Keskerakonna valimisplatvorm seisab lihtsate inimeste eest (1)
Eestlased Eestis 19 Jan 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Keskerakonna valimisplatvormis on mõeldud kõigi Eesti elanike peale. Soovime hoida oma rahvast ühtsena, samas väärtustades iga inimese panust ühiskonnas.

Eesti majanduskasv on viimastel aegadel olnud kiire ning keskmine palk on tõusnud, seda tänu Eesti inimeste ennastsalgavale tööle. Viimastel aastatel lahkuvad aga paljud eesti tublid tööinimesed riigist. Kui möödunud sajandil pidid paljud eestlased jätma kodumaa maailmasõja keerises, siis nüüd sunnib lahkuma vajadus õiglasema töötasu järele. Kui me tahame saada euroopalikuks riigiks, peame maksma oma inimestele ka väärilist palka.

Hundiseadustel põhinev parempoolne majanduspoliitika on üksikuid ettevõtjaid teinud rahulolevaks ja rikkaks, kuid on samas jätnud palju inimesi tähelepanu ja kaitseta. Asjaolu, et riik võtab vastu ülejäägiga eelarve, näitab, et käes on viimane aeg mõelda inimeste peale. Kui riigil läheb nii hästi, peab ka rahval minema paremini.

Politseinikud, päästjad, õpetajad, meditsiini- ja kultuuritöötajad on vaid mõned näited neist, keda on liiga kaua hoitud madalal palgal. Et iga Eesti elanik võiks end jätkuvalt tunda turvaliselt ja olla kindel, et õnnetusjuhtumi korral ei ole abi kaugel, tuleb täna otsustavalt tegutseda. Ainus viis tagada heade ja haritud inimeste töölpüsimist ning uute tööleasumist on tagada ka Eestis euroopalikud palgad.

Sotsiaal-majanduslikku surutist tunnevad omal nahal ka paljud lapsed. Seepärast viisime sisse tasuta koolitoidu põhikooli- ja kutsekooliõpilastele. Nüüd on aeg edasi minna ning tagada vähemalt üks tasuta soe kõhutäis päevas ka gümnaasiumis ning lasteaia vanemates rühmades.

Eesti rahvas on väike ja siiski jääb arvult väikeseks, kuid sellevõrra peame olema suuremad vaimult. Eesti peab saama teadmisi väärtustavaks innovatsiooni-riigiks. Lisaks üldharidusele peab ka riiklik kõrgharidus olema kättesaadav tasuta.

Eelkõige noored on olnud ohustatud ka liig agressiivsest alkoholireklaamist. Alkoholi- ja joomarlusevastases võitluses keelame alkoholireklaami televisioonis, raadios, trüki- ja välimeedias. Alkoholiprobleemid tulevad eeskätt ka sellest, et noortel on sisustamata vaba aega. Keskerakond toetab laste suviseid töö- ja puhkelaagreid ning pikapäevakoole, kus oleks võimalik kõigil lastel vaatamata vanema rahakoti paksusele tegeleda huvitegevusega.

Eesti riik on pinnalt väike, kuid ometi ei saa me kiidelda kiirete ja turvaliste teedega. Oleme seadnud sihiks lisaks teedeehitusele arendada ühistransporti. Eesti Raudtee muudame Eesti rahva ja riigi huve teenivaks ettevõtteks, uuendades 2011. aastaks kõik reisivagunid.

Meie eesmärgiks on regionaalselt ja sotsiaalselt tasakaalustatud arenguga Eesti. Selleks hoiame alal ja edendame maaelu, tagades toetusskeemide lihtsa ja läbipaistva kasutamise. Soovime, et elu maal oleks võrdväärne eluga linnas. Et oleks noortele peredele lähedal koolid, et oleks korralik teedevõrk, et oleks kättesaadavad elementaarsed riigiteenused, nagu postkontorid, politsei ja tuletõrje. Riigi õhendamisega ei saa jätkata.

Keskerakonna programm on täies pikkuses avaldatud internetis http://www.keskerakond.ee/inde...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus