks rakendatakse juba mitmeid aastaid teiste mäluasutuste seas ka Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses.

1998. aastal, mil raamatukogude ja arhiivide ühistöös sündis projekt nimega „Rahvusliku kultuuripärandi säilitamine“, hakati meie raamatukogus tegema väliseesti ajalehtedest tagatiskoopiaid mikrofilmidel, et olemasolevaid hapraid originaaleksemplare paremini säilitada. Lisaks ajalehtedele oleme mikrofilminud veel päris arvestatava hulga ajakirju ja väikelehti, samuti haruldasemaid ja Eestis ainueksemplarina meie väliseesti kirjanduse kogus leiduvaid raamatuid. 2004. a algas Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi ja TLÜ Akadeemilise Raamatukogu koostöö digiteeritud eesti ajalehtede andmebaasi DEA loomisel. Selles andmebaasis ongi teiste eesti ajalehtede hulgas digiteeritud kujul kättesaadavad ka eelpoolnimetatud väliseesti ajalehed.

Tänu Teadus- ja Haridusministeeriumi rahvuskaaslaste programmi tõhusale toetusele on viimastel aastatel tegevus selles valdkonnas edenenud jõudsalt ja püüame seda tööd jätkata. Nii loodame tagada, et see osa meie rahvuskultuurist kestab meist kauem ja jääb oma originaalkujul pärandina kättesaadavaks ja nähtavaks järeltulevatele põlvedele.

Et hõlbustada väliseesti ajalehtedes ilmunud artiklite leidmist, oleme avanud andmebaasis VEART (http://www.tlulib.ee/veart) väliseesti ajalehtede sisu. Andmebaasi on praeguseks sisestatud 11587 artiklit olulisematest väliseesti ajalehtedest ja ajakirjadest, mis kajastavad väliseestlaste elu. Alates 2010 sisestatakse neid kirjeid Eesti artiklite andmebaasi ISE (http://ise.elnet.ee/), kuhu liidetakse tulevikus ka praegu VEARTis olevad artiklikirjed.

Kasutage võimalust Interneti kaudu tutvuda maailma eri paigus ilmunud või ilmuvate väliseesti ajalehtedega ja lugeda ka aastate- või aastakümnetetaguseid artikleid! Sellisteks ajaloolisteks tagasivaadeteks pakub andmebaas DEA hea ja mugava võimaluse!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus