Eesti Elu
Toronto saarlastel ees ühisprojekt kodusaarega (2)
Eestlased Kanadas 18 Jun 2010 Johannes PahapillEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Saarlaste Ühing Torontos (SÜT) otsustas Toronto Eesti Majas 31. mail toimunud aastapeakoosolekul teha kaas- ja koostööd kodusaarel peatselt käivitatava huvitava projekiga, mis hiljuti kinnitati tõhusa rahalise toetuse saamiseks PRIA poolt. Tegemist on MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriseltsi, Saaremaa Muuseumi, Torontos sündinud ja mõned aastad tagasi esivanemate sünnisaarele elama asunud Alar Allase ning 16 Saaremaa põhikooli vahelise laialdase ühisprojektiga „Pärimusvideod“.

Nüüd aga äsjase aastapeakoosoleku juurde. Koosoleku avas ühingu esimees, kes tervitas ja tänas kokkutulnuid. Rakendusosas valiti koosoleku juhatajaks ühingu esimees, protokollijaks kirjatoimetaja Leida Tõsine; häältelugejaiks ja peakoosoleku protokolli kinnitajaiks Arno Kapp ja Õie Riis.
Peale sekretäri – Leida Tõsine – poolt eelmise aasta peakoosoleku protokolli ettelugemist ja koosoleku poolt kinnitamist, andis esimees põgusa ülevaate möödunud tegevusaastast. Septembris toimus osavõturohke ja hoogne sügispidu. Osavõtt ühingu traditsioonilisest küünlapäeva peost oli ootuste vastaselt tublisti kahanenud – karm talveilm oli siin peateguriks. Aasta jooksul on ühingu liikmed aktiivselt osalenud mitmetel siinsete eesti organsatsioonide pidustustel. Sellest saab lähemalt lugeda ühingu kodulehel http://saarlane.ca , peatükis 5.9.

Laekur Hilda Härm esitas ühingu majandusaruande. Möödunud tegevusaasta tulude/kulude läbikäik oli $2,817/$4,135 respektiivselt – kassa kahanes aasta jooksul $1,318 võrra. See oli peamiselt tingitud küünlapäeva peost, kus paljud end peole registreerinud jäid ilma ette teatamata kohale tulemata. Revisjonikomisjoni esimees Arno Kapp kiitis oma aruandes ühingu igati korralikku ja täpset rahalist asjaajamist, samas tunti muret kassa rahalise kahanemise üle. Aasta tegevus- ja majandusaruanded kinnitati ühel häälel.

Juhatusse valiti tagasi kodukorra alusel tänavu väljalangevad juhatuse liikmed Leida Tõsine ja Hilda Härm. Revisjonikomisjoni valiti tagasi Arnold Kapp ja Walter Kongats, kandidaadiks Õie Riis.

Tegevusaastaks 2010 / 2011 võeti vastu raamkava: korraldada pidulik sügiskoosviibimine k.a. septembris TEM kristallsaalis; jätta ära küünlapäevapidu. Lisanduvad ühingu liikmete osavõtud Maakondliku Esinduskogu ja teiste kohalike organisatsioonide tegevusest, samuti kaas- ja koostöö kodusaare ühisprojektis, millest alljärgnevalt lähemalt.
Laiahaardelise ja huvitava ühisprojekti algus on planeeritud 1. juulile k.a. ja tööga loodetakse lõpusirgele jõuda tuleva aasta detsembris. Projekti rahastusplaan näeb ette ligi 800,000 krooni suurust kulutust, millest 90% katab PRIA, ülejäänud summa kohalike osalejate poolt – peamiselt vabatahtliku töö näol, osaliselt ka algkapitalina projekti korraldajatelt. Kavas on kasutada 16 Saaremaa põhikooli viimase klassi õpilasi saare vanemate elanike videointervjueerijatena nii kodusaarel kui mujal, ka Torontos. Põhiteemaks on intervjueeritava elukogemused läbi raskete aegade, ka tema kodutalu / sünnikoha saatus läbi aegade, praegune seisund ning väljavaade tulevikuks.

Peale intervjuusid tehakse kogutud materjalist pikem film, mis läheb kasutusele ja hoiule Saaremaa Muuseumisse, kus hoitakse ka allikmaterjalid. Projektis kasutatav videotehnika läheb peale projekti lõppu osalenud koolide omandusse ja kasutusse, muu tehnika aga Saaremaa Muuseumile.
Tegevusplaani kohaselt toimuvad intervjuud Torontos eelseisval sügisel/talvel. Siin on intervjueerijaks Torontos sündinud, nüüd alaliselt Saaremaal elav, videotehnika-spetsialist Alar Allas. SÜT osaluseks on mõeldud siin intervjueeritavad isikud leida ja intervjueerijat võimaluse piires abistada. Ühingu kaastöö toimub osalejate-liikmete isikliku panuse alusel, mitte ühingu kassa arvel. Kõigest lähemalt ajakirjanduse vahendusel edaspidi.
Aastapeakoosolekule järgnes koduselt hubane kohvilaud. Ühingu nimel siiras tänu rikkaliku kohvilaua korraldajatele – Leida Heldele ja Hilda Härmile! Kohvilauale järgnes lühike juhatuse koosolek, kus jaotati ametid: Johannes Pahapill - esimees, Leida Helde - abiesimees, Leida Tõsine - sekretär, Hilda Härm - laekur, Aino Raun - abilaekur, Pilvi Niit ja Lehte Alle - juhatuse liikmed.
Johannes Pahapill, SÜT esimees.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus