Eesti Elu
Eesti ja NATO (4)
Eestlased Kanadas 14 Aug 2009 Eerik PurjeEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Sellisel eestlastele valdavalt huvi pakkuval teemal pidas reedel, 7. augustil Tartu College’i saalis loengu EV Kaitseministeeriumi kantsler kolonel Riho Terras. Loengut jälgima oli saabunud küllaltki arvukas kuulajaskond.Külaliskõnelajat ja ta saatjaskonda tutvustas EKNi esimees Avo Kittask. Kuna kõiki on kas lehe varasemais numbreis või mujal tänases juba mainitud, lubatagu mul siinkohal sellel peatumata minna otse kõneteema juurde. Ulatuslikku ja põhjalikku riigikaitseteemalist ülevaadet täies pikkuses refereerida leheruum kahjuks ei võimalda, seepärast piirdugem vaid kokkuvõttega.NATO pole eesti rahva jaoks lihtsalt vihmavari. See on demokraatlike riikide kogukond, mille liikmed omavad üksteise suhtes kohustusi ning keda seovad ühised väärtused. Alliansi põhialuseks on kollektiivne kaitse.Eesti julgeolek on tänu NATOsse kuulumisele kindlam kui kunagi varem. Iga potentsiaalne ründaja peab arvestama sellega, et Eesti-vastane rünnak on ühtlasi rünnak kõigi teiste liikmesriikide vastu. Eesti NATO liikmelisus on ajendanud ka Venemaad Eesti rahvusvahelisi õigusi enam respekteerima. Oluliselt on vähenenud Vene Föderatsiooni poolsed õhupiiririkkumised.NATO suurendab liikmesriikide omavahelist seotust. Heaks näiteks on 2007. aasta Eesti-vastased küberrünnakud, mille suhtes avaldas NATO selget ja ühest hukkamõistu. Eesti poliitiline eliit omab ühtset arusaama, et Eesti kohustuste täitmine NATOs ei ole alati kerge. Kõige selgemalt näitavad meile seda meie kaotused Afganistanis, mis ei ole poliitilist tahet nõrgendanud.Meie tegevusplaan NATO suunal oma eesmärkide saavutamiseks on olla aktiivne NATO tegevuste kujundamises ja öelda oma sõna seal toimuvates julgeolekudebattides. Selle eelduseks on aga meile jõukohase panuse andmine NATO kollektiivkaitse ülesehitamisel ning NATO sõjalistes operatsioonides osalemisel. Soovime NATOt, mis oleks usutav, võimekas ja nähtav.Kanada eestlased on palju ära teinud Eesti-Kanada kaitsealaste suhete arendamisel. Ka edaspidi vajatakse nende abi Kanada ühiskonnas Eesti esindamisel ning NATO tähtsuse esile tõstmisel.Kõnelejale esitati rohkesti küsimusi, millele ta asjatundlikult ning selgelt vastas. Mitmes punktis abistas teda vastamisel kaitseküsimuste atashee Washingtonis kolonel Meelis Kiili.Ajaleht Võitleja toimetaja Endel Lindaja kinkis kolonel Terrasele August Jursi koostatud raamatu „Eesti vabadusvõitlejad II maailmasõjas“. EKNi esimees Avo Kittask andis talle pidulikult üle Kanada eestlaste teenetemärgi koos vastava diplomiga. Ka külaline polnud tulnud tühjade kätega. Avo Kittask oli vääristatud EV Kaitseväe kuldteenetemärgiga, mis talle samas üle anti. Kapten Ülo Isberg oli teistkordselt välja teeninud rahuvalve teenetemärgi. Ka tema viibis kohal ja sai teenitud medali rinda.Vestlus jätkus kohvitassi juures ja oleks kindlasti kujunenud pikemaks, kui delegatsiooni liikmeid poleks oodanud lennuk, mis nad kodumaale tagasi toimetas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus