Eesti Elu
Muuseumi KGB Kongid ja Eesti Ameerika Fondi 2009. a. tegevuse lühiülevaade (3)
Eestlased Kanadas 04 Dec 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Ameerika Fond

Avalikkus hindas muuseumi KGB Kongid tegevust tiitliga „Tartu aasta tegu“. Tänaseks on see väikemuuseum, Tartu Linnamuuseumi filiaal, välismaa turistidele kõige populaarsem huviobjekt Tartus. Hiljuti külastas KGB Konge Suurbritannia saadik, kes algselt 20-minutiliseks kavandatud visiidi pikendas peaaegu tunniseks. Tallinnast tulevad 18. detsembril muuseumiga tutvuma 40 inimest, kes tegelevad Eestis turismiturundusega, teatas Tartu Linnamuuseumi direktor Merike Toomas.

Arvestades muuseumi kasvavat külastatavust võetakse ette muuseumipinna laiendamine. „Halli maja“ omanik hr. Sõmermaa annab lisapinna üürile samadel tingimustel kui varem, st vabalt. Uues ruumis saab korraldada ekspositsioone, loenguid, filmide vaatamist, loenguid jms. Uue ruumi renoveerimise kulu aitab kanda Eesti Ameerika Fond $12.000 ulatuses. Töö valmib vabariigi aastapäevaks 2010. Linnamuusemi direktor kviteeris fondi toetust sõnadega: „Tänan teid kogu südamest Eesti ajaloo tutvustamisele kaasaaitamise eest.“

Lähiaja uurimisega tegelevatest institutsioonidest on muuseum KGB Kongid kesksel kohal, olles ainus üksnes stalinismi perioodi näitlikult esitav muuseum Eestis. Muuseumi kuraator Ardi Siilaberg tuleb märtsis 2010 Ameerikasse, kus ta esineb New Yorgi Eesti Kultuuripäevade raames ettekandega, mis käsitleb vastavaldatud ja ka avaldamata uurimustulemusi, tutvustab põhiprobleeme ning kontseptsioone, millele Eesti ajaloolased toetuvad. Tartu Ülikooli ajaloodotsent Tõnu Tannberg nimetab Siilabergi asjatundlikuks, pädevaks ning võimekaks nõukogude perioodi uurijaks.

Haridus, tervishoid ja noorsootegevus

Eesti Ameerika Fondi arvepidamine näitab, et k.a. novembri lõpuks maksti toetusi Eestisse $124.000. Tänavu on siiani toetusi laekunud $48.000 suuruses summas. Tervishoiuprojektidele kulus $51.000, noorsootegevusele $40.000, haridusele $21.000 ja institutsioonidele $12.000.

Üksikasjaline aruanne ilmub 2009. a. kokkuvõttes, mis ilmub ka fondi koduleheküljel: eafund.org

Suur tänu lahketele toetajatele!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus