Võidupüha aktus Torontos
Eestlased Kanadas 29 Jun 2007 Eerik PurjeEWR
    Trüki   E-post   FB     
Teisipäeva, 19. juuni pärastlõunal toimus Toronto Eesti Maja suures saalis traditsiooniline Võidupüha aktus, korraldajaiks Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Sihtkapital Kanadas, Eesti Vabadusvõitlejate Liit Kanadas ja Eesti Vabariigi aupeakonsulaat Kanadas.

Teadustajana ja kava koordineerijana tegutses vilunult ja asjatundlikult EKNi esimees Avo Kittask. Ta kutsus kõigepealt kõnepulti EV aupeakonsuli Kanadas Laas Leivati, kes lühida tervitusega avas aktuse ja soovis nii kõigile koosviibijaile kui kogu eesti rahvale head Võidupüha.

Õpetaja Kalle Kadakas soovitas oma palvuses meenutada meie rahva ajaloo paljusid väikeseid võite, milleta poleks olnud seda üht ja suurt, mida hetkel tähistame. Hingestatud palve lõppes sõnadega: „Tänu Loojale Tõe valguse eest!“

Sümboolselt võidutuld süüdates juhtis skm Jaan Lepp tähelepanu meie laulupidudele ja laulmisele üldse, mis eesti rahva hulgas populaarne ning tiivustav. Viidates järgnevale ETV saatele „Laulge kaasa“ ütles kõneleja, et eesti rahvas on mitte ainult end vabaks laulnud, vaid ka lauldes vabana püsinud.

Langenute mälestamise viis läbi EVLK esimees kol-ltn Ülo Tamre, pannes rahvale südamele mitte iial unustada ühegi sõja sangareid ega teisi sõdade ja okupatsioonide ohvreid. „Jääge truuks oma isamaale!“ oli II maailmasõja veterani lihtne, kuid mõjuv sõnum. Hetkelise leinaseisakuga palus ta mälestada sõjaohvreid.

Näitleja Ain Söödor esitas kaks katket August Gailiti Vabadussõja-ainelisest romaanist „Isade maa“. Esimene kirjeldab ränga lahingu järgset lõõgastust supikatla juures, kus eakas kokk nuriseb sööjate vähesuse üle ning avastab, et suur hulk tavalisi katlakülastajaid on kas langenud või haavatud. Pärib ebalevalt oma poja järele, keda keegi pole näinud, ja kelle tervena ning pisut ulakalt itsitavana välja ilmumine vallandab taadis raevuvalangu, mis aga ei takista pojale katlapõhjast toekama suupärase õngitsemist. Teises ja dramaatilisemas katkes viib sõdur oma surmavalt haavatud kompaniiülemat reel sidumispunkti, kuhu ta elusana ei jõua ja mida ta ise näib selgelt aimavat. Hästi valitud ja veenvalt esitatud palad elustasid kuulajais Vabadussõja vaimu ning ettekannet kviteeriti tänuliku aplausiga.

Eesti Vabariigi Suursaatkonna asjur Ottawas Rasmus Lumi tõi tervitusi EV presidendilt ja valitsuselt. Möödunud aprillisündmusi puudutades tundis ta heameelt selle lahenduse üle. Ka see oli järjekordne eestluse kontosse kantud võit. Ametliku meeldiva ülesandena andis üle mõned EV teenetemärgid, mida varem polnud võimalik edastada. Autasustatuteks olid Olev Träss, Mai Kreem ja Mai Vomm-Järve, samuti sai nüüd kätte Eesti Kaitseväe eriteeneteristi kol-ltn Ülo Tamre. Viimane omakorda kutsus ette leitnant Ülo Isbergi, kes oli EV president Ilvese käskkirjaga värskelt ülendatud kapteniks. Oli uhke ja liigutav hetk näha kätlemas kaht meie endi hulgast võrsunud kõrgemat sõjaväelast Eesti Kaitseväe mundris.

EKNi esimees Avo Kittask puudutas oma lõppsõnas veelkord aprillisündmusi ja kinnitas, et eesti rahvas oli muude võitude kõrval suuteline võitma ka küberrünnakud. Oleme väike riik, kuid suur rahvas. Nende sõnadega lõpetas ta aktuse ja alustas rahvushümni, millega kogu saal ühines.

Pärast lühikest vaheaega koguneti taas saali, et vaadata ETV saadet „Laulge kaasa“. Eesti Sihtkapital Kanadas esindaja Toomas Trei teatas, et just samal päeval näitab ETV Tallinnas Mati Talviku koostatud tunniajalist filmi Toronto eestlastest, ning avaldas lootust, et meil hiljem ka seda on võimalik kohapeal näha.

Reet Linna saade tekitas vaatajais arusaadavalt elevust – olid ju nii paljud ise selles osalemas. Saateid oli tegelikult kaks, mõlemad kestvusega 28 minutit. Saime muuhulgas näha-kuulda ka meie endi soliste nagu Peeter Kopvillem tütardega, Avo Kittask, Rosemarie Lindau jt, samuti kuulda vestlusi kohalike korraldajatega. Teine esitus toimus õhtul, kuhu võis oodata nooremaid, eriti kuna siis esines ka tundud instrumentalist ja laulja Indrek Kalda. Müügil olid DVD-plaadid mõlema saatega ning saadaval olid ka esitatud laulude tekstid nägusas köites.

Arvukas kuulajskond siirdus koduteele ülevas meeleolus. Järjekordne rahvuslik süst käsivarde oli oma töö teinud.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus