Haridus – ja Teadusministeeriumi ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu teadaanne (1)
Eestlased Eestis 16 Mar 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Haridus – ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumite konkursi.

Mida toetatakse?

Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumite eesmärgiks on toetada väliseesti noorte bakalaureuse- või magistriõpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riiklikes rakenduskõrgkoolides. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme-, õppe- ja sõidutoetust.

Programmi raames antakse stipendiume eestikeelse õppekavaga erialadel õppimiseks. Stipendiaadil on õigus enne bakalaureuse- või magistriõppesse asumist õppida eesti keele intensiivaastal ülikoolis.

Kes võivad taotleda?

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega eesti juurtega noored, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 10 aastat.

Taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada nõukogule järgmised dokumendid:
• avaldus (vorm);
• motivatsioonikirjeldus, mis sisaldab kõrgkooli ja eriala valiku põhjendust (vabas vormis, pikkusega kuni 1 lk);
• keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Kõrgharidusega kandidaadid, kes soovivad astuda magistratuuri, esitavad kõrgharidust tõendava dokumendi koopia.
• passi isikuandmetega lehe koopia;
• sünnitunnistuse koopia;
• elulookirjeldus;
• 1 foto (3x4 cm);
• soovituskirjad kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele (või mõne teise aine) õpetajalt.

Nõukogul on õigus kõrvaldada konkursilt kandidaat, kelle dokumendid pole nõuetekohaselt vormis-tatud, sisaldavad valeinformatsiooni või saabuvad hilinemisega. Konkursidokumente ei tagastata.

Nõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis. Kui kõrgkool nõuab, peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid. Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasulisele õppekohale. Valitud eriala ei ole õpingute jooksul võimalik muuta. Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaalajaga.

Valiku alused

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse:
• taotleja motivatsiooni;
• keskkooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi hindeid;
• eesti keele oskust;
• ühiskondlikku aktiivsust;
• eri paikkondade esindatust stipendiaatide seas.

Tähtaeg:

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 1. aprilliks 2007 posti teel aadressile:


Rahvuskaaslaste programm
Mobiilsustoetuste keskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti
Täpsem teave SA Archimedes akadeemiliste mobiilsustoetuste keskuse konsultandilt Julia Duhilt telefonil (+ 372) 699 6496 ning e-posti aadressil .
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus