Eesti Elu
UUS EESTI RAHVUSENTSÜKLOPEEDIA –
Eestlased Eestis 20 Mar 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
kõige põhjalikum ja tänapäevasem emakeelne teabevaramu

Septembris 2008 alustas Eestis ilmumist uus rahvusentsüklopeedia nii raamatuna kui ka e-Entsüklopeediana internetis. Eelmine vaba ja sõltumatu üldentsüklopeedia ilmus aastail 1932–1937, seega enam kui 70 aastat tagasi. Nõukogude okupatsiooni ajal anti küll kahel korral entsüklopeediat välja, kuid neid oli võõrvõim tugevasti tsenseerinud ja seetõttu ei ole need tänapäeval enam kasutatavad.

Uue rahvusentsüklopeedia väljaandja on TEA Kirjastus, mis on üks vanimaid ja juhtivaimaid teatme-, õppe- ning lastekirjanduse väljaandjaid Eestis. 2008. a. omandas TEA Kirjastus 100%-liselt ka Ilo kirjastuse aktsiad ning moodustab tänaseks koos TEA Keeltekooliga TEA kontserni. Kirjastuse üheks loojaks on eesti filoloogia magister Silva Tomingas, kes juhib ettevõtet tänini ja on hästi tuntud nii Eestis kui ka raja taga.

„TEA entsüklopeedia“ on sõltumatu originaalteos, mida koostavad ja toimetavad enam kui 300 Eesti teadlast ja õppejõudu. Rahvusentsüklopeedia väljaandmist juhatab ja koordineerib Eesti tippteadlastest koosnev kolleegium, mille esimees on akadeemik Peeter Tulviste ning aseesimehed akadeemikud Ene Ergma ja Jüri Engelbrecht. Koostööd tehakse ka maailma üldtunnustatud entsüklopeediakirjastustega Encyclopaedia Britannica, WSOY, Everest jt) ning parimate tarkvaraarendajatega. Nii on teatmeteose tegijaile tagatud parimad tehnilised lahendused ja juurdepääs mitmesugustele infoallikatele. „TEA entsüklopeedia“ näol on tegemist Eesti ajaloo suurima raamatuprojektiga, mille maksumus ulatub üle 100 miljoni Eesti krooni.

„TEA entsüklopeedia” koosneb 22 köitest, e-Entsüklopeediast internetis ja DVD-st. Koos esimese köitega alustas Internetis ilmumist ka „TEA e-Entsüklopeedia”. 2013. a, kui ilmub viimane köide, antakse välja DVD, mis sisaldab kõiki 22-s köites ilmunud artikleid ning peale selle veel hulga digitaalseid materjale, sh panoraamfotosid, kaarte, helisalvestisi jms. Ühtekokku tuleb entsüklopeediasse umbes 60.000 artiklit, 150.000 illustratsiooni, üle 1000 kaardi jpm.

Nagu öeldud, on TEA entsüklopeedia elektrooniliselt üleval ka internetis. Selle loomisel kasutatakse kõige uuemaid tehnilisi lahendusi. „TEA e-Entsüklopeedia“ eelis pole mitte ainult kiire ja mugav teabe kättesaamine igal pool maailmas, vaid ka pakutava informatsiooni pidev uuendamine ja täiendamine. Eestluse seisukohast on e-Entsüklopeedia ilmumine globaalse tähendusega ja loob piiramatud võimalused Eesti tutvustamiseks kogu maailmas. Sellist võimalust ei ole meie rahval kunagi varem olnud!

Hoolimata sellest, et tegemist on akadeemilise väljaandega, on rahvusentsüklopeedia käsitsemine lihtne ja loogiline. Ka keelekasutus on võimalikult rahvapärane, et entsüklopeediat saaksid kasutada needki, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Laiemat huvi peaks äratama seegi fakt, et esimest korda pärast Eesti iseseisvuse taastamist käsitletakse üldentsüklopeedias põhjalikult ka nende kaasmaalaste elu, kes olid nõukogude okupatsiooni eest sunnitud põgenema välismaale. Seda nii Eesti ajaloo ja kultuuri aspektist kui ka pagulaselu ja vabadusvõitluse seisukohast lähtudes. Loomulikult leiavad eraldi artiklites äramärkimist ka kõik silmapaistvaimad väliseestlased.

TEA Kirjastusel on suur palve: kui kellelgi peaks leiduma huvitavaid dokumente, artikleid, mälestusi, fotosid ja muid väliseestlust puudutavaid materjale, siis palun jagage neid meiega ning võtke TEA Kirjastusega ühendust. Eriti oodatud on sellised fotod, filmilõigud ja helisalvestised, mis puudutavad tuntud Eesti kultuuri- ning ühiskonnategelasi, 1944. aasta paadipõgenikke ja hilisemaid põgenike laagreid Saksamaal, Eesti vabaduse eest võõrsil korraldatud aktsioone, Välis-Eesti kultuurisündmusi (Eesti päevad, ESTO-d, laulupeod) jms. Tänu e-Entsüklopeediale saab Internetis kogu selle väärtusliku materjali elavaks muuta ja anda edasi järeltulevatelegi põlvedele. Oleme tänulikud kõigile abipakkujatele ja ülimalt huvitatud igakülgsest kaastööst.

Rahvusentsüklopeedia ilmumine on iga rahva jaoks tähtis kultuurilooline sündmus. Heal juhul antakse selliseid suurteoseid ühe inimpõlve jooksul välja vaid üks kord. Ehk just sellepärast ongi huvi „TEA entsüklopeedia“ vastu kodumaal eriti suur.

Tänaseks on kaks esimest köidet juba ilmunud, juulis tuleb välja kolmas, jõuludeks neljas köide. Mida aeg edasi, seda suurema kiirusega iga järgmine köide ilmavalgust näeb. 2013. aastaks peavad kõik 22 köidet koos lisadega jõudma tellijateni. E-entsüklopeedia täiendamine ja administreerimine aga jätkub ja kestab edasi veel pikki aastaid, nii kaua kui sellele kasutajaid leidub.

Kuna tegemist on ülimahuka koguteosega, millele lisanduvad e-Entsüklopeedia Internetis ja DVD, siis ei saa seda müüa osade kaupa, vähemalt algusaastatel kindlasti mitte. Seetõttu on ettetellimine ainus viis selle väärtusliku koguteose omanikuks saada. Ka 1930-ndatel ilmunud esimene „Eesti Entsüklopeedia“ jõudis lugejateni üksnes ettetellimise kaudu.

Ettetellimise mooduseid on mitu. Kõige odavam on maksta kogu teose eest korraga, kuid maksta võib ka osade kaupa. Ettemaksjate näol on üksiti tegemist ka rahvusentsüklopeedia väljaandmise toetajatega, kes on TEA Kirjastuse jaoks erilise väärtusega.

Kehtib põhimõte – mida varem tellid, seda vähem maksad. Lahti seletatuna tähendab see seda, et iga uue köite ilmumise järel muutub koguteose hind pisut kallimaks, sest tänu uutele tellijatele tuleb ju kogu tiraazh uuesti ja uuesti planeerida. Nii kehtib ka praegune ettetellimise üsna soodne hind vaid 31. maini 2009. Peale seda tellimuse hind tõuseb.

Kõik need, kes tellivad „TEA entsüklopeedia“ veel käesoleva, 2009. a jooksul, saavad kuni 2013. a lõpuni (viimase köite ilmumise aeg) tasuta juurdepääsu e-Entsüklopeediale internetis. Hilisematele tellijatele see soodustus enam ei laiene. Ainuüksi e-Entsüklopeedia tellimine (ilma raamatuköideteta) pole lähemal ajal kahjuks võimalik. Põhjalikumat teavet TEA entsüklopeedia kohta saab kirjastuse koduleheküljelt www.tea.ee ja www.ents.ee

„TEA entsüklopeedia“ on eesti meele ja keele kandja ning eestluse lahutamatu osa nii kodu- kui välismaal elavate eestlaste jaoks. See on ainuke emakeelne üldentsüklopeedia, mis annab põhjaliku seletuse praktiliselt kõigele olulisele, mis meie ümber terves maailmas eksisteerib.

USA-s ja Kanadas on TEA entsüklopeedia ametlikuks esindajaks Eesti Ameerika Kaubandus- ja Tööstuskoda ja selle president Krista Altok Tassa, kellel on olemas kõik volitused tellimuste vastuvõtmiseks Põhja-Ameerikas. Lähemat informatsiooni saab proua Krista Altok Tassalt tel. 718 747-3805 ja e-mail:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus