Raamatukogul on rohkesti uusi raamatuid (3) (3)
Kultuur 09 Nov 2007 Alliki ArroEWR
    Trüki   E-post   FB     
Tulge vaatama, mis suvel on saabunud! Kõikide meie raamatute sisukokkuvõtted on ka Tartu College Estonian Studies Library andmebaasis, millesse pääseb kodus Eesti Elu veebileheküljelt www.eesti.ca. Detailset otsingut meie peaaegu 600-st raamatust koosnevas kogus saab teha ka raamatukogu arvutikataloogis, kui raamatukogu on avatud. Kõik endised ja ka uued lugejad on oodatud ja teretulnud!


Aivar Kriiska jt.
Eesti ajaloo atlas.
Avita, 2006

Noorema põlve arheoloogide ja ajaloolaste koostatud ajalooatlas kajastab Eesti ajaloo olulisi protsesse ja sündmusi alates viimasest jääajast kuni kaasajani. Atlas jaguneb kronoloogiliselt nelja suuremasse ossa: esiajalugu, keskaeg, uusaeg ja lähiajalugu.

Iga ajalooperiood atlases algab sissejuhatusega, milles tutvustatakse selle perioodi iseloomulikke jooni, ühiskondlikke protsesse ja tähtsamaid sündmusi.

Väga põhjalikult ja uudse kaardimaterjaliga on kaetud muinasaja osa. Ülevaate saab arheoloogiliste kultuuride levikust. Erinevate arheoloogiliste mälestiste (nt asulakohad, matmispaigad, lohukivid) liikide ja vormide kaudu saab jälgida asustuspildi arengut läbi aja, asustuslaadi muutust.

Ka hilisemaid perioode kajastav osa (alates keskajast) sisaldab muu hulgas terve rea kaarte ja skeeme, mis põhinevad uuematel uurimistulemustel. Ülevaade antakse käsitletava perioodi haldusjaotusest ja suurematest muutustest nendes, kaardistatud on olulisemad sündmused (nt Jüriöö ülestõus, 1905. aasta revolutsioon) ning esitatud on rida vastavat perioodi iseloomustavaid teemakaarte (nt talurahvarahutused, rahvuslik ärkamine). Jälgitakse ka olulisemate institutsioonide arengut (nt koolivõrgu kujunemist, kohtupiirkondi). Võrdlusena on iga Eesti ajaloo perioodi juures ka ülevaatlik Euroopa kaart.

Lisaks kaartidele sisaldab atlas rohket illustratiivset materjali. Nii kaardid kui ka illustratsioonid on varustatud selgitavate tekstidega, mis võimaldab atlast kasutada iseseisva õppematerjalina.
Barbro Lindgren
Minu vanaema majas.
Huma, 2006

Ilon Wikland räägib oma lapsepõlvest Haapsalus.

Koostanud Karl Muru
Gustav Suits. Elutules ja ajatuultes.
Tänapäev, 2007

Gustav Suits oli möödunud sajandi esimese poole silmapaistvamaid kultuuriisiksusi, „Noor-Eesti“ algataja ning vaimne juht, humanistlike väärtuste veendunud kaitsja, rahvusliku ülikooli esimene eesti ja üldise kirjanduse professor ning meie kirjandusteadlaste esimese põlvkonna nõudlik õpetaja. Ja muidugi oma aja suurimaid lüürikuid, kelle luule innustas ning mõjus ainulaadses isikupärasuses mitte jäljendama, vaid oma isikupära otsima õhutavalt.

Gustav Suitsu abikaasa Aino Suits on öelnud: „Gustav Suitsu luule on tema elulugu palju suuremal määral kui üldse kellelgi aimu on.“ Luuletust kui lüürilise omaeluloolisuse avaldust mõistes võib lugemiselamus rikastuda, kui ei unustata, et biograafilised seigad on luules saanud kunsti faktiks ning omandanud sedakaudu üleisikulise tähenduse. Seda peab meeles pidama ka Suitsu luulet lugedes.


Maimu Berg
Unustatud inimesed.
Tuum, 2007

„Unustatud inimesed“ koondab novelle, mis on kirjutatud viimastel aastatel ja nende seas on nii ilmunud kui ka ilmumata lugusid. Novellid süüvivad inimsuhete keerdkäikudesse, isiklikesse mälestustesse, tehes samas üldistusi möödunud aegade ja tänapäeva kohta. Autor kirjutab talle eriomases vahedas, täpses, kohati lõikavalt iroonilises stiilis, mis vahel omandab romantilisi toone.

Maimu Berg on detaile ja õhustikku nägev ning neid edasi anda oskav kirjanik, novellid on väga visuaalsed, lapse- ja neiupõlve elamused on edasi antud nii, et neid lugedes võib tunda lõhnu ja maitseid, traagilised sündmused on esitatud rabava mõjukusega. Novellides on ka kummalisi muljeid ning kõndimist kujutluse ja tegelikkuse hämaralal.


Hillar Palamets
Eesti Vabadussõja lugu I-II. 2 CD
Elmatar, 2007

I osa. VABADUSSÕJA EELLUGU.
Eesti iseseisvuse väljakuulutamine. Saksa okupatsiooni aeg.

II osa. VABADUSSÕJA ALGUS.
Punaväe pealetung. Murdelahingud ja üleminek vastupealetungile.


Hillar Palamets
Eesti Vabadussõja lugu III-IV. 2 CD


III osa. EESTI ALA VABASTAMINE VABADUSSÕJAS.
Võidukas pealetung. Nõukogude Vene punaarmee taganeb Eesti piiride taha.

IV osa. EESTI ASUTAV KOGU. VÕITLUS LANDESWEHR'IGA

Hillar Palamets
Eesti Vabadussõja lugu V-VI. 2 CD


V osa. SÕJATEGEVUSE LÕPP. RAHULÄBIRÄÄKIMISTE ALGUS.
Viimased lahingud rinnetel. Algavad rahuläbirääkimised. Jõustub relvarahu.

VI osa. TARTU RAHU. KOKKUVÕTTED VABADUSSÕJAST.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus