Eesti Elu
Eesti Sihtkapital Kanadas pakub inglise keele kursust hiljuti Kanadasse elama asunud eestlastele (6)
Eestlased Kanadas 23 Oct 2009 ESKEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) poolt läbi viidud uuring näitab, et Eestist Kanadasse saabunud uusimmigrandid seisavad esimestel aastatel silmitsi tõsiste raskustega, olgu tegemist kas endale sobiva keeleprogrammi leidmise või Kanada valitsuse poolt pakutud olulise info hankimisega.

„Meie eesmärk oli välja selgitada, kuidas Sihtkapital saaks kaasata uued eestlased aktiivselt siinse Kanada-Eesti kogukonna tegemistesse,“ ütleb Lia Hess, Eesti Sihtkapital Kanadas esinaine. „Uuring näitas, et parim viis selleks on aidata uutel tulijatel kiirelt siinsete oludega kohaneda ja sujuvalt sulanduda Kanada ühiskonda.“

ESK keeleõppe pilootprojekti koordinaator ja uuringu läbiviija Merli Tamtik selgitab: „Enamik Kanadasse saabunud eestlasi seisavad algusaastatel silmitsi tõsiste raskustega. Probleemid tekivad igapäevaelu asjaajamistes ning elu sisseseadmises Eestiga võrreldes teistsuguste reeglitega ühiskonnas. Peamiseks takistuseks on nimetatud piisava keeleoskuse puudumist, et hakkama saada Kanada valitsuse poolt nõutud paberimajanduse korraldamisega või töö leidmisega. Keelekursus on ainult üks võimalus, kuidas uusi tulijaid aidata. Mitmed küsitletutest leiavad, et suureks abiks oleks pöördumine nõu saamiseks Kanada eesti kogukonna poole, et saada esmast eestikeelset infot siinsete ametiasutustega suhtlemisel või lihtsalt tuge eluraskustes.“

Kanada TD Bank Financial Group’i poolt 2009 aastal avalikustatud raport kinnitab, et uusimmigrandid on sageli ülekvalifitseeritud ja töötavad oma haridustasemele mittevastavatel madalatel ametikohtadel. Põhjuseks on kehv inglise või prantsuse keele oskus. Selle tagajärjel kaotab Kanada majandus 3-5 miljardit dollarit igal aastal. Raporti kohaselt peaks lisaks valitsusele sellele faktile otsest tähelepanu pöörama ka firmad ning aitama uusi tulijaid kõrgema keeletaseme saavutamisel, soodustamaks seeläbi majanduse arengut.

ESK on juba esimesed sammud astunud. 5. oktoobril käivitus keeleõppe pilootprojekt, mille eesmärgiks on treenida uute eestlaste inglise keele suhtluskeelt. Sihtkapitali maja teisele korrusele Eesti Maja kõrval kogunes registreeritud kuue inimese asemel 11. Üllatusena selgus, et kohale olid saabunud mitte ainult Torontos elavad inimesed – üks kursusel osaleja elab Auroras, 50 km Torontost, ja teine lausa Barrie’s, 100 km Torontost. On selge, et vajadus taolise algatuse vastu on laiem.

Õpetajaks on Katrin Kütti-Otsa, kes igapäevaselt töötab samuti õpetajana Kanada koolis ning omab TESOL instruktori kutsetunnistust. „Esmaspäeviti vestluskursuse õpetamine annab lastevanematele võimaluse omandada inglise keelt, samal ajal kui nende lapsed käivad kõrvalmajas eesti täienduskoolis,“ toob Katrin Kütti-Otsa, kelle poeg käib samuti eesti täienduskoolis, välja kursuse lisaväärtuse.

Kursusel osaleja Riti Vihermäe on väga tänulik, et taoline inglise keele kursus käivitus ESK initsiatiivil: „Võimalus küsida inglise keele grammatikat puudutavaid küsimusi oma emakeeles on suur väärtus. Lisaks on meie õpetaja Kati nii sõbralik ja inspireeriv inimene!“

Kursuse kohta on võimalik infot saada Merli Tamtikult: või helistades Eesti Sihtkapital Kanadas telefonil 416 465 5600.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus