Eesti Elu
24. Rahvusvaheline Balti Teadusajaloo Konverents seekord Tallinna Tehnikaülikoolis
Eestlased Eestis 29 Jan 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Mait Talts
24. Balti teadusajaloo konverentsi korralduskomitee liige


8.-9. oktoobril 2010 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) 24. Rahvusvaheline Balti Teadusajaloo Konverents (24th International Baltic Conference on the History of Science). Tegemist on traditsioonilise ettevõtmisega, mida korraldatakse iga kahe aasta tagant Balti riikides. Sel aastal on järjekord taas Eesti ja TTÜ käes. TTÜ jaoks on see esimene kord säärast üritust korraldada.

Balti teadusajaloo konverentside traditsioonile pandi alus juba üle 50 aasta tagasi. Esimene Balti teadusajaloo konverents korraldati Riias Läti meditsiiniajaloolase Pauls Stradinshi eestvõttel 1958. a. nn. Hrushtshovi sula aja võimalusi ära kasutades. Lisaks Riiale on peetud konverentse Kaunases, Vilniuses ja Tartus, paralleelselt Riiaga ka Jelgavas ja Jūrmalas. Tartus on Balti teadusajaloo konverentse peetud seitsmel korral, sh 1977. a paralleelselt Tartus ja Tallinnas. Algselt oli Balti teadusajaloo konverentside ametlikuks keeleks vene keel, kuid pärast Balti riikide taasiseseisvumist on lingua franca’ks kujunenud valdavalt inglise keel. Eesti teadlastest on Balti teadusajaloo konverentside korraldamisel kõige aktiivsemalt osalenud Karl Siilivask, kes praegugi kuulub konverentsi programmikomiteesse. Balti Teadusajaloo konverentse korraldab Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Balti Assotsiatsioon, konkreetse konverentsi korraldamise on enda peale võtnud assotsiatsiooni kuuluv vastav rahvuslik ühendus. 24. Rahvusvahelise Balti Teadusajaloo Konverentsi korraldajaks on Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus. Aastate jooksul on välja kujunenud konverentsi struktuur, mis jaguneb teadusfilosoofia ja metodoloogia, meditsiiniajaloo ja museoloogia, loodusteaduste ja matemaatika, tehnoloogia ning sotsiaalteaduste, humanitaaria ja pedagoogika ajaloo sektsioonideks. Lisaks Balti riikide teadlastele on järjest enam kaasatud ka teiste maade teadlasi, konverentsil on ettekannetega esinenud ka Ühendkuningriigi, Saksamaa, Poola, Bulgaaria, Portugali jt riikide teadlased.

Seekordse konverentsi korralduskomitee esimeheks on TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi direktori kohusetäitja prof Peeter Müürsepp, sinna kuuluvad mh professorid Ülo Kaevats ja Leo Näpinen, tuntud teadusloolased Vahur Mägi, Erki Tammiksaar ja Ken Kalling. Konverentsile esitatud ettekannete teese hindab rahvusvaheline programmikomitee, mille esimeheks on Eesti kaitseminister, endine Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, kes on ühtlasi ka Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse juhatuse esimees. Käesoleva aasta konverents püüab olla varasematest veelgi rahvusvahelisem, keskendudes senisest enam Põhjamaade teadlaste ja teadusloolaste kaasamisele, oluliselt on kasvanud ka teadusfilosoofia ja metodoloogia osatähtsus, mis eelseisval konverentsil moodustab omaette sektsiooni.

Kõik ettekandjad huvitavate ja asjakohaste ettekannetega on konverentsile oodatud. Osalemissoovi puhul palume planeeritava konverentsiettekande lühike (maksimaalselt 500 sõna) ingliskeelne sisukokkuvõtte või teesid (abstract) saata enne 1. maid 2010 aadressil: .

Kohtumiseni 24. Rahvusvahelisel Balti Teadusajaloo Konverentsil 8. - 9. oktoobril 2010 Tallinna Tehnikaülikoolis.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus