Eesti Elu
Eesti organisatsioonidele välismaal (1)
Eestlased Eestis 19 Dec 2008  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Vabariigi Valitsuse juures tegutseva Rahvuskaaslaste programmi nõukogu sihiks on toetada eesti keele ja kultuuri säilimist ja arendamist väljaspool Eestit. Tegevuse suunamiseks ja täpsustamiseks on koostatud uus Rahvuskaaslaste programm aastateks 2009-2013.

Programmi tegevusteks 2009 on eraldatud üle 18 miljoni Eesti krooni, mida jagatakse Rahvastikuministri büroost, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Kultuuriministeeriumist, Migratsioonifondist ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt. Programmi kaudu toetatakse eestikeelset haridust, kultuuri, teabevahetust, kultuuripärandi säilitamist, kiriklikku elu ja eestlaste tagasipöördumist Eestisse. Toetust võivad taotleda nii Eesti Vabariigi kui ka välismaa juriidilised ja füüsilised isikud ja organisatsioonid.

Aastal 2009 jagatakse Rahvastikuministri büroo rahasid peamiselt kahes voorus. Esimeses voorus osalemiseks tuleb taotlused esitada hiljemalt 1. veebruariks 2009. Otsused taotluste kohta teeb nõukogu veebruarikuu jooksul.
Tuleb täita lisatud taotluse allolev vorm ja selle koos vajalike lisadega saata allakirjutanule kas e-posti või tavaposti teel. E-posti aadress on ja postiaadress on: Rahvastikuministri büroo, Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, Eesti.
Teise vooru taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. augustiks 2009.

Aho Rebas
ÜEKN Esindaja Eestis
Rahvastikuministri büroo
telefon 372-6935265
epostRahvastikuministri büroo
Stenbocki maja, Rahukohtu 3 15161 Tallinn, Eesti

Toetuse taotlus Rahvuskaaslaste programmi nõukogult

Taotleja organisatsiooni nimi
Registreerimise number
Aadress Tänav
Posti kood, linn, vald
Maakond, maa
Pank ja arveldusarve

Taotleja esindaja Nimi
E-posti aadress
Telefon

Projekti nimetus
Sihtrühm
Taotletav summa
Lühikirjeldus ja põhjendus (võib ka olla lisana)
Toimumise aeg ja koht
Koostööpartnerid
Kaasrahastajad
Otsus taotluse kohta Kuupäev___________ Jaatav____ Eitav ____ Äraootav ____Summa ____________ Muu otsus ______________________
LISAD:
LISA1. PROJEKTI EELARVE – tulud ja kulud, kaas- ja omafinantseering jm
LISA 2. KORRALDAJA KUTSE – kui tegevus/üritus toimub väljaspool Eestit
LISA 3. ORGANISATSIOONI AJALUGU – senised suuremad üritused jm.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus