Kiri Lakewoodist Vaba Eesti Sõna (2)
Arvamus 24 Apr 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Airi Vaga
Avaldatud NY Vaba Eesti Sõna

Veebruaris 2011 toimunud Lakewoodi eesti Pühavaimu koguduse täiskogu kinnitas oma juhatuses ja nõukogus juba eelmisel aastal tehtud otsust mitte kaasa minna Eesti Vabariigis toimiva Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja sellega ühendatud pagulusse kaasa toodud ja siin üle 60 aasta toiminud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikuga, mille uueks nimeks on saanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väliseesti piiskopkond.

Koguduse esimees ja abiesimehed on Ühendriikides sündinud eestlased, kes on kasvanud üles siinsetes luteriusu kogudustes, olnud lapsest peale seotud eesti kogudusega ja selle jumalateenistustega. Kõikide vanemad olid tihedalt seotud kogudusega, kas ehitajatena, nagu Tõnis Vaga isa Vassel või koguduse esimeestena, nagu Valter Musta isa Harri, või solistidena, nagu Erik Riivaldi isa Heintz ja ema Asta. Uus põlvkond on kasvanud üles oma kirikus ja oma eesti ühiskonnas Ameerikas ja tunnevad, et siinne eesti tegevus kuulub siinsetele eestlastele, kuigi iga eesti perekond oli Eesti okupatsiooni murelikel aastatel südames seotud Eestiga ja seal võõra võimu all kannatava rahvaga.

Eesti iseseisvumisega keerati uus lehekülg nii Eestis kui pagulasrahva elus. Võidi hingata rahulikumalt ja keskenduda peamiselt oma siinse eesti ühiskonna säilitamisele. Enam polnud tungivat survet alal hoida eesti keelt ja kultuuri välismaal, kuna selle vaba viljelemine sai toimuda nüüd Eesti Vabariigis.
Kui kogudusele tehti ettepanek ühineda Eestis toimiva luterliku kirikuga, oli üksmeelne arusaamine, et meie kauaaegne oma kogudus ja kirik on siin Ühendriikides. Oleme ehitanud oma kiriku ja aastaid pidanud seda üleval. Kiriku ligidal asuval Woodlawn kalmistul puhkavad mitmete vanemad ja vanavanemad, mõnede vennad ja õed, paljude tädid ja onud, oodates ülestõusmispäeva.
Kuidagi ei saada aru, miks peaks ühinema kirikuga kaugel Euroopas, kuigi Eesti Vabariigis, ja olema sellele allutatud. Otsustati jääda iseseisvalt toimima, nagu siiamaani on tehtud. Meie kogudus on küll maksnud liikmemaksu E.E.L.K. Konsistooriumile ja vastu võtnud peapiiskoppide pidulikke külastusi, kuid praegu ühendatud Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga on vahekord muutunud. Meie poolt valitud peapiiskop on ameti maha pannud ja võtnud vastu uue ameti Väliseesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopina.

"See siin on meie kirik. Minu isa ehitas selle siia meile," rõhutas koguduse esimees Valter Must. Ja huvitav ongi, et ka need siin sündinud Ameerika ühiskonda lülitunud eestlased leiavad, et eesti kirik siin Lakewoodis on koht, kuhu tullakse, kui on vaja laulatusi, ristimisi, leeritamisi jt. ametlike talitusi läbi viia või eestikeelsetest teenistustest suurtel pühadel osa võtta. Ja siinsed eesti noored teavad, et kiriku uksed on lahti ja enam pole vaja otsida vabu istekohti nagu eelnevatel aastatel. Kogudus ja õpetaja on edasi siinse eesti rahvusgrupi teenistuses ja nüüdsest peale sõltumata kiriku kõrgemast valitsusest vaba rahva kiriku moel.

Sellel taustal on Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu kogudus otsustanud mitte ühineda uue Väliseesti piiskopkonnaga, mis allub peapiiskopile Toompeal Tallinnas, vaid jätkata oma tegevust iseseisvalt Jumala abiga nii kaua, kui selleks jõudu jätkub.

Airi Vaga

NB! Püüame avaldada tõsielu artikleid ja kirju seni, kuni www.eesti.ca vabal ja sõltumatul webil seda veel teha võimaldatakse. Toim.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus