Võidupüha vääriline sündmus - Soomepoiste eluluguderaamatu esitlus. Hulgaliselt fotosid
Eestlased Eestis 21 Jun 2015 Peep PillakEWR
    Trüki   E-post   FB     
Soomepoiste eluluguderaamatu koostasid ajaloolane Peep Pillak ja bibliograaf Heini Vilbiks, konsultandiks oli soomepoiss Vello Salo,  - pics/2015/06/45198_001.jpg
Soomepoiste eluluguderaamatu koostasid ajaloolane Peep Pillak ja bibliograaf Heini Vilbiks, konsultandiks oli soomepoiss Vello Salo,
Fotode autor on Peeter Langovits.
 - pics/2015/06/45198_002.jpg

Soomepoiste elulood. Soome sõjaväes II maailmasõja aastatel teeninud eestlased ja Eesti vabatahtlikud. Grenader 2015, 504 lk.
Soomepoiste Pärimusühing, kirjastus „Grenader“ ja koostajad esitlesid 18. juunil Rahvusraamatukogu banketisaalis soomepoiste eluluguderaamatut. Üle seitsmekümne esitlusest osaleja seas oli kümmekond soomepoissi, president Arnold Rüütel, Soome suursaadik Kirsti Narinen, soomepoiste perekonnaliikmeid, ajaloolasi, arvukalt soomepoiste sõpru Soomest jt.

Soomepoiste eluluguderaamatu koostasid ajaloolane Peep Pillak ja bibliograaf Heini Vilbiks, konsultandiks oli soomepoiss Vello Salo, tervitussõnad kirjutasid Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Soome Vabariigi president Sauli Niinistö. Raamatus on ära toodud 3359 mehe elulood, kes osalesid Talvesõjas (1939-1940) ja Jätkusõjas (1941-1944) Soome sõjaväes. Biograafilises leksikonis on antud ülevaade nende elukäigust ka enne ja pärast teenistust Soome armees, sest hulk soomepoistest on silma paistnud väga erinevates eluvaldkondades. Nende seas on tuntud kirjanikke, kunstnikke, teadlasi, insenere, arhitekte, sportlasi, arste, õpetajaid, diplomaate jne. Rohkem kui poolte meeste eluloo juures on ka portreefoto.

Soomepoiste elulugude raamatu koostamine sai võimalikuks ainult tänu paljudele kaasaaitajatele. Eelkõige on koostajad tänulikud soomepoistele endile, kes võtsid vaevaks teha parandusi ja täiendusi enda ja oma võitluskaaslaste elulugudesse. Väga palju on elulugude kirjutamisele ja fotode leidmisele kaasa aidanud soomepoiste perekonnaliikmed, sugulased ja sõbrad. Kaasaaitajaid ja koostajaid on mitme aasta vältel vahendanud Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus ja Soomepoiste Pärimusühing, eriti Mati Blumfeldt ja Reet Loit. Tänud Soome Rahvusarhiivi (Kansallisarkisto) töötajatele, eriti endisele arhiivinõunikule Raimo Pohjolale, kelle vastutulelikkus lubas lühikeste uurimisreiside jooksul läbi vaadata suurel hulgal arhiivimaterjale. Major Marko Maaluoto Soome Kaitsevägede Peastaabist (Pääesikunta) korraldas Eesti vabatahtlikele omistatud aumärkide ülekontrollimise seal asuvas kartoteegis. Eestis abistasid koostajaid Riigiarhiiv eesotsas kasutamise osakonna juhataja Mare Oldega, samuti Ajalooarhiivi töötajad ning Filmiarhiiv, eriti Ivi Tomingas. Vajalikke andmeid saatsid Riigiarhiivi Haapsalu osakonna juhataja Eve Toomsar ja Rakvere osakonna juhataja Liisa Sooväli. Sõjaajaloolane Tiit Noormets oli abiks terminoloogia täpsustamisel, metsavendade elulugude koostamisel ja arhiividokumentidest andmete leidmisel. Eriline tänu dr. Meelis Saueaugule, kes jagas lahkesti koostajatega oma uurimisretkedel Soome Riigiarhiivi leitud dokumentide ja fotode koopiaid. Soomepoiste fotosid aitasid leida ja identifitseerida Erki Nurk, Ott Eelmaa ja Tiia Välk. Tänud Arti Hilpusele Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeks olnud soomepoiste elulugude ja fotode täiendamise eest. Reaalkoolis õppinud soomepoiste eluloolisi andmeid aitas täiendada Märt Karmo. Palju täiendavaid andmeid andis oma kodukandi, Jõelähtme valla meeste kohta Viitri Oluper. Rootsi soomepoiste kohta aitas andmeid leida ja rootsikeelseid tekste eesti keelde tõlkida Peeter Luksep.

Palju täiendavaid andmeid ja fotosid said koostajad tänu mitmele üle maailma avaldatud üleskutsele. Siinkohal tänud Vaado Sarapuule Torontos ja tema veebiväljaandele Estonian World Review; Kanada eesti ajalehele „Eesti Elu/Estonian Life“ ja eriti tegevtoimetaja Kai Kiilaspeale; Rootsis ilmuvale „Eesti Päevalehele“, eriti vastutavale väljaandjale ja peatoimetajale Tiina Pintsaarele; Austraalias ilmuvale eesti ajalehele „Meie Kodu“ ja peatoimetaja Aune Vetikule; Inglismaa eestlaste ajalehele „Eesti Hääl“ ja peatoimetajale Toomas Ojasoole. Eestis ilmus üleskutse maakonnalehes „Harju Elu“ ja Ida-Harjumaa nädalalehes „Sõnumitooja“, palju tänu toimetaja Allar Viivikule ja peatoimetajale Ülle Tammele.

Raamatu ilmumist toetas Eesti Kaitseministeerium, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus, Suomen Sotaveteraaniliito, Suomenpoikien Perinneyhdistys, LC Hollola, LC Helsinki-Hakaniemi, LC Iisalmi, LC Luumäki, LC Eurajoki, Vapaussodan Tamperen Seudun Perinneyhdistys, Kokkolan Perinneyhdistys, Mauri Koskela, Jorma Hautala, Harri Kask, Lydia Ahas, Evald Mäepalu ja Kaspar Noor.

Käsikirja trükki andmise ajaks aprillis 2015 oli maailmas soomepoistest elavate kirjas 200 ringis, nendest Eestis 82. Umbkaudu 60 mehe jäljed kaovad sõjaajal, peamiselt 1944. aasta lõpul, ja 50 mehel ka mõni aasta pärast sõda, peamiselt 1950. aastatel. Viimaste hulgas võib samuti veel elavaid olla, kuid vaatamata mitmete aastate jooksul tehtud otsingutele ei ole õnnestunud sajakonna mehe hilisema saatuse kohta täpsemaid andmeid leida. Kindlasti on võimalik, et tulevikuski leitakse mõni soomepoiss, kelle kohta praegu teave puudub. Loodetavasti aitab raamatu ilmumine ja levik kaasa sellele, et edaspidi saab praegu veel puudulike andmetega elulugusid täiendada ja täpsustada, samuti leida fotosid meestest, kellel need on kehva kvaliteediga või hoopis puudu.

Veel kord suured tänud kaasaaitajatele, kelle kõikide nimesid ei ole siinkohal kahjuks võimalik ära tuua. Loodetavasti antakse koostajatele teada kõikidest täiendustest ja parandustest raamatule ning ilmub välja uusi fotosid. On ju iga soomepoisi lugu osa meie ühisest ajaloost, mida tasub tulevastele põlvedele edastada täpselt ja täielikult.


Koostajate nimel

Peep Pillak

Tel. ¬+ 372 53099423
Hiiu-Maleva 1
11618 Tallinn

 - pics/2015/06/45198_003.jpg
 - pics/2015/06/45198_004.jpg
 - pics/2015/06/45198_005.jpg
 - pics/2015/06/45198_007.jpg
 - pics/2015/06/45198_008.jpg
 - pics/2015/06/45198_009.jpg
 - pics/2015/06/45198_010.jpg
 - pics/2015/06/45198_011.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus