Eesti Elu
Austus ja koostöö ebakindlal ajal EKN Eesti Elu (5)
Eestlased Kanadas 23 Feb 2017 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2017/02/49254_001_t.jpg

Eesti Vabariigi 100. a. juubeli lähenemisel pühitseme oma kodumaa saavutusi ja arenemist Euroopa riikide edukamate hulka. Vaatamata viimastel aastatel esinenud ümbritsevale geopoliitilisele ebamäärasusele, on Euroopa ja meie siinse ühiskonna tulevik lootustandev.

Eesti teedrajavad edusammud IT- ja küberjulgeoleku alal pälvivad rahvusvahelist tunnustust ning E-riigi asutamine ja valitsemise läbipaistvus leiavad kiitust kõikjal.

Eesti täidab pidevalt NATO eelarvesse liikmesriikide ettenähtud 2% SKP kohustusi, kui teised NATO partnerid väärivad kriitikat selle rikkumisel.

Kanadas meie ühiskond on juhtival kohal teiste Euroopa kogukondade hulgas ning EKNi omapoolsed algatused inimõiguste ja rahvusvahelise turvalisuse selgitusel, riigikaitse küsimuste aruteludes osalemine ning Venemaa inimõiguste rikkujatele sanktsioonide kehtestamine, on kiitmist leidnud.

Kuid ebakindlus Balti mere rajoonis ja meie Kanada ühiskonna küsimustes pakuvad väljakutseid järgmise aasta jooksul.
Ebastabiilsus USA juhtkonnas ning sisemised vastuolud tema välispoliitikas Venemaa ja Balti riikide suunas tekitavad muret regionaalse julgeoleku alal. Kanada saab siin näidata eeskuju, rõhutades ühise kaitse vajadust ja NATO harta viienda paragrahvi olulisust, mis määratleb, et rünnakut ühe liikmesriigi vastu peetakse rünnakuks kõigile.

Saame selgitada parlamendi liikmetele, et inimõigused, vabadus ja demokraatia on hädavajalik riikides, kus see puudub, nagu Venemaal, Valgevenes jne. ’Magnitsky’ seaduse kinnitamine aitaks siin. See seadus keelaks inimõiguste rikkujatel Kanada külastamise ning lukustaks nende rahapesu ja varanduse siin. Eesti on esirindel vastava seadusandlusega, kinnitades seda 2016. a. detsembris. Kanada peab samuti toimima. Selliste väärtuste kaitse tugevdab neid ka Kanadas.

Oleme valvsad desinformatsiooni ja propagandarünnakute üle, mis suunatud siinsele ühiskonnale. Ei saa lasta endil langeda viha ja lahkhelide ohvriteks, mida külvatakse väljaspoolt. Kremli pingutused USA valimiskampaania ajal aitasid kriitiliselt lõhestada sealset ühiskonda. On totalitaarsete riikide, nagu Venemaa, Iraan, Hiina jt., huvides, et meil tekiks kahtlus oma valitsuse, demokraatia vastu ja terav vastuolu omavahel.

Meie säilime eestlastena, kui tugevdame koostööd ja ühtekuuluvust oma eesmärkide saavutamisel ja väärtuste hindamisel. On tervitatav, kui meie juhtivad organisatsioonid juhinduks ühiskonna liikmete arvamustest ja seisukohtadest. Vabatahtlike panuseid peaksime tänuväärselt hindama ning ühiskonna tegevuses osalejaid pidevalt tiivustama. Need säilitavad meie ühiskonna elujõulisust. Nende marginaliseerimine ning nendega mitte arvestamine oleks äärmiselt kahjulik.
Eesti isad ja emad, kes järjekindlalt toimetavad oma lapsi täienduskoolidesse ja mujale, aitavad kindlustada meie ühiskonda Kanadas.

EV juubeliaasta lähenemisega meenutame ühiskonna saavutusi ja täname kõiki, kes on meile kinkinud meie eesti pärandi siin ning neid, kes jätkuvalt seda vaimselt ja aineliselt tõhustavad.

Marcus Kolga
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus