Eesti Päevaleht
Värsked tuuled Rootsi Eestlaste Liidus
Eestlased Rootsis 12 Dec 2012 Eesti PäevalehtEesti Päevaleht
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2012/12/38163_001.jpg
Viimasel aastal on Eesti Päevalehe veergudel ja mujal muret avaldatud Rootsi Eestlaste Liidu (REL) tuleviku üle – ja põhjendatult. Aasta tagasi moodustati veidi stagneerunud REL reformimiseks eriline tulevikukomisjon, kelle tegevus on olnud tagasihoidlik, aga vähemalt on tulevikuprobleemid korduvalt olnud REL juhatuse ja esinduskogu päevakordades.

Läinud aasta jooksul on sõnastatud ja läbi viidud mitmed uuendused. Peamiselt Alar Pintsaare energilisel juhtimisel on REL saanud uue moodsa logo ja ajakohase veebilehe www.rootsieestlasteliit.org. Kevadel valiti REL juhatuse uueks esimeheks Egert-Tiit Lemmik, kes mh. viis suvel läbi REL büroo remondi koos bürooametniku Laura Veissoniga. Nüüd jätab büroo moodsa ja efektiivse kontori mulje – ja REL tahab olla moodne ja efektiivne organisatsioon.
Kuna REL on oma tegevuses olenev Rootsi riigi toetusest, peab RELi struktuur ja tegevus vastama Rootsi Ungdomsstyrelse (Noortevalitsus) tihti muutlikele nõuetele. Mida rohkem aktiivseid liikmeid, osakondi ja liikmesorganisatsioone, seda suurem tuleb riigi toetus. Seepärast on REL juhatus pingutanud, et laiendada liikmeskonda – mis sel sügisel on andnud eriti häid tagajärgi.
On loodud uued REL osakonnad Ida- ja Kesk-Rootsis (Eskilstunas), Põhja-Rootsis (Uppsalas) ja Nynäshamnis. Juba varem olid olemas osakonnad Stockholmis, Göteborgis, Lõuna-Rootsis, Gotlandil ja Boråsis. Uueks liikmesorganisatsiooniks on otsustanud astuda Stockholmi Eesti Huvikool ja läbirääkimised on lootustandvad Klubi Esteticuga. Läbirääkimisi peetakse ka teistega.

REL juhatusest on novembris lahkunud paar inimest ja esimees on perekondlike murede tõttu ennast ajutiselt taandanud kõigest REL tegevusest. Tulemusena on valitud REL juhatuse esimehe kohustuste täitjaks allakirjutanu, Aho Rebas, kes oli REL esimees juba 2003-2005 ja REL büroojuhataja kohustuste täitjaks ja laekuriks on valitud Jaak Akker, kes oli REL esimees 2005-2012.
Kuna REL korraline bürooametnik Laura Veisson läheb detsembris emapuhkusele, oli vaja leida ka temale asetäitja. Selleks sai tihedas konkurentsis valitud Mailika Hindrikson, kes varem on töötanud turismiga Eestis ja Küprosel. Ta õpib infotehnikat ja majandust Södertörni ülikoolis ja valdab vajaduse korral viit keelt. Mailika võtab endale aastavahetusest ka REL raamatupidaja kohustused. Niisiis võib REL uuele tegevusaastale vastu minna päris positiivsete lootustega!

Aho Rebas, REL juhatuse esimehe k.t.

VASTULAUSE

Lugedes Aho Rebase poolt koostatud artiklit "Värsked tuuled RELis" pean ma kahjuks reageerima selles ära toodud faktidele, mis puudutavad osteselt mind kui praegust RELi laekurit. Nimelt olen mina üks nendest kahest, kes astus RELi juhatusest välja 20. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul. Samaaegselt andsin lahkumisavalduse laekuri kohalt ja minu ülesütlemisaeg on kaks kuud. Mis tähendab, et töötan laekurina edasi kogu oma ülesütlemisaja jooksul.

Sellepärast oli minu jaoks üllatav, et Aho Rebas oma artiklis kirjutab, et RELi büroojuhataja kohustuste täitjaks ja laekuriks on valitud Jaak Akker. Mina sooviksin Aholt kui RELi esimehe kohustuste täitjalt vastust, millal ja kes on teinud otsuse, et Jaak Akker on valitud laekuriks juba nüüd kui mina alles RELi laekurina töötan? Kas see tähendab seda, et mind on vahepeal minu selja taga vallandatud? Siiani pole mind küll keegi ühestki taolisest otsusest ega isegi kavast taolist otsust teha informeerinud.

Novembris e-posti teel toimunud RELi Halduskollegiumi koosolekul otsustati järgmist:

Punkt 3: Büroojuhataja ajutise asetäitja määramine esimehe ja büroojuhataja pausivõtmise ajal. Nõusoleku on andnud Jaak Akker. Ettepanek: p3 Koosolek otsustab määrata Jaak Akkeri ajutiseks büroojuhatajaks. Ka ülejäänud punktide seast ei leia mina, et Jaak Akker on laekuriks määratud. Õigupoolest ei olnud üldse ülevalgi küsimust laekuri leidmiseks.

Samas jääb ka arusaamatuks, et uuest aastast alustab uus bürootöötaja ka REL raamatupidajana. Kas laekur ja raamatupidaja tegutsevad siis paralleelselt?

Mulle on kogu aeg RELis töötamise aja jooksul rõhutatud kui tähtis on eelkõige omavahel suhtlemine, kindlatest protseduurireeglitest kinni pidamine ja alles seejärel väljaspoole info levitamine. Tundub, et praegusel juhul toimitakse nendele tavadele vastupidiselt, sest minu jaoks olulist infot saan teada alles väljaspoole edastatud artiklist.

Kristel Sarrik

KOMMENTAAR

Vabandan Kristel Sarriku ees ja tänan teda minu artikli parandamise eest!
On õige, et tema on RELi laekur 20. detsembrini 2012.

Kuna saatsin artikli ka Kristel Sarrikule teadmiseks, siis võiks välistada, et minu poolt on tegemist sihiliku valeandmete levitamisega.

Kristel Sarrikule avaldan tänu ja kiitust aastaid RELi raamatupidaja ja laekuri ülesannete hoolsa täitmise eest!

Aho Rebas
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 19 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 20 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 21 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus