Toomas Frey, emeriitprofessor: Olukord metsanduses tekitab kõhedustunde. MAALEHT
Kommentaarid on kirjutatud EWR lugejate poolt. Nende sisu ei pruugi ühtida EWR toimetuse seisukohtadega.
VanemadUuemad
lugeja14 Mar 2017 20:33
"...Niisiis on tegu röövraiele õhutava demagoogiaga....
Liigraieid põhjustab mitte harimatus, vaid rahaahnus"

Cui bono?
Mati Pungas15 Mar 2017 06:40
KKM-i poolt esitatakse vääraid andmeid või "toimetamisega korrigeeritud" andmeid, mis varjavad tegelikku metsanduse olukorda Eestis.

Mulle meenub 1997.aasta uurimus, kus Soome eksperdid /nende metoodikal/ hindasid Eesti metsade tolleaegset olukorda, s.o. 20 aastat tagasi ja leidsid, et maksimaalne raiemaht võib aasta kohta olla - 7.8 milj tihumeetrit ja seda siis jätkuvalt...ka edaspidi ning taastada tuleb koheselt noorte metsaistikutega kõik lageraiega tekitatud metsalangi-tühikud...!
Kas seda metsa taastamist tehti metsa istutusega,... ei tehtud!
- Aga metskondade puukoolid "vene okupatsiooni ajast" - erastati ning sageli kasutati linnade läheduses /eriti Tallinna ümbruses/ - puukoolide maad - elamuehituseks ning kinnisvaraga hangeldamiseks... No comment!

Eestis arvestati metsa increment- juurdekasvuks aastas 2,7 - 2,9% piires;
kusjuures Soomes oli arvestuslik metsa juurdekasv kuni 4,5% aastas(!).
Soome on oma ajaloo jooksul targalt - "hoidnud oma rohelise kulla resurssi" ka tulevastele põlvedele...!

Eestis on tegeletud "röövraiega", eriti 2000-2012. aastatel ning nüüd pole meil enam metsaresurssi .
Teate ju ütelust:
"...niidad üks kord 7 päeva kohta, saate - muru;
...niidad-lõikad üks kord 7 aasta kohta, saate - võsa;
... lõikad üks kord 70 aasta kohta, saate - lageraie;
...(?) meile Eestis jääb nüüd vaid metsa - harvendusraie, üksikud puud segametsas;

Seega meil tuleb ca 70 - 90 aastat oodata, et Eestis saada uuesti okaspuumetsa "raiuda";
lehtpuumetsade puhul tuleb oodata 40-50 aastat ...!

Lugupidamisega,
Mati Pungas, 15. märtsil 2017.a Tallinn
Kommentaarid sellele artiklile on suletud.
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus