Olev Träss 75 (1)
Eestlased Kanadas 27 Oct 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
9. oktoobril sel aastal ületas Olev Träss 75. aasta
 - pics/2006/14498_2.jpg
künnise. Juubilari iseloomustab tohutu töövõime, julgus, ettevõtlikkus, akadeemilised tippsaavutused ja suur armastus Eesti maa ja rahva vastu.

Olev Träss sündis Tartus, kus ta oma lapsepõlve veetis. Kooliteekonda alustas ta Hugo Treffneri Gümnaasiumi algkoolis 1939. aastal.

1941. a suvel, kui Eesti oli enamlaste poolt okupeeritud, oli perekond määratud küüditamisele, kuid ainult isa saadi kätte, ema koos Olevi ja venna Reinoga pääsesid.

Ema põgenes koos poegadega sügisel 1944 Rootsi, kus Olev lõpetas Stockholmis Eesti Algkooli ning õppis edasi Stockholmis Kungsholmi Keskkoolis ja Gümnaasiumis, mille lõpetas silmapaistvate tulemustega kevadel 1951.

Juunis 1951 emigreerus perekond Kanadasse, kus asuti elama Torontosse. Seal töötas Olev aasta keemiafirma Lever Brothers laboratooriumis. Ülikooliõpinguid alustas juubilar USA-s, Princetoni Ülikooli juures, mille ta lõpetas 1955. a bakalaureuse kraadiga keemia inseneriteaduse alal, saavutades parima hinde Princetoni ajaloos. Lõpuaktusel pidas ta ladinakeelse kõne. Ta asus edasi õppima USA parimas tehnikaülikoolis, Massachusetts Institute of Technology’s, kus ta omandas doktorikraadi 1958 keemia inseneriteaduse alal. Mitmesugused stipendiumid rahastasid ta õpinguid.

Kohe pärast ülikooli lõpetamist alustas ta teadusmehe tööd Toronto Ülikooli keemiainseneri ja tehnoloogilise keemia teaduskonnas, kus ta on teaduskonna professorina töötanud kuni tänaseni, kuigi viimastel aastatel väiksema töökoormusega. Ta on osalenud mitmetes komiteedes ja fakulteedi nõukogus; külalisprofessorina esinenud Shveitsis (E.T.M. Zürich) ja Prantsusmaal (Ecole National Superieur des Industries Chimiques) ning esinenud loengutega mitmetes teistes Euroopa tehnikaülikoolides. Ta on tegev teadusliku nõuandjana keemiatööstustele, sh ka Kanada puidu- ja paberitööstustele. Mitmed tema leiutised on patenteeritud.

Ta on mitmete erialaliste ühingute liige ja on tihti esinenud loengutega rahvusvahelistel konverentsidel. Tallinna Tehnikaülikool omistas talle audoktori tiitli 1993. Talle on antud mitmeid auhindu ja teda on valitud mitmete erialaliste tippühingute liikmeks. Ta on juhtivalt tegutsenud firma General Comminution Inc. juures selle asutamisest peale a 1977.

Juubilar abiellus 1961 Elvi Jürissoniga. Neil on on kaks last, tütar Ülle-Merike ja poeg Toivo.

Eesti ühiskonnas on juubilari panus aukartust äratav. Suurimaks panuseks peab ta ise Kotkajärve Metsaülikooli kaasasutamist 1967 ja selle juhatamist kuni tänaseni. Ta oli juhtivalt aktiivne Tartu College'i ja Tartu Instituudi loomisel ja tegutseb seal juhtivalt edasi. Tal on suuri teeneid Eesti Õppetooli loomisel Toronto Ülikooli juurde.Ta on olnud Eestlaste Kesknõukogu Kanadas liige ja juhatuse liige, Toronto Eesti Seltsi esimees, aidates Toronto Eesti Seltsi Lasteaeda alustada, on olnud Toronto Jakobi Koguduse Nõukogu liige ja on nooremas eas aktiivselt skaudina tegutsenud.

Alates 1990. aastast on ta igal aastal Eestit külastanud ja loonud seal kontakte Eesti tipp-poliitikutega, nende hulgas president Lennart Meri ja peaminister Mart Laariga. Ilmselt peetakse teda väärtuslikuks nõuandjaks, sest ta on seal alati teretulnud. Ta on avaldanud seisukohti erastamise ja Euroopa Liiduga ühinemise küsimustes. Ta oli abiks Tallinna Tehnikaülikooli õppekavade ümberkorraldamisel. Praegu on tal käsil Eestis uue ettevõtte loomine, mis kasutaks toorainena Eesti põllumajanduse saadust, rapsi ja aitaks sellega kaasa Eesti põllumajanduse arengule.

Juubilar kuulub aastast 1954 korporatsioon Fraternitas Liviensise liikmeskonda. Seal on ta mitmel korral juhtivalt tegutsenud Toronto Koondises.

Viie aasta eest, kui juubilar sai 70-aastaseks, läkitas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik alljärgneva õnnesoovi juubilarile, mille sisu ja mõte kehtib raugematult praegugi:

„Olev Träss, Tallinna Tehnikaülikooli audoktor, kuigi Eestimaast kaugel, olete Te oma tegevusega palju kaasa aidanud Eesti ja Tallinna Tehnikaülikooli arengule, mille eest meie siiras lugupidamine ja tänu.

Soovime Teile tugevat tervist ja raugematut indu selle tegevuse jätkamisel ning paljude soovide täitumist!”


Juubilari sõpradel, tuttavatel ja aatekaaslastel oli võimalik teda õnnitleda Toronto Eesti Majas ja Tartu College'is toimunud koosviibimistel.

Eesti Elu toimetus ühineb nendega ja soovib dr. Olev Trässile omalt poolt veel palju viljakaid aastaid.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus