Eesti Elu
Eesti Sihtkapital Kanadas pidas aastapeakoosolekut (1)
Eestlased Kanadas 12 Mar 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Laupäeval, 6. märtsil toimus Eesti Maja kristallsaalis Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) aastapeakoosolek. Koosoleku juhatas sisse Lia Hess ning protokollis Eva Varangu.

Koosolekule oli kogunenud hulgaliselt osalejaid, nende seas ESK juhatuse liikmed, lihtliikmed jt. Kanada eesti ühiskonda kuuluvad inimesed. Vaadati üle eelmise rahandusaasta aruanded ning arutleti üleriigilise Kanada eesti kogukonna tegemiste ja tuleviku üle.

Juhatuse liikme Andres Tauli ettepanekul austati meie hulgast 2009. a. lahkunud Sihtkapitali liikme Valdu Lillaka mälestust. A. Taul andis mh ülevaate ESK juurde loodud nimelistest mälestusfondidest ja luges ette perekonnad, kes ESKle või ESK agentorganisatsioonidele päranduse teel on annetanud.

Juhatuse liige Marcus Kolga, kes parajasti Tallinnas viibis, võttis koosolekust osa virtuaalselt, Skype’i kaudu. Ta tutvustas 2009. a. ESK tublisid üliõpilasstipendiaate. Kokku eraldati erinevate erialade ja ülikoolide üliõpilastele 10 stipendiumi. Kolm stipendiaatidest — Kristina Põldre, Kairi Hess ja Kaarin Lupp — osalesid koosolekul ning neid tutvustati publikule. Ülejäänud stipendiaatide nimed – Riho Maimets, Katrina Müür, Tyler Vellend, Aleks Kivi, Kuldar Lindvere, Kristian Medri ja Miriam Pettinen — loeti ette.

Lia Hess tegi kokkuvõtte eelmise aasta Sihtkapitali poolt sponsoreeritud üritustest ja projektidest. Organisatsioonide, ürituste ja eriprojektide hulka kuulusid järgnevad: TES Lasteaed, TES Täienduskoolid, Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas, Seedrioru Lastelaager, Jõekääru Lastelaager, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Vabadusvõitlejate Liit Kanadas, Eesti Etnograafia Ring Kanadas, Tartu Instituut (muuhulgas EstDocs filmifestival, arhiiv, Bibliograafia Klubi, raamatukogu, Kotkajärve Metsaülikool jt.), Eesti Keskarhiiv Kanadas, Asoc. Estonienne de Bienfaisance pour les Jeunes de Montreal, Montreali Eesti Selts ja Kanada Eestlaste Ajaloo Komisjon.

Sihtkapital on toetanud ka teisi Kanada eesti ühiskonna jaoks olulisi organisatsioone ja sündmusi, sh Kanada eesti kirikuid, E.E.L.K. praostkonda, Eesti skautide ja gaidide organisatsiooni, EGO Golfiturniiri, ESK inglise keele kursust, eesti noorte Halloweeni pidustust, Balti ujumisvõistlust, Eesti Haridusseltsi Kanadas, Eesti Õppetooli Sihtasutust, Seedrioru Suvihari pidustust, Eesti Elu veebilehekülge, Esto Suusapäevi, Toronto Eesti meeste hokimeeskonda, Jõekääru Jazzfestivali, Eesti Oikumeenilist Abistamise Komiteed ning Eesti kogukondasid Albertas, Kingstonis, Vancouveris ja Ottawas.

Laekur Toomas Kütti esitas majandusaruanded, mida oli revideerinud välisrevident Thomas Koger, CA. Aruanne näitas tõhusat kasvu ESK investeeringute portfellis 2009. a. kestel. ESK hoiused on konservatiivselt ja korralikult investeeritud professionaalse nõuandjaga. Annetuste summa langes umbes 25% võrra, mis on tavaline aastatel, kui üldine majanduslik olukord on raskem. Ka Kanada eestlaste reisimine mullusele laulupeole oli seotud suurte kuludega, mis omakorda piiras annetuste tegemist. Sellest hoolimata oli ESK võimeline toetama eestlaste tegevust terves Kanadas enam kui 450.000 dollariga. Aasta lõppes 14.000-dollarilise kasumiga. Järgmise aasta esitatud eelarve oli tasakaalus ning nägi ette mõõdukat kasvu toetustes ja edukat ESK tulutoova Gala-peo õnnestumist laupäeval, 15. mail Palais Royale uhkes ballisaalis. Toetuste jagamine jätkub eelmiste aastate eeskujul terve Kanada ulatuses. Koosolek kiitis üksmeelselt aruanded ja eelarve heaks.

Koosolek jätkus laekur Toomas Kütti ülevaatega ESK 2009. a. finantsaruandest, misjärel toimus ESK juhatuse valimine. 2010. a. on juhatuse liikmed: Lia Hess (president), Eva Varangu (asepresident), Peeter Põldre (sekretär), Toomas Kütti (laekur), Andres Taul (juhatuse liige) ja Marcus Kolga (juhatuse liige). Iga kolme aasta järel hääletatakse kahe juhatuse liikme jätkamise üle. Sel aastal valiti Toomas Kütti ja Peeter Põldre üksmeelselt järgmiseks kolmeks aastaks juhatusse tagasi.

Juhatus andis ka ülevaate ESK kontoritööst aadressil 956 Broadview Ave. Tasustatud töölised on Maimu Mölder, Tormi Kimsto, Lembitu Ristsoo ja Merli Tamtik. Tänati ka kõiki vabatahtlikke, kes oma aega ja energiat on panustanud: Paul Saumets, Tarmo Saks, Tauno Mölder, Kairi Hess, Leikki Hess, Andres Kimsto, Miina Yalle, Keila Kopvillem, Kaili Yalle, Heli Telmet, Krista Eichenbaum, Laura Eichenbaum, Christopher Rozanski, Leena Tinits, Thomas Kadai, Nick Hilkewich, Robert Martjak, Kara-Lis Coverdale, Katrin Kütti-Otsa, Ene Migur, Anne Liis Keelmann, Olav Abelle ja Allan Eistrat.

Oma tulevikuplaanide hulgas näeb ESK juhatus sihikindlat tööd selle nimel, et kasvatada oma annetajate andmebaasi ning toetada ja säilitada Eesti kogukondade tööd üle riigi. Kõrgendatud tähelepanu on suunatud väljaspool Ontariot toimuvate eesti kogukondade tööle nagu näiteks Vancouveri, Montreali, Ottawa, Edmontoni jt suuremate kogukondade tegevuste toetamisele.

ESK informeeris osalejaid ingliskeelse nime muutmisest, millest jääb välja sõna National. Uus nimetus on Estonian Foundation of Canada. Koos nimemuutusega võetakse kasutusele ka uus logo, millel on näha tugevate sügavate juurtega puu, märkimaks eesti kultuuripärandi sügavust ning kaugeleulatuvad oksad sümboliseerivad kogukonna pidevat kasvamist Kanadas.

Koosoleku ametlikule osale järgnes küsimuste ja sõnavõttude voor. EstDocsi nimel võttis sõna Ellen Valter, kes edastas Sihtkapitalile kõikide 2009. a. filmisfestivalil osalenud inimeste allkirjadega plakati — see on tänutäheks ESKle festivali pikaajalise toetuse eest. Allan Liik Jõekääru Jazzfestivali korraldustoimkonnast pidas tänukõne ja andis üle plakati 2009. a. Jazzfestivalil osalenud artistide autogrammidega. Mõlemad plakatid leiavad koha ESK kontori seinal. Lõpuks tänati kõiki osalejaid toetuse ja usalduse eest ning koosolek loeti lõppenuks.

Rahvas suundus suure saali ja kristallsaali vahelisse koridori, kus shampust maitstes oldi tunnistajaks ESK tunnustustahvli avamisele. Sellele on kantud nende inimeste nimed, kes aastast 1993 on oluliste summadega panustanud Eesti kogukonna säilimisse ja kasvamisse. Tahvli avasid koosoleku kõige nooremad osalejad, vanuses 4—7 aastat. Avatseremoonia kulges viperusteta ning uudistajatel jagus vaid kiidusõnu kogu päeva sujuva laabumise kohta. Palume lahkesti kõigil, kes Eesti Majja satuvad, jalutada läbi uue tunnustustahvli juurest!

Kõigile osalejatele tuletati meelde, et suurepärane võimalus annetamiseks on osta pilet ESK Galale, mis toimub 15. mail Torontos Palais Royale’is. Peakõnelejaks on Mrs. Küllike Sillaste-Elling, Eesti Suursaatkonna asejuht Washington DCs, tantsuks mängib „Saturday Night Jive“ Torontost. Pileti hind on $250, millest 125 dollarile saadetakse tulumaksuvaba kviitung. Laudade reserveerimiseks ja üksikpiletite ostmiseks palume ühendust võtta Tormi Kimstoga ESK kontoris (956 Broadview Ave), tel. (416)-465-5600, email .
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus