Vastus Guido Laikve Toronto Eesti Maja lammutamise artiklile (1)
Eestlased Kanadas 15 Mar 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Maja Torontos - pics/2014/03/41717_001.jpg
Eesti Maja Torontos

For English, please see below.

Guido Laikve on eestlaste ühiskonnas hästituntud arhitekt. Toronto Eesti Maja juhatus (juhatus) pöördus tema poole palvega sisse saata detailse ettepaneku tulevase uue Eesti Maja kohta koos eelarvega kuidas tema projekti toimivalt majandada. Juhatus on tänulik hr Laikve ideede ja seisukohtade eest.

Juhatus edastas hr Laikve soovitused ekspert konsultandidele analüüsimiseks, nendele samadele ekspertidele keda ta ise soovitas oma artiklis. Konsultandid vaatasid üle hr Laikve ettepanekud ja kahetusväärselt järeldasid, et tema ideed viiksid siinse eestlaste kogukonna hoopis pankrotti.

Laikve artikkel nendib, et... „nõudega juhatusele seisatada edaspidist tööd seoses ettepanekutega uue Eesti Maja-2018 kohta kuni kõik küsimused on vastused saanud ja detailne tehniline ja majanduslik analüüs olemasoleva Eesti Maja kohta on läbi viidud arhitektide, inseneride ning teiste kvalifitseeritud ehitus professionaalide poolt.“

Eesti Maja 2011. a. Aasta Peakoosolekul avaldati juhatuse poolt ühiselt koos Toronto Eesti Ühispangaga tellitud detailse tehnilise- ja mehaanilise uurimuse tulemused, mis selgitasid kui palju läheks maksma praeguse Eesti Maja elektri- ja mehaaniliste süsteemide parandamine ja uuendamine ning samas põhiliste parandustööde hinnad, et ehitus tuua kehtivate standardite tasemele. Turner & Townsend globaalselt tunnustatud asjatundjad valmistasid selle uurimuse analüüsi, andes uuendamise hinna, samas puudutamata tundmatus seisus seinataguseid. Nemad leidsid, et säilitada ja uuendada olemasoleva ehituse mehaanilist, elektrilist ja struktuurilist töökindlust läheks maksma $2 mln piirides. Sama firma leidis, et vana Eesti Maja hoone parandustööd ei parandaks kõike vajaminevat täielikult, vaid see vajaks tõenäoliselt suuremahulist renoveerimist ja isegi osalist lammutamist, pannes Eesti Maja sulgemisohtu, sest renoveerides võib leiduda hoones ohtlike materjale.

Mainitud $2 mln kulu sisse ei kuulu mingeid nähtavaid uuendusi ja parandusi ruumi kasutajale. See kulu kataks ainult hoone jätkusuutlikuses hoidmist ja mitte kosmeetilisi uuendusi ega konsultatsioone arhitektidega ja inseneridega.

Eesti Maja 2012. a. Aasta Peakoosolekul Cushman & Wakefield, tunnustatud kinnisvara arengu- ja konsultandite firma, esitas täiusliku majandusliku analüüsi praeguse Eesti Maja täieliku renoveerimise, paranduste ja ümberehitamise kohta. Täielik renoveerimise valik sai läbi uuritud ja otsustati, et see oleks kõige kahjulikum variant, sest seda ei oleks võimalik ökonoomselt ja toimivalt läbi viia. Samal peakoosolekul rõhuv enamik Eesti Maja aktionäre (97.5%) võtsid vastu kõige sobivama valiku, milleks oli „Request for Proposal“ protsessi läbiviimine ehk uue ehituse arendamise jaoks ettepanekute hankimise protseduuri. See aktionäride arvukalt poolehoidu leidnud hääletus ongi võetud juhatuse ettevõtmiste faktiliseks aluseks tänapäevani.

Laikve artikkel nendib ka, et „Miks juhatus alustaks Eesti Maja-2018 projekti ja koormaks ühiskonda eelseivateks aastateks kui meil juba eksisteerib funksioneeriv, võlavaba ja kõlbeline Eesti Maja, mille saab ökonoomselt renoveerida, moderniseerida ja muuta meie vajaduste järgi praegu- ja tulevikuks.“

Juhatus on esitanud fakte ja uurimuste tulemusi viimasel kolmel Eesti Maja Aasta Peakoosolekul. Kolm erapooletut ja kvalifitseeritud professionaalset organisatsiooni, märkimisväärsete kogemustega sellel alal, on kinnitanud oma sõltumatu analüüsi läbi, et jääda Eesti Maja praegusse hoonesse või selle renoveerimine ei ole jätkusuutlik. Meil pole teist võimalust.

Juhatus ei saa enam aega kulutada selle sama informatsiooni selgitamiseks. Peame kõik oma aja pühendama lahenduse leidmiseks. Kui hr Laikvel on majanduslikult läbimõeldud lahendus, siis juhatus palub temalt lahkelt ja küsib miks see polnud varem esitatud juhatusele, ajal kui laiema ulatusega võimalused olid kaalutlusel. Kui hr Laikve on kindlalt veendunud, et temal on majanduslikult vastuvõetav lahendus, siis juhatus palub temal selle esitada ja mitte korduvalt olla kriitiline teiste heatahtlike lahenduste vastu mis on ainult meie siinse eesti kogukonna kasuks.


Toronto Eesti Maja Juhatus

--------------------

In Response to Hr. Laikve’s Article Concerning Esto House Demolition

Hr. Laikve is a well known architect in the Estonian community. The Estonian House Board (the Board) personally invited him to submit a financially viable proposal detailing a future Estonian House. The Board is thankful for the ideas and opinions Hr. Laikve has contributed to date.

The Board passed Hr. Laikve's proposed solutions on to expert consultants, the same consultants he suggests hiring in his recently published article. The consultants analyzed Hr. Laikve's proposal and unfortunately concluded that the proposed ideas would bankrupt the Estonian community.
Laikve’s article states: "with a request for the Board to stop further work on the proposed new Estonian House-2018 until all the questions have been answered, and a detailed technical and financial study of existing Estonian House, by architects, engineers and other qualified building professionals"

As presented at the 2011 Eesti Maja Annual General Meeting (AGM), the Board and Estonian Toronto Credit Union commissioned a detailed technical and financial study to understand the cost of repairing’s the building’s electrical and mechanical systems in addition to basic repairs required to bring the building up to standard. Turner and Townsend, a leading global consultancy, completed this analysis without adding any cost for what was behind the walls. The findings reported that the cost to maintain the building’s mechanical, electrical and structural integrity is nearly $2,000,000. They also noted these repairs are likely unachievable to fix on their own (without substantial renovations or tear-down) and would put the Eesti Maja at risk for closure due to safety and hazardous materials concerns of doing renovations within an older house.

This estimated $2,000,000 cost of repair does not include any visible improvement to the users of the space. This cost estimate is merely for the building to be operational, and excludes cosmetic updates, architectural or engineering consulting.

At the 2012 Annual General Meeting, Cushman & Wakefield, recognized leaders in the corporate real estate development and consulting field, presented a thorough financial analysis of the various renovation, repair, and rebuild options available to Eesti Maja. The major renovation option was one of the options being assessed and the analysis concluded renovation to be the least viable economically. At that same meeting the shareholders overwhelmingly approved the most viable option and passed a mandate to proceed with a Request For Proposal (RFP) by a 97.5% majority vote. This shareholder vote and the facts supporting it moved the process forward to its current state.

Laikve’s article states: "Why would the Board start the Estonian House-2018 project and burden the society for years to come, when we already have an existing, functioning, debt-free and suitable Estonian House, which can be economically renovated, modernized and modified to suit our needs now and in the future."

The Board has presented the facts and findings at the last three Annual General Meetings. Three independent and qualified professional organizations with significant experience in this realm have confirmed through their analysis that staying in the house or renovating it is not sustainable. We have no option.

The Board can not continue to spend time clarifying this information. It must spend its time on a solution. If Hr. Laikve has a financially viable solution, the Board would respectfully request him to explain why it was not put forward as a proposal earlier, when the Board was evaluating a broader slate of options. If Hr. Laikve is confident he has a financially viable solution, the board invites him to out forth that solution rather than criticizing the solutions others are working on for the benefit of the community.

Toronto Eesti Maja Juhatus

Vaata ka: http://www.eesti.ca/is-2016-th...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus