Aktiivne valimiskampaania käivitus Torontos (7)
Riigikogu valimised 09 Feb 2007 Eerik PurjeEWR
    Trüki   E-post   FB     
Seoses eelseisvate Riigikogu valimistega toimus Toronto Eesti Maja kristallsaalis 30. jaanuaril kõnekoosolek, kus esinesid Riigikogu kandidaadid Trivimi Velliste (Isamaa ja Res Publica Liit, IRL) ja Jüri Karl Seim (Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE). Koosolek, mis viidi läbi Toronto Eesti Seltsi ja Eesti Maja ühisel korraldusel, leidis aset kell 2 päeval ja kordus veel tööprotsessis olevate kaasmaalaste huvides kell 7 õhtul. Kohal viibis ka EV aupeakonsul Kanadas Laas Leivat. Moderaatorina toimis Toomas Merilo.

Kõigepealt edastas Laas Leivat koosolijaile vajalikku informatsiooni valimiskorra kohta: aeg, koht, valimispiirkond jne. Seejärel tutvustas Toomas Merilo mõlemat kõnelejat ja andis juhiseid koosoleku korra kohta: sõna saavad kordamööda mõlemad kandidaadid ning järgnevalt on võimalik esitada neile küsimusi.

Trivimi Velliste tutvustas lühidalt IRL-i programmi, mille põhipunktid olid järgmised: kõrvaldada Eestist okupatsiooniaegse ja venemeelse mõtteviisi jäljed; luua kindel, isamaaline valitsus; riigikaitse küsimuses eelistada palgaarmeele ajateenistust. Viimase küsimuse juures peatus kandidaat pikemalt, taunides paljude noorte mõtlemisviisi, et kuna oleme NATO-s, pole meiepoolne panus üldse oluline — nautigem elu! Palgaarmee ideed nimetas kandidaat mitte ainult ohtlikuks ja lühinägelikuks, vaid lausa kuritegelikuks. Kurtis ka hääletamisleiguse üle — ei olda ikka veel harjunud teadmisega, et valitsuse nägu sõltub meist endist. Küllaltki tõsise ohuna mainis kõneleja Keskerakonda, kes mängib venelaste ja pensionäride toetusele. Putini parteiga on sõlmitud erileping ja vanuritele antakse küsitava katteväärtusega lubadusi kõrgema pensioni osas.

SDE kandidaat, raudteeinspektsiooni peadirektor Jüri Karl Seim edastas kõigepealt tervitused EV presidendilt. Oma valimisprogrammis rõhutas ta inimese väärtustamist ja võrdsust kõigis eluavaldusis — hariduses, töös, tervishoius ja elukohas. Väärnähetena tõi esile liigset tsentraliseerimist ja erakondlikku kihistumist ning spetsialistide siirdumist välismaale. Soovib näha eesti kultuuri ja emakeele ausse tõstmist, väliseestluse püsimist ja kultuuripärandi säilitamist. Tervishoiu osas eakate eest hoolitsemist ja rahva enda hoolivust oma tervisest. Mainis ka sisejulgeoleku vajadust, kuna terrorismi oht muutub ka Eestis aina reaalsemaks. Raha ja majandus on kandidaadi meelest üleväärtustatud.

Küsimusi esitati kõnelejaile rohkesti. Meeldejäänud valdkonnad olid korruptsioon, majanduselu korraldus, madal iive ja muidugi pronkssõdur. Kuna Trivimi Velliste osaleb korruptsioonivastase võitluse komisjonis, võis ta väita, et Eestis ollakse selles küsimuses siiski paremas olukorras kui paljudes teistes maades. Oma väidet põhjendas ta eestlaste protestantliku maailmavaatega ja põhjamaa riikide Soome ja Rootsi lähedusega — viimaseid kahte loetakse ausaimate riikide hulka. Pronkssõduri hellas küsimuses ei söandanud kumbki kandidaat end liiga optimistlikult väljendada, kuna õige aeg selle kõrvaldamiseks on maha magatud.

Küsimusi jätkunuks kindlasti veel, kuid piiratud aja tõttu oli moderaator sunnitud sõnavõtjate nimekirja sulgema ja kõiki kohvile paluma, et vestlust vabamas vormis jätkata. Päevasel sessioonil osales siinkirjutaja hinnangul ehk 70-80 inimest, õhtul olevat olnud umbes poole vähem.

Võib rõõmuga konstateerida, et huvi eelseisvate valimiste vastu on elav ja jääb vaid loota, et sama huvi avalduks ka kodumaal nende inimeste hulgas, kes valimiste tulemusi, olgu nad head või halvad, oma igapäevases elus otseselt tunda saavad.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus