Siebert: Avaliku Sõna Nõukogu legaliseeris inimeste mônitamise meediates SI-290 (1)
Arvamus 29 Sep 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Siebert: Avaliku Sõna Nõukogu legaliseeris inimeste mônitamise meediates
SI-290

Saksamaa võrgulehe Baltische Rundschau eestlasest korrespondent Aino Siebert on hämmastunud, et 15. septembril tegi Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) lahendi, mis käsitles tema tegevust.

"Ma palun otsekoheselt ASN lahend Siebert-Vooglaid annuleerida, kuna ma ei ole ASNile kaebust esitanud," teatab Siebert oma tänases pöördumises ASN ja ajakirjanike liidu poole.

Probleem sai alguse juulis, mil korrespondent küsis mitmetelt Eesti eraisikutelt ja instantsidelt arvamusi ajaleheloo jaoks võrgulehes Baltische Rundschau, mida tema kinnitusel "loevad ärimehed, Baltikumi sôbrad, tudengid ja teadlased, diplomaatilised esindused ja teised, kes otsivad teavet Baltikumi kohta, kuid ka inimesed Baltikumis ja mujal maailmas, kes oskvad saksa keelt".

Arvamusi ei õnnestunud saada. "Palusin hinnagut sellele artiklile mitmetelt isikutelt, mh Marju Lauristinilt ja ühelt Tartu psühhiaatrilt, kes kirjutas, et ei soovi artiklit kommenteerida, kuna ei tea millise vaimse tervise juures on autor," kirjeldab Aino Siebert kannatusterada, millele ta sattus, kui soovis saada arvamusi kultuuri aluspõhja lõhkumise vastu suunatud sotsioloogiaguru Ülo Vooglaiu artikli "Pederastide pealetung on jäämäe väike osa" kohta http://si.kongress.ee/uelo-voo..., mille 7. juulil trükkis ümber massitiraažis väljaanne Õhtuleht.

Ajakirjanike liit jättis Baltische Rundschau küsimused tähelepanuta ning Avaliku Sõna Nõukogu väljastas lehevastuse asemel mitu kuud hiljem lahendi. "Selle palumata lahendiga legaliseeris ASN inimeste solvamise ja mônitamise meediates," on Siebert resoluutne.

"Eesti Ajakirjanike Liidult ei ootagi ma mingisugust reageerinut. Juba aastaid pole see organisatsioon olnud vôimeline vôtma sôna tähtsatel aktuaalsetel teemadel. Ka nüüd vaikib Peeter Ernits. See on ainukene asi, mida ta perfektselt valdab. Vaikimine," paljastab Aino Siebert.

Aino Sieberti artikkel ilmus Baltische Rundschaus 11. juulil ja seda saab lugeda http://www.baltische-rundschau...

Väljavõte Avaliku Sõna Nõukogu lahendist:

Ülo Vooglaid artikli autorina rõhutab, et Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib igale inimesele nii südametunnistuse- ja mõttevabaduse (§ 40) kui ka sõnavabaduse (§ 45). Vooglaiu arusaamist mööda näeb see vabadus ette ka seda, et inimesed võivad avalikult väljendada oma tõekspidamisi, sh arusaama, et seksuaalne läbikäimine samast soost isikute vahel on ebamoraalne ning et püüdlus kujundada sellise käitumise suhtes ühiskondlikku heakskiitu tähendab moraalse allakäigu mahitamist. Vooglaid kinnitab, et ei ole öelnud ega kirjutanud ei eraviisiliselt ega avalikult midagi, mida võiks tõlgendada üleskutsena kohelda homoseksuaalselt käituvaid inimesi halvasti (sh diskrimineerivalt).

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuses Õhtulehe artiklis ei ole rikutud head ajakirjandustava.

Poliitilises debatis on sõnavabadus enim kaitstud väärtus – igaühel on õigus mõtteid ja arvamusi avaldada – isegi reljeefselt –, ka identiteeti puudutavates küsimuses, kuni see ei omanda vihakõne tunnuseid.

Vaadeldavas artiklis ei tähelda ASN vihakõne tunnusjooni ning neile ei ole konkreetselt osundanud ka kaebuse esitaja. Artikkel keskendub peamiselt kultuuri väärtussüsteemi põhimõtetele. Omasooiharus ehk, nagu artiklis nimetatakse, “pederastia” on vaadeldavas artiklis eeskätt kompositsiooniline kujund, millist nähtust autor tõepoolest vastustab. ASN ei näe aga põhjust, miks niisugust arvamust ei tohiks avalikult väljendada.

Aino Siebert märgib, et kui võtta aluseks Ülo Vooglaiu seisukoht, siis "peab pidama mh Saksamaa välisministerit dr. Guido Westerwellet, tema ametlikku elukaaslast, tuntud mänedžeri Michael Mronzi, Berliini ülemlinnapead, kes äsja valiti uuesti metropoli tippu, Klaus Wowereiti, Saksamaa liidupôhiseaduskohtu kohtunikku Susanne Baeri, tippajakirjanikku Anne Willi ja mitmeid teisi tuntud kultuuri-, majandus- ja riigitegelasi sügavalt haigeteks inimesteks, kes toovad ühiskonnale kaela ônnetusi".

Allikas: Aino Siebert
Kontakt: www.si.kongress.ee
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus