Vastus hr. Mati Maanase kirjale 20. juunil 2008 EE Online
Eesti kirikud 20 Jul 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Uurinud fakte, pean tunnistama et hr. Maanase kirjas on palju tõtt.

Pean tunnistama, et endise peapiiskopi Udo Petersoo matustel ei kuulnud mina isilkikult kelleltki mingisugust soovi aruandeid näha ega näinud kedagi neid ka sirvimas. Tõsi, tol ajal ei olnud mina veel Vana-Andrese koguduse juhatuse liige. Aga eelmisel aastal, kui mind valiti juhatusse, hakkasin kuulma mitmelt isikult jutte sellest, kuidas matuste ajal Tallinna mehed olid ilmutanud suurt huvi Toronto konsistooriumi aruannete ja E.E.L.K. koguduste majandusliku seisu vastu. Ka olla soovitud näha Vana-Andrese koguduse aruandeid hindamaks koguduse vara ja väärtusi.

Asjasse pühendumatule lugejale pean seletama et E.E.L.K. (Toronto) konsistooriumi büroo ruum on esimesel korrusel Vana-Andrese kiriku lõuna-ida nurgas. Sinna pääseb ainult läbi Vana-Andrese koguduse kirjatoimetaja toa. Sellist paigutust pidas kõige sobivamaks tollane peapiiskop Udo Petersoo. Tänu sellele tolleaegsed juhatuse liikmed ka nägid ja kuulsid, mis toimus konsistooriumi büroos hr. Petersoo matuste ajal.

Minu eksimuseks on see, et ma pidasin neid kuulujutte iseenesest mõistetavaks tõeks. Ja sellel alusel, uurimata fakte, kirjutasingi artikli „Kas kirikud peaksid ühinema? Võta või jäta?“ (20.06.08 EE) mis tundub tallinlastele nende huvisid halvustavana ja solvavana. See oli minupoolne kahestsusväärne viga, mille pärast vabandan hr. Maanase ees.

Peale hr. Mati Maanase kirja avaldamist hakkasin praegustelt ja endistelt juhtuse liikmetelt ning ka teistelt asjast teadvatelt iskutelt küsima, kas nemad kuulsid, et Tallinna mehed soovisid näha aruandeid või kas keegi nägi, et aruandeid oleks kellelegi tallinlastest näidatud? Keegi ei ole seda isklikult kuulnud ega näinud, küll aga on kõik küsitletud kellegi kolmanda või neljanda isiku kaudu juhtumisest teada saanud. Need kes täna oleks võinud otseselt selgitust anda, eeskätt pr. Lydia Aruvald endine konsitooriumi majandusassessor ja Vana-Andrese koguduse endine esimees hr. Toivi Hiir, on kahjuks surnud. Pean tõdema, et mina ei leidnud kusagilt seda nagu inglise keeles öeldakse „smoking gun-i“, mis paneks asjad tõeselt paika. Loodan, et selle kirjaga saame nüüd kuulujutud viimaks kummutada ja valesti öeldu unustada.

Oma kirjutises ei soovinud mina mõjutada koguduste otsuseid, pigem palusin rohkem lepingu selgitust. Nende vähest seletusi andvate kuue punki alusel, mida peapiiskop Taul esitas, oleks ainult võimalik kiriku ühinemist pooldada siis kui oleks lepingule lisatud täpsustav seitmes punkt, mis looks nii meie kui Eesti kirikute vahele nn. „tulemüüri“ kaitsmaks mõlemapoolseid kirikuid ­ aga eriti meie väiksemat E.E.L.K.-t - ükskõik kummalt poolelt esilekerkivate etteaimamatute häirete ja ebameeldivate üllatuste eest.

Siiralt vabandades

Jüri Silmberg,
Vana-Andres koguduse esimees
P.Eng.Professor Emeritus
20. juuli 2008
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus