TESSi 60. juubeliaasta
Eestlased Kanadas 22 May 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Uutest üürilepingutest infot
Mullu märkis Kotkajärve laagriala 60-dat juubelit, rohke osavõtuga. Tänavu on Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi kord, huvitavalt loodi Kotkajärve juriidiline omanik ja haldaja TESS aasta aega pärast maa-ala varumist, kuna saadi aru, et on vaja formaalset organisatsiooni, mis mitte ainult ei halda, aga samas otsib majanduslikult võimalusi, et tagada laagri-ala elujõulisust.

Aastaid saab 60 täis 11. augustil. Et ajalooliselt täpne olla, juba 1951 a. oldi organiseeritud, - see lubas Kotkajärve maa-ala ostu - enne seda kui ilmnes vajadus ametlikult struktuuri luua iseseisva, mittetulutaotleva aktsiavaba juriidilise seltsina, mille peamiseks eesmärgiks oli eesti skaut/gaidluse tegevuse toetamine. Viimastel aastatel on vabatahtlik juhatus tõhusat tööd teinud mitmel tasandil. Tähtsaim vist uute üürilepingutega ja vanade võlakirjadega tegeledes. Nimelt TESSi sissetuleku lõviosa tuleb annetustest, ja suvilate/kruntide üüridest.

Liikmemaks on samuti tähtis, kuid sellega on alati raske arvestada. Kotkajärve suvilatega on nii, et maja on omaniku oma, aga maa eest, kuhu suvila on ehitatud, peab üüri maksma. Samuti ka krundiomaniku kohustuseks, isegi kui ta pole midagi peale ehitanud. TESSi liikmena aga saab Kotkajärvelt vabalt igal ajal käia, ühismaid nautida, augustis, eriti, Kotkajärve pehmet ning sooja vett lasta supeldes üle keha käia.

Asutamisaastal olid Ontario seadused teised kui 2014, õieti päris segased. Ikka on asjad muutlikud, aga selgemad, kui siis. Viimane juriidiline muutus oli 21 aastat tagasi, kui krundiomanik sõlmis 21- aastase üürilepingu, mis aegus 13 aprillil s.a. TESSilt saadi võlakiri, ehk debentuur, TESSi kohustuseks oli neid soovi korral lunastada üürilepingu tähtaja lõppedes. Põhimõtteks oli kapitali kogumine, et infrastruktuuri – teid, maju, kööki, sauna, laagriplatse üles ehitada. Sedagi vabatahtliku tööjõuga, aga materjal ometi maksis paraja penni.

TESS pidas aastapeakoosolekut möödunud kuul, kus peamiseks teemaks oli uued üürilepingud, mida esimees ja jurist Mart Pikkov oli seaduseid väga hästi tundes korralikult ettevalmistanud. Võlakirjadega on TESSil lootus, et need, kes enam neist ei ole huvitatud, annetavad noorte tegevuse huvides need TESSile. Kuigi üürid tõusid elukallidusega arvestades, kasvavate maksudega, on Kotkajärve krunt või suvila ikka äärmiselt odav arvestades Muskoka hindadega, ja sellega, et on võimalus enam kui 400 aakril matkata, isegi riigimaadel talvel suusatada. 14 juuniks peaks olema allkirjastatud üürilepingud juhatusel käes.

Ent juhatusel on suur mure, et kõiki krundiomanikke, võlakirjapidajaid ei olnud võimalik leida. Kas pärijad ehk ei teadnud, aadressi muutused, eraldumine ühiskonnast – põhjuseid võimalikult palju. Selletõttu pöördub juhatus EWR lugejate poole, kes ehk tunnevad Kotkajärve debentuuri/võlakirja ostjatest või krundirentijatest midagi. Teatud olukordades kaalub juhatus pikendamist, eriti kui postiteel saadetu dokumendid valele aadressile jõudsid. Nota Bene! Kolimise puhul on liikme kohustus juhatusele teatada aadressi muutusest! Ka pärimise puhul.

Tuleks lisada, et meie nooremal põlvkonnal on huvi Kotkajärve vastu suur – krunte ihaldatakse, ja juhatusel on muude kohustuste hulgas kavas juurdepääsu nö metsakruntidele võimaldada. Orujärve kaldale paraku on raske loota võimalust ostmiseks – kuid mine sa tea, ka seal on olnud viimase aastakümne jooksul suvilaomanike hulgas muutusi.

Uued üürilepingud ja vajalik informatsioon saadeti aprillis välja. 90 päeva on antud aega allakirjastamiseks, otsustamiseks. TESSi elektronpost on postiaadress 424 Durie Street Toronto M6S 3G4. Tõenäoliselt on juhatuseliikmed enamustele TESSi liikmetele, krundiomanikele tuttavad, nende käest saab vajadusel lisa informatsiooni.

Ees on sel nädalalõpul kevadtalgud, kus noored domineerivad, ja arvude poolest on nad viimastel aastatel olnud väga edukad. Mis ime, kui saab sõpradega Muskoka loodust nautida, ausalt higistada nii tööd tehes kui hiljem saunas, lõpetades päeva seltskondlikult kas lõkke ümber või tantsulaval. Rääkimata oivalisest toidust, mille eest TESS hoolitseb.

Talgutel uuritakse kuhu täpselt asetada võimalik uus lasketiir ning tegeletakse nende töödega mida talv on oma headuses määranud vajalikuks oleva. Korrastustööde kõrvalt on alati hoonete juurde midagi vaja teha, ka ehitatakse pidevalt juurde. Kolmesaja inimese kohal olek KJ 60-dal juubelil kinnitas ilmekalt, et noorusel on mitte ainult huvi aga ka kiindumus oma laagripaika.

Juulis on oodata külalisi – poola skautidele on Kotkajärve kaheks nädaks üüritud, siis üks nädalalõpu koosviibimine ärimeestele, kes on mitu aastat Seedriorul edukalt sellist üritust läbi viinud. Talgutel saab rohkem soovi korral teada.

Uusi liikmeid võtab juhatus alati hea meelega vastu. Talgutel on üks võimalus, või 12. juuniks, mil toimub järgmine juhatuse koosolek Eesti Maja noorteruumis kell 19:00, sooviavalduse esitamiseks.
TESSI JUHATUS
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus