Eesti Elu
E.E.L.K. Konsistooriumi ametlik teade (4)
Eesti kirikud 08 Oct 2010 EKEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
EELK ja E.E.L.K. ühinemise üle toimunud E.E.L.K. Kirikukogu hääletustulemused on lõplikult selgunud ning ametlikult kinnitatud.

24. juuniks A.D. 2010 pidid E.E.L.K. Kirikukogu liikmed andma oma hääle kodumaal ja eksiilis tegutsevate kirikute ühinemise poolt või vastu. Selle ajaloolise sammu astumise ettevalmistus on päevakorras olnud juba Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest alates. Nii pooldajad kui vastased on saanud pea kahekümne aasta vältel oma seisukohti ammendavalt väljendada ning otsust põhjalikult vaagida.

E.E.L.K. Konsistoorium viis läbi häältelugemise 24. juunil 2010. a kell 19 toimunud koosolekul. Selleks hetkeks oli 55st kirikukogu hääleõiguslikust liikmest posti teel konsistooriumile saatnud täidetud ning kehtiva hääletussedeli 50 liiget. Neist oli oma hääle andnud ühinemise poolt 37 liiget ja vastu 13 liiget. Kuna ka laekumata hääled loetakse E.E.L.K. korra kohaselt vastuhäälteks, oli 24. juuni häältelugemise seisuga ühinemise poolt 67% kirikukogu häältest.

E.E.L.K. Konsistoorium otsustas oodata häältelugemise lõpliku tulemuse kinnitamisega kuni järgmise korralise koosolekuni, et fikseerida ka need hääled, mis olid postitatud hiljemalt 24. juuniks 2010. a, kuid ei olnud häältelugemise hetkeks veel laekunud.

17. septembril 2010. a peeti E.E.L.K. Konsistooriumi järgmine korraline koosolek, kus fikseeriti ka lõplikult 24. juunil toimunud hääletamise tulemus. Konsistooriumile oli laekunud veel üks õigeaegselt postitatud ja poolthäält sisaldav valimissedel. Seega lõplik valimistulemus on 38 häält ühinemise poolt ja 17 häält ühinemise vastu. E.E.L.K. Kirikukogu koosseisust 69% kiitis heaks EELK ja E.E.L.K. ühinemise.

Toimunud hääletamistulemus on seega E.E.L.K. Kirikukogu demokraatlikult sündinud otsus, mille alusel on võimalik taastada kodumaal ja paguluses tegutsevate kirikute nähtav ühtsus.

Laupäeval, 13. novembril 2010 kell 12 toimub EELK Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ühinemislepingu allkirjastamine ja pidulik tänujumalateenistus.

Ühinemislepingule kirjutavad alla EELK peapiiskop Andres Põder ja E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul. Tunnistajatena kirjutavad alla mõlema konsistooriumi liikmed.

Pühapäeval, 28. novembril 2010 kell 11 toimub E.E.L.K. Toronto Peetri kirikus pidulik tänujumalateenistus. Mõlemal jumalateenistusel teenivad peapiiskopid, osalema on palutud kõik EELK ja E.E.L.K. vaimulikud ning koguduste esindajad.


Rohket Issanda õnnistust soovides
peapiiskop Andres Taul
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus