Eesti Rahvuskaaslaste programm EWR, Eesti Elu
Eestlased Eestis 26 Jan 2018  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2018/01/51048_001_t.jpg

Rahvuskaaslaste programm
http://www.ra.ee/projektid-ja-...
Arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Arhiiviprojekte toetatakse riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014-2020)“ meetme „Väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine“ raames. Meetme peaülesanne on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist ja avatust kasutajatele, sõltumata pärandi kuuluvusest (riiklikus või eraomandis) või asukohast (Eesti, väliseesti kogukonnad, asukohamaade mäluasutused) vastavalt asukohamaa seadustele ja arhiivinduse headele tavadele.

Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide konkursile võib esitada projekte, mille peamine eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kogumine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Konkursi läbiviimist korraldab Rahvusarhiiv, arhiiviprojektide tegevusi finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

2018. aasta taotlusvoor on avatud! Taotluste esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018 (kaasa arvatud). Arhiivikomisjon otsustab toetuse saajad taotlustähtajale järgneva paari nädala jooksul, kõikide konkursil osalenutega võetakse ühendust. 2018. aastal on toetusteks eraldatud 149 960 eurot. Toetus on ettenähtud kasutamiseks 2018. aasta jooksul.

Taotluse esitamiseks ja hilisemaks aruandluseks vajalikud dokumendivormid on järgmised:

KONKURSI JUHEND 2018
Taotlusvorm 2018 (doc)
Sisuaruanne 2018 (doc)
Finantsaruanne 2018 (xls) – vorm 1 ja vorm 2 on sama faili kahel eri leheküljel

Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad: Mart Orav (ajakiri Akadeemia, komisjoni esimees), Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium, komisjoni aseesimees), Martin Eessalu (Haridus- ja Teadusministeerium), Sirje Karis (Eesti Ajaloomuuseum), Lea Kõiv (Tallinna Linnaarhiiv), Ilme Mäesalu (Muinsuskaitseamet), Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool), Priit Rohtmets (Tartu Ülikool) ja Jüri Viikberg (Tallinna Ülikool).

Komisjon teeb ettepaneku rahvuskaaslaste programmi nõukogule toetuse saajate ja toetuse suuruse kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Otsused kinnitab rahvuskaaslaste programmi nõukogu.
 
    Trüki   E-post   FB     

Kommentaar:

 

Ära postita roppusi, ärireklaami, autorikaitse alla kuuluvaid materjale või teksti mis halvustab põhjendamatult teisi isikuid. EWR jätab endale õiguse kustutada mistahes kommentaari. Kommentaarid esindavad kirjutaja isiklikke seisukohti.
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus