Vaikuse vahedes Vana-Andreses
Eesti kirikud 31 Mar 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2013/03/39053_002.jpg
Suur reede on ristiusu leinapäev. Luteri kiriku traditsioonide järgi on see aasta tähtsaim püha, ja minevikus peeti loomulikuks et ilmalikust tööst loobuti. Samuti oli see aasta tähtsaim armulauapäev, tihti oli ka keskne osa kirikumuusikal, nagu näiteks luterlase J.S. Bachi Matteuse passiooni esitamisel, millega märgiti kannatusnädala haripunkti.

Vana-Andrese koguduse suure reede jumalateenistusel märgiti Kristuse viimast teekonda Kolgatale ja ristilöömist nii sõnas, laulus kui ka vaikuses. Õpetaja Kalle Kadakas sisenes pühamusse, puudus tavakohane prelüüdium. Õp Kadakas seletas kogudusele, et vaikus on oluline osa kannatusnädalast, aeg sisemisele enesevaatlusele, mõteldes sellele, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.

Solist Heli Tenno esitas hingestunult ja südamest laulu Via Dolorosa Asta Ballstadti klaveri saatel. Sõnas ja viisis sai nii kirjeldatud kuidas Jumala tall kõndis valulisel kannatusteel.

Muusikaline osa jumalateenistusest jätkus koguduse segakoori etteastumisega. Koor oli heas hääles, hiljuti oldi Ehataresse muusikalist külakosti viidud, liitunud on ka uued liikmed, mida kinnitas häälte tasakaal. Koori saatis Elena Lepik flöödil, juhatas Heli Tenno, orelil toetas koguduse organist Marta Kivik, klaveril Asta Ballstadt.

Jutluse aluseks oli õp Kadakas valinud Heebrealaste 9.15, 26b-28. Keskendudes lepingule, et Kristuse surm on saanud meie lunastuseks, et meie saaksime igavese pärandi tõetuse osaks, lahkas õpetaja mitte ainult ajalooliste lepingute tähtsust mis on verevalamiseni viinud, näiteks kurikuulus Molotov-Ribbentrop, mis koguduse liikmed paiskas pagulusse vaid ka seda, et Jeesuse leping kristlastega on sõlmitud verega. Kristuse lunastusteoks oli vajalik surm. Teisiti polnud tal võimalik meid päästa.

Õpetaja jutlus oli peast esitatud, ilmselt sügavalt läbimõeldud, siiras ning südamest. Ja kuna ta esitas seda mitte altarist vaid koguduse ees seistes, lisas see veel sügavama värvingu kogudusele oma inimlikust lähenemisest, jäädes ootama seda aega ja tundi, mil Kristus tuleb ja elu saladuselt katte eemaldab.

Segakoor astus taas ette kahe lauluga, solistiks Tamara Norheim-Lehela, jälle saatis flöödil Elena Lepik, klaveril Asta Ballstadt.

Teadetes rõhutas õpetaja, et 14. aprillil, peale kella 15:00-st jumalateenistust, mida kaunistab jällegi laulus koguduse segakoor, toimub Vana-Andrese koguduse täiskogukoosolek.

Kaks laudkonda võtsid osa armulauast, esimese ajal laulis koor Meie Isa palvet.

Vaikse palvega lõppes suure reede jumalateenistust, puudus postlüüd, rõhutades nii veel kord sisevaatluse osatähtsust luteri kiriku tähtsamal kirikupühal. Vaikuses pühamust lahkudes püsis suure reede sõnum kaua põues.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus