Eesti Elu
Toronto Eesti Keskuse Projekti teade Eesti Elu (1)
Teadaanded 18 Nov 2017 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Eesti Keskuse projekti meeskonnal on hea meel teatada, et jätkusuutlikkuse uurimine edeneb hästi.

Uue keskuse planeerimisel on palju erinevaid etappe. Kuigi suur osa ajastusest sõltub linna enda planeeringu- ja heakskiitmisreeglitest, siis meie meeskond võtab järjest ette kõik olulised punktid, mis on projekti teostuse nimekirjas. Nende töö tulemusena saame põhjaliku ülevaate, mille alusel võib teha lõpliku otsuse.
Kogu selle tegevuse eesmärgiks on ja jääb soov kindlaks teha, et projekt on majanduslikult arukas ja vastab kogukonna erinevatele vajadustele.

Mõned viimase nädala jooksul tehtud edusammud on järgmised:
• Oleme jõudnud poolele teele keeruliste eelarveuuringutega uue keskuse ehitamiseks ja opereerimiseks. Selleks oleme arvesse võtnud erinevaid potentsiaalseid ehituskonfiguratsioone ja stsenaariume.

• Hetkel on käimas ümbruskonna ja kohaspetsiifilise liisinguturu uurimine. Selle protsessi üks esimesi samme on kindlaks teha erinevad võimalikud rentnikud ning nende nõuded ehitusele ja ruumide paigutusele. See on oluline samm tagamaks, et keskuse tegevus seisaks tugevatel ja usaldusväärsetel rahalistel jalgadel.

• Murranguline saavutus on olnud linna planeerimiskeskkonna ja -nõuete põhjalik mõistmine ning nendega arvestamine. See on mõjutanud meie tööd uue keskuse kallal, kusjuures oleme järjest suutnud pakkuda lahendusi linna planeerimisnõuetele.

• Meie töö on näidanud, et huvi maa vastu, kus asub olemasolev Eesti Maja, on suur. See on projekti elujõulisuse seisukohalt väga julgustav, sest potentsiaalse müügi tulud on olulised mitte ainult ehituse alustamiseks, vaid ka mõistmaks, mida saab kavandatust ellu viia.

• Suur töö on ära tehtud uurides, mida tähendab Broadview kinnistu tsoneerimis- ja pärandistaatus. Töötame linnaplaneerijatega, et see mõjutaks ala tulevast kasutuselevõttu nii minimaalselt kui vähegi võimalik.

• Nii Madison 9 ostu kui 958 Broadview müügi üldisi legaalseid tagajärgi on üksikasjalikult uuritud. See aitab tagada, et nende tehingute tingimused on projekti edukaks teostuseks optimaalsed ning neid saab vajadusel probleemideta rakendada.

• Meie õnneks toetavad Madisoni Avenüü ümbruskonna elanikud ja piirkonnaga seotud isikud Eesti Keskuse projekti ideed. Kohtumine kohalike maksumaksjatega 30. oktoobril Madisoni Avenüül peetud koosolekul, kus osales ka linnavolikogu liige Joe Cressy, näitas sealse kogukonna tugevat toetust võimalikule uuele ehitusele.

• Lähemal ajal on ees aga veel hulk tööd. Projekti konsultantidest meeskond on aktiivselt kaasa tõmmatud, töötades motiveeritult ja kindlalt protsessi erinevate tahkude kallal.

Arhitekt Alar Kongats koos oma disainimeeskonna ja projektijuhtidega veab läbirääkimisi Eesti ühiskonna potentsiaalsete kasutajarühmadega. Konsultatsioonid peaks algama 2018. aasta alguses ja kestavad tõenäoliselt mitu kuud.

Kohtumine Eesti ühiskonnaga toimub peale jätkusuutlikkuse uurimise tulemuste kokkutõmbamist 2018. aasta varakevadel. Uurimine on kavas lõpetada uue aasta esimese kvartali sees. Kohe peale seda saaksime anda ülevaate tulemustest ning jagada uue keskuse tegelikku konfiguratsiooni ja seletada, kuidas kogukonna vajadused on lahendatud.

Projekti meeskond soovib avaldada siirast tänu arvukatele vabatahtlikele, kes on hoolsalt ning pühendunult osalenud erinevate projektikomiteede töös. Nende panus on hindamatu, sest sellega tagatakse kogu protsessi nõuetekohane täitmine.

See on keerukas projekt. Tal on palju eri tahke, millega tuleb tegutseda õigeaegselt ja korralikult. Hoiame jätkuvalt kõiki toimuvate protsessidega kursis. Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Kõik e-kirjad on teretulnud aadressil
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus