Eesti Õppetooli uus õppeaasta (1)
Eestlased Kanadas 08 Sep 2006 Toronto Ülikooli E. Tampõllu nim. ÕppetoolEWR
    Trüki   E-post   FB     
Toronto Ülikooli Eesti Õppetool alustab uut akadeemilist aastat 2006–2007. Õppetöö ametlik algus ülikoolis on esmaspäeval, 11. septembril 2006. Toronto Ülikooli korralised (immatrikuleeritud) üliõpilased võivad Eesti Õppetooli pakutavaid ajalookursusi ja eesti keele kursust valida oma huvi ja äranägemise järgi. Kursused on mõistagi avatud ka kõigile teistele asjahuvilistele, kes aga peavad end registreerima vabakuulajaina vastava teaduskonna juures ning maksma vastava tasu (umbes 350 CAD). Registreerimine ning vabakuulajamaksu tasumine toimub tavapäraselt ajaloo (History Department) või slaavi keelte ja kirjanduse osakonna (Slavic Department) administratiivse sekretäri juures. Need asutused on avatud äripäeviti.

Täpsemat teavet Eesti Õppetooli õppekava kohta annab ajalookursuste osas prof. Jüri Kivimäe (tel. tööl 416-946-0970, e-mail: ) ja eesti keele kursuse osas lektor Eva Rein (tel. tööl 416-946-8945, e-mail: ).

AJALOOKURSUSED (prof. Jüri Kivimäe)

HIS 362H1-F Loeng: Hansa ajalugu (sügissemestril 2006)

Semestripikkune ingliskeelne loengukursus algab septembris ja annab ülevaate Hansa Liidu tõusust ning langusest keskaegses Euroopas 12. sajandi lõpust kuni 16. sajandi lõpuni. Õpitakse tundma Hansa Liidu korraldust ja põhimõtteid, iseäranis Hansa kaugkaubandust ja meretransporti, Hansa kaupmeeste äritegevust ja argipäeva, Ida ja Lääne tähtsamaid kaupu, kuid ka kaubavahetuse kultuurilisi aspekte. Kursuse üheks põhiideeks on näidata Hansa kui Euroopa integratsiooni ühe näite toimimist keskajal ja varasel uusajal. Palju tähelepanu pööratakse loengutes Eesti ja Läti ala, eriti muidugi linnade osale hansakaubanduses. Lisaks õppekirjandusele vaadatakse ja analüüsitakse ka kolmeosalist õppefilmi „Hansa Liit”.

Loengud toimuvad kolmapäeviti kl. 5—7 p.l. Sidney Smith Hall’i loenguruumis 1088.

HIS 412Y1-Y Seminar: Sõda, katk ja näljahädad Baltikumis varasel uusajal

Ingliskeelne seminarikursus, mis vältab terve aasta, keskendub esmajoones Balthasar Russowi „Liivimaa provintsi kroonika” (1578, 1584) lugemisele ja analüüsimisele. Kroonika teksti lugemine on võtmeks, et mõista Liivimaa ajalugu ning Taani, Rootsi, Poola ja Venemaa taotlusi ülevõimu kehtestamiseks Läänemere regioonis 16. sajandi teisel poolel. Seminariharjutustel käsitletakse Liivimaa sõdade (1558—1583) poliitilist ja sõjalist ajalugu kui ka Baltikumi rahvaste argipäeva ajalugu Ida-ja Põhja-Euroopa multikultuurses ja paljurahvuselises maailmas. Russowi kroonika paremaks mõistmiseks loetakse ja arutatakse võrdlevalt ka Johann Renneri ja Salomon Henningi samaaegseid kroonikaid.

Seminar on 4. õppeaasta kursusena üliõpilastele aastapikkune, magistrantidele ja doktorantidele üksnes sügissemestril (HIS 1284H). Ülikooli kehtestatud reeglite kohaselt ei lubata 4. õppeaasta seminari vabakuulajaid.

Seminariharjutused toimuvad neljapäeviti kl. 5—7 p.l. Sidney Smith Hall’i loenguruumis 621.

HIS 331H1-S Loeng: Baltikumi ajalugu 20. sajandil (kevadsemestril 2007)

Semestripikkune ingliskeelne loengukursus annab Balti regiooni ajaloo ülevaate alates 1900. aastast kuni tänase päevani. Balti regiooni ajaloo seletamisel puudutatakse Läänemerd ümbritsevaid maid ja rahvaid (ehk nn. Läänemereruumi), ent kursus keskendub esmajoones kolme Balti riigi — Eesti, Läti ja Leedu ajaloole. Ülevaatekursuse raamides analüüsitakse peamiselt Balti regiooni poliitilist ja sotsiaalset ajalugu Ida- ja Põhja-Euroopa kontekstis. Loengutes arutletakse Baltikumi ajaloo selliseid olulisi teemasid nagu 1905. a. revolutsioon, Esimene maailmasõda, Balti riikide iseseisvuse sünd ja langus, Teine maailmasõda, kommunistliku võimu aeg ja Balti revolutsioon ning taasiseseisvumine. Loengutes diskuteeritakse ka moodsate dilemmade üle nagu rahvuslik ja kultuuriline identiteet ning Baltimaade integratsioon Euroopaga.

Loengud toimuvad kolmapäeviti kl. 5—7 p.l. University College’i loenguruumis 144.

Algaval sügisel jätkuvad ka eestikeelsed seminarid Tartu College’is, kuid sellest teatatakse ajalehes eraldi, palun jälgige informatsiooni.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus