Eesti Elu
ESTO 2009 Rahvuskongressi resolutsioonid Münsteris 29. juunil 2009: (5)
ESTO 2009 03 Jul 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu poolt korraldatud ESTO 2009 Rahvuskongress võtab teatavaks Eesti Vabariigi Riigikogu poolt esitatud ja Vabariigi Presidendi poolt k.a. 19. juunil kinnitatud seaduse eelnõu Eesti lipu seaduse muutusest.

Eesti lipulaul, mida lauldakse ja mängitakse sini-must-valge heiskamise või langetamise puhul igal pool üle maailma, nagu tehti 1940. aastani ka Eestis, on Martin Lipp’u sõnade ja Enn Võrgu viisiga „Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu värviga“.

ESTO Rahvuskongress avaldab kahetsust selle üle, et kodumaal eiratakse Riigikogu otsuse läbi riiklikku ja rahvuslikku järjepidevust ning tugevalt juurdunud rahvuslikku traditsiooni.


***

Olles arutanud Läänemeres rajatava Nord Streami maagaasijuhtme küsimust, võttis Münsteris ESTO 2009 raames kogunenud Rahvuskongress vastu käesoleva resolutsiooni:

Rahvuskongress juhib tähelepanu Nord Streami gaasitorustiku potentsiaalsele ohtlikkusele Eesti ja teiste Balti riikide julgeolekule.

Muret tekitavad keskkonnaprobleemid, mida Nord Streami ehitamine esile kutsuda võivad. Veelgi olulisemaks peame Nord Streami potentsiaalseid geopoliitilisi ja militaarseid ohtusid.

Kui ehitatav gaasitrass võetakse kasutusele, tekib Venemaal põhjendatud huvi Nord Streami turvamise vastu. See võib põhjustada poliitilisi ja militaarseid pingeid Põhja-Euroopas.

Nord Streami väljaehitamine võib tekitada uue eraldusjoone keset Läänemerd. Kiilu löömine Läänemere riikide vahele ei ole Euroopa rahu ja stabiilsuse huvides.

Kui kerkib oht, et Nord Streami kaitsmine võiks muuta Balti mere julgeoleku tasakaalu, on parem sellest loobuda. Läänemere vabadus ja vabade laevateede säilitamine on kogu Euroopa rahu ja stabiilsuse huvides.

ESTO 2009 Rahvuskongress kutsub kõiki riike, kes on Nord Streami projektiga seotud, loobuma plaanist rajada gaasitorustik läbi Läänemere ja selle asemel jätkama maismaad pidi kulgevate eksisteerivate gaasitorustike kasutamist.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus