Eesti Elu
Väliseestlaste konverents 2011
Eestlased Eestis 10 Dec 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Haridus- ja teadusministeerium korraldab koostöös teiste ministeeriumide ja ametiasutustega kahepäevase Väliseestlaste konverentsi 30. septembril ja 1. oktoobril 2011 Tallinna Rahvusraamatukogus.

Konverentsi peasihiks on analüüsida väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste hetkeseisu ja vajadusi, antakse tagasisidet Rahvuskaaslaste programmi senise toimimise kohta ning kujundatakse programmi tegevusi eelseisvateks aastateks. Tagasivaatavad ajaloolised ettekanded jäävad seekord tahaplaanile.

Konverentsil toimub tegevus ettekannetega ühistel plenaaristungitel ja arutlustega eri valdkondade töötubades (haridus, kultuur, kultuuripärand, kiriklik tegevus, informatsioon jne).

Konverentsi sihtgrupiks on Eesti poliitikud ja ametnikud ning väliseesti kogukondade ja organisatsioonide esindajad. Erilises huvikeskmes on uuema väljarände esindajad.

Konverentsil on kavandamisel meelelahutuslik-kultuuriline osa ning õppekirjanduse näitus ja müük. Konverentsi ettekanded ja sõnavõtud on kavas jäädvustada ettekannete raamatusse.

Täpsem informatsioon konverentsi kohta ilmub kevadel veebilehel: www.eesti.ee/rahvuskaaslased . Haridus- ja teadusministeeriumis koordineerib konverentsi korraldamist nõunik Aho Rebas, e-post või , telefon +372-7350317 või +372-5052030.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus