Eesti Elu
Välis-Eesti Ühingu tegevusest 2010. aastal
Eestlased Eestis 04 Feb 2011 Leili UtnoEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Leili Utno, Välis-Eesti Ühingu juhataja

Jätsime hüvasti eduka 2010. aastaga, mil Välis-Eesti Ühingu ühele aktiivsemale liikmele akadeemik Anto Raukasele anti Saksamaal Leibnitzi medal ja ta nimetati Euroopa auteadlaseks ning Välis-Eesti Ühingu auliige kirjanik Mats Traat pälvis Tartu Ülikooli poolt välja antava Rahvusmõtte auhinna.

Aasta algul saime hea tulemuse Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud arhiiviprojektide konkursil. Välis-Eesti Ühingu juhatuse liikmele Artur Laastile määrati toetus uurimistööks projektis „Eesti kultuuripärand Läti arhiivides ja muuseumides“.
Vastilmunud ajakirja Välis-Eesti XVII aastakäik on suures osas pühendatud selle uurimistöö tulemustele. Ajakiri on saadaval Eesti raamatukogudes ja Tallinnas Apollo raamatupoes.

Teine suurem ettevõtmine oli kunstiõppe suvekool väliseesti kunstnikele, mille korraldas Välis-Eesti Ühing omal kulul 7.–17. 07. Haapsalus. Suvekoolis osalema registreerus 14 huvilist Kanadast, USA-st ja Saksamaalt. Üritus oli meiepoolne panus Eesti kultuuriväärtuste tutvustamiseks väliseestlastele.

Õpetlik oli korraldajatele see, et suvekoolis osalema kirja pannuist tulid kohale ainult pooled ja et osavõtjate arusaamine eesti keelest osutus oodatust kasinamaks.

27. novembril tähistas Välis-Eesti Ühing traditsioonilist VÄLIS-EESTI PÄEVA ettekandekoosolekuga „Eesti kultuuripärand kodumaal ja võõrsil“.

Tallinnas toimunud koosolekul kõnelesid prof Jaak Kangilaski teemal „Eesti vaimne kultuuripärand“ ja ajaloolane Artur Laast „Kultuuripärandi mõiste tekkimine ja areng“.

Dr Leili Utno vestles osavõtjatega kirjanik Ivar Ivaski personaalbibliograafiast, esitades kuulajaskonnale küsimuse „Kas Ivar Ivaski looming kuulub eesti kultuuripärandisse?“. Üksmeelselt tõdeti, et Ivask on olnud paguluses üks viljakamaid eesti kirjamehi ja tema luulelooming vaieldamatult on osa meie kultuuripärandist.

2011. aastaks on Välis-Eesti Ühingu kirjastuses „Välis-Eesti“ trükiks ettevalmistamisel koguteos „20 aastat taasiseseisvust Eestis, 1991-2011“, milles on ette nähtud anda ülevaade Eesti üha suurenevast diasporaast riikide lõikes. Sel teemal oleks huvipakkuv avaldada väliseestlaste endi kirjutisi või ülevaateid.

Kaastöid kogumikus avaldamiseks ootame e-posti aadressil:juri.martin@euroakadeemia.ee või
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus