Venemaa anarhistide provokatsiooniline avaldus Eestis SI (1)
Pronkssõdur 2007 08 May 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Avalik pöördumine

Üle-eelmisel nädalal Tallinnas ja Kirde-Eestis aset leidnud tänavarahutused on endaga kaasa toonud inimeste elavnemise - avaldatud on palju erinevaid, tihtipeale vastanduvaid arvamusi ja seisukohti. Kahjuks teenivad paljud arvamused pigem probleemi edasise süvendamise kui lahendamise eesmärki.

Toimunu põhjuseid ei tuleks otsida argimõtlemises tavaks saanud diskursusest, mis üritab iga viimse kui pisiasja tõmmata rahvuslikule tasapinnale. Tunneme tõsist muret, et taoline käsitlus võib endaga kaasa tuua natsionalistlike meeleolude leviku Eestis - seda nii eestlaste kui venelaste hulgas. Oluline on mõista, et tekkinud pinged lähtuvad justnimelt natsionalistlikust ja rassistlikust lähenemisest. Tegelikkuses ei peaks olema 'meid' ja 'neid' - peaksid olema Eestis elavad inimesed.

Eelnevat silmas pidades oleme sügavalt nördinud, et nii Eesti Vabariigi kui Vene Föderatsiooni valitsused koos peavoolu meediaga ei suuda lahti öelda probleemi käsitlemisest rahvuslikus võtmes. Kuna peame taolist lähenemist aina uusi pingeid tekitavaks, näeme toimunu ühe peamise põhjusena muuhulgas ka võimude- ja meedia-poolset provokatsiooni.

Meile jääb arusaamatuks, miks üritab teatud osa meediast meeleheitlikult selgitada, et igasugune võimude-poolne agressioon oli õigustatud. Seoses tänavatel toimunuga mõistame kahtlemata hukka nii valimatu lõhkumise kui ka politsei-poolse vägivalla. Lisaks peame ebanormaalseks suhtumist, mis käsitleb kõiki valitsuse seisukohta kritiseerivaid avaldusi 'mitte-soovitatava' ja ühiskonda lõhestava käitumisena. Demokraatlikus ühiskonnas ei mõisteta inimesi hukka oma põhiseadusliku õiguse - sõnavabaduse - kasutamise eest. Kardame, et konflikti eskaleerumisel muutub Eesti politseiriigiks ning saabub tagasi "Pätsu-aegne" vaikiv ajastu. Samuti näeme ohtu erinevate poliitiliste jõudude "lehmakauplemises", mis suurendab välisagressiooni ohtu ja muudab raskeks mõistlike ühiste kokkulepete sõlmimise.

Käesoleva pöördumisega kutsub PunaMust nii eesti kui vene kogukonda üles riiklikust poliitikast ning peavoolu meediast sõltumatule dialoogile; kutsume inimesi üles võtma omaenda ülesandeks kõik see, millega riik hakkama ei saa. Palume inimestel mitte alluda läbi meedia levitatavatele provokatsioonidele, mis teenivad selgelt edasise vastandamise ning lõhestamise eesmärki; palume loobuda eelarvamustest, mis lähtuvad rahvuslikust käsitlusest.

Inimesed! Olge läbinägelikud ja ärge laske end poliitikute poolt ära kasutada! Kas soovite oma kodus aastakümneid kestvat rahvusvahelist konflikti, milles jäävad kaotajaks kõik Eestimaal elavad inimesed? Olge targad, ignoreerige rahvuslikul pinnal tehtavaid üleskutseid! Läbi ajaloo on anarhiste peetud revolutsioonide ja ülestõusude mootoriks. Täna deklareerime selgelt: inimkonna tuleviku nimel mõistame järsult hukka kõik rahvustevahelised konfliktid!

PunaMusta anarhistid loodavad inimeste mõistvale ja mõtestatud suhtumisele, võimudest sõltumatule kogukondadevahelisele suhtlusele ning inimsõbraliku ja tolerantse demokraatliku ühiskonna loomisele.

Anarhistlik liikumine PunaMust
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus