Eesti Elu
Sotsialism on viinud demokraatlikud riigid pankroti äärele (1)
Arvamus 06 Oct 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Sotsialistlik ideaal ühiskonnast on, et riik hoolitseb oma kodanike heaolu eest hällist hauani. See on inimlikult väga tervitatav eesmärk, aga nõuab praktiliseks läbiviimiseks suurt valitsuse aparatuuri. Valitsused, mõningate eranditega, ei loo majanduslikke väärtusi, vaid nende peamine ülesanne on majanduslike väärtuste jaotamine ühiskonnas.

Parempoolne ehk kapitalistlik maailmavaade rõhutab kodanike isiklikku vastutust oma heaolu tagamiseks ja näeb ette valitsuse piiratud suurust. Valitsuse ülesandeks on tagada kodanikele julgeolek nii sise- kui välispoliitiliselt, politsei ja sõjaväe kaudu. Samuti on valitsuse ülesandeks luua ja käigus hoida seadusandlust, mida kohtute kaudu rakendatakse. Pensionid ja töötukindlustused kuuluvad tsiviliseeritud ühiskonna juurde.

Sotsialistlik ideaal on inimestele südamelähedane, kuna enamik tunneb kaastunnet oma kaaskodanike heaolu vastu, mis on pahempoolse ehk sotsialistliku maailmavaate tugevaks alustalaks ja mille tõttu sotsialistlikud ja mõnel määral kommunistlikud parteid on Läänemaailmas suure populaarsuse omandanud. Külma sõja ajal liitus sellega Nõukogude Liidu propaganda, mida osavalt levitati ja mis kapitalistlikku ühiskonda maha tegi. Seetõttu ei ole midagi imestada, et suur enamik vaba maailma meediast ja akadeemiast on vasakpoolse maailmavaate omaks võtnud.

Sotsialistlikul teoorial ei ole majanduslike väärtuste loomise teooriat, on vaid nende jaotamise teooria. Kui Karl Marx kirjutas oma suurteose Kapital, siis valitses aadel enamikku Euroopast ja rikkus pärandati aadliseisu kuuluvuse alusel põlvest põlve. Loomulikult on säärane rikkuse pärandamine ebaõiglane, kuid see arusaam on toodud tänapäeva sotsialistlike ideoloogide poolt meie tänapäeva. Rikkaid tuleb rängalt maksustada, sest nende varandus on teenimatult omandatud.

Tegelikkus on vastupidine. Jah, on mõned rikastesse perekondadesse kuuluvad isikud, kes on vanematelt pärandanud rikkust, kuid enamik majanduslikku rikkust on loodud ettevõtlike inimeste poolt. Bill Gates, kes on üks maailma rikkamaid mehi, jättis ülikooli pooleli ja asutas firma Microsoft. Tõsi, ta on mitmekordne miljardär, kuid tänu tema leidlikkusele on praegu Microsofti firmal ligi 100, 000 töökohta ja mitmed tema lähedased töölised on miljonärideks saanud. Eraettevõtlus on vabas maailmas suurimaks rikkuse ja uute töökohtade loojaks. Mida vähem valitsus eraettevõtlust ohjeldab, seda rohkem suudab ta majanduslikku rikkust luua, mis tulumaksude kaudu ka kõige vaesemate ühiskonna liikmeteni jõuab. Sotsialistlik propaganda on aga ikka veel vaenulik eraettevõtluse vastu.
Tänu vasakpoolse meedia ja akadeemia mõjule on demokraatlike riikide valitsused üha rohkem sotsialistlikke programme rakendanud. Valimisvõitluste retoorikas räägivad valimisvõitu taotlevad poliitikud üha rohkem hüvitustest, mida nad valijaskonnale saavad pakkuda, kui neid valitakse. Mündi teisest küljest, kui palju see maksumaksjatele maksma läheb, ei räägita. Selleks, et valitud saada, peavad isegi parempoolsed poliitikud rahvale midagi lubama, mis muidugi tulumaksude kaudu tasutakse.

Vasakpoolse meedia ja akadeemia domineerimine on kestnud aastakümneid. Valimisvõitlustes räägitakse nendest paljudest hüvitustest, mida poliitikud valijatele pakuvad. Kust see raha tuleb ja kes need kõik kinni maksab, sellest pole tavaliselt palju juttu. Et oma valijaid mitte koormata, hakkab riik laenama raha, millega lubadused kinni makstakse. Võlgu tehakse mitmete aastakümnete peale, ilma, et sellelt generatsioonilt, kes need võlad peab kinni maksma, luba küsitakse. Moraalselt see on vargus. See ei ole ainult Kreeka, kes üle oma majanduslike võimete elab, vaid seda teevad kõik Läänemaailma demokraatlikud riigid.

Alljärgnevalt mõned näited, kui suur on võlgnevus suhteliselt sisemajanduse koguproduktiga (SKP) (aasta jooksul toodetud majanduslikud väärtused).
Itaalia 115%
Kreeka 113%
Kanada 75%
Norra 62%
Ameerika 53%
Hispaania 53%
Rootsi 36%
Eesti 7%
Eesti madala võlgnevuse võime kirjutada selle arvele, et Eestis on ainult üks vasakpoolne valitsus võimul olnud. Ülaltoodud andmed on aastast 2010. Ameerika võlgnevus on viimasel aastal kasvanud ligi 100 % -le.

Inimesed on valmis hea meelega vastu võtma suuremaid hüvitusi ja paremaid palku. Kui aga nendelt hakatakse midagi ära võtma, hakkavad nad vastu ja tekivad isegi vägivaldsed meeleavaldused, nagu oleme näinud Kreekas ja mitmes Ameerika osariigis, nagu Wisconsin. Vasakpoolsed poliitikud ei ole võimelised õhust väärtusi looma. Tuleb silmitsi seista olukorraga, kus raha lihtsalt ei ole. See aga ei heiduta demokraate Ameerikas, kes juba esitavad reklaame, kus vanurid visatakse südametult kuristikku, kus vanurid küsivad, kuidas meie poolt valitud poliitik võib meie hüvitusi kärpida ja nii edasi.

Tegelik elu näitab, et raha ei ole, mistôttu hüvituste kärpimine on vältimatu. Meid ootab ees suurte rahutuste periood, kus tühjadelt rahakassadelt nõutakse raha, mida ei ole.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus