Eesti Elu
Väliseestlased Eestisse õppima
Eestlased Eestis 05 Mar 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Rahvuskaaslaste programmi üliõpilaskonkurss 2010. aastal

Mida toetatakse?

• Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riigi rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Stipendiumiga kaetakse stipendiaadi õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme-, õppe- ja sõidutoetust.
• Programmi raames antakse stipendiume eestikeelse õppekavaga erialadel õppimiseks.
• Stipendiaadil on õigus enne õpingute alustamist õppida eesti keele intensiivaastal ülikoolis.

Kes võivad taotleda?

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 10 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka need konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on elanud Eestis ühe, taotluse esitamisele vahetult eelneva aasta jooksul.

Taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid:
* taotlus;
* elulookirjeldus;
* keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend;
* passi isikuandmetega lehe koopia;
* sünnitunnistuse koopia;
* 1 foto (4x5 cm);
* 2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).

Stipendiumitaotlused tuleb saata aadressil:
Rahvuskaaslaste stipendiumid
Sihtasutus Archimedes
Kõrghariduse arenduskeskus
Koidula 13 A
10125 Tallinn

Nõukogu soovitab kandidaatidel, kes Eestis õppimiseks vajavad oma riigi välispassi, alustada selle taotlemist koos stipendiumitaotluse esitamisega. Hilisemal taotlemisel ei pruugi passi ja elamisloa väljastamine enne õppeaasta algust toimuda.

Nõukogul on õigus konkursilt kõrvaldada kandidaat, kelle dokumendid pole nõuetekohaselt vormistatud, sisaldavad valeinformatsiooni või saabuvad hilinemisega. Hindamisprotseduur võtab aega 2 kuud alates tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Konkursile esitatud dokumente ei tagastata.

Nõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta koolis. Stipendiumi määramise korral tuleb taotlejal esitada Sihtasutusele Archimedes täiendavad dokumendid, mida kontrollivad akadeemilise tunnustamise infokeskus ja õppeasutuste vastuvõtukomisjonid. Kui kool nõuab, peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed. Kindlasti tuleb tavapärastel alustel kehtestatud eksamid ja katsed sooritada järgmistel õppekavadel:

- Tallinna Ülikool: eesti filoloogia, inglise filoloogia, haldusjuhtimine, rekreatsioonikorraldus;
- Tartu Ülikool: arstiteadus, hambaarstiteadus, proviisor;
- Eesti Kunstiakadeemia: kõik õppekavad;
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: kõik õppekavad.

Tähtaeg

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 1. aprilliks 2010.

Lisainfo:
Julia Duh, SA Archimedese konsultant, tel (+372) 699 6496,
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus