Eesti Elu
Uus ajajärk Toronto eesti gaid- ja skautlipkondadele
Eestlased Kanadas 03 Feb 2012 Ants EvardEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Et kohaneda muutunud ja tänapäevaste olukordadega, kus nüüd on noorem põlvkond juhte, moodustasid varasemad Eesti Gaidide ja Eesti Skautide Malevad Kanadas ühismaleva nimega Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas. Lipkonnad töötavad ikka edasi nagu varem, aga nüüd ühise juhatuse abiga.Ühismaleva moodustamine oli vajalik. Aastate jooksul on muutunud nii eesti ühiskond kui ka seda ümbritsev ühiskond. Samuti on sel ajal üles kasvanud uued, nooremad põlvkonnad, kellest osa on eesti ühiskonnast eemale jäänud. Nende huvid on ka laienenud väljaspoole eesti ühiskonda ja tehnoloogia on märgatavalt mõjutanud nende elu. Kõik see on mõjutanud meie noorte ja juhtide tööst osavõtjate arvusid ning ka uute liikmete värbamist. Oli vaja “uuendamist”!

Gaidmalev oli “uuendamist” juba varem uurinud, kui oma ajurajul kaalusid valikuvõimalusi Guides Canada organisatsioonist lahkumiseks. Algidee ühismalevaks tuli sealt. Seda arutati uuesti 2010.a. juhtide Nõupäeval ja otsustati selleks koostada malevate ja lipkondade esindajate töögrupp. Töögrupi sihiks oli ühismaleva ettepanek saavutada 2011/2012 tegevusaasta alguseks. Mitmed viljakad ja heas kooskõlas koosolekud kestsid läbi suve ning ühinemise ettepanek ja selleks vajalikud juhtnöörid esitati 2011.a. juhtide Nõupäeval. Nõustuti ettepanek hääletamisele panna.

Kirjalikult korraldatud hääletamisele, saadetud kõikidele registreeritud juhtidele, vastasid 62% saajatest. Vastuhääli ei olnud ja seega sai esimene ühismaleva juhatus valitud 2011.a. malevate aastakoosolekul. Koos valitud juhtidega on juhatuses oma kohtade kaudu ka kõik lipkondade juhid.


Mida saavutab see muudatus? See vähendab ja kergendab juhtide töökoormat, täiustab sidepidamist ja saavutab tihedamat koostööd, täites noorema põlvkonna juhtide soove. Endine struktuur kahe erineva juhatusega dubleeris töid, vajades kolme eraldi otsust, mida saab nüüd teha ühe koosolekuga. Samuti aastakoosolekutel on nüüd nelja erineva koosoleku asemel ainult üks. Ühine juhatus lihtsustab ühistegevuste korraldamist ja juhtimist ja saab lipkondade soovil abistada, kui Põhjala Tütred ja Rajaleidjad ühinevad tegevusaastal 2013/2014.

Selle muudatuse keeruline ja kiire läbi viimine näitab juhioskusi, mida noored on gaidluses ja skautluses õppinud. On väärt märkida, et meie ühiskonna organisatsioonides on mitmed isikud, kes on olnud gaidid või skaudid ja tahaksime oletada, et paljud said oma juhtimise algoskused ja huvi sealt.


Ühismaleva eesmärkideks on (I) koondada skaut- gaidliku tegevuse juurde eesti soost noori; (II) aidata neid kasvatada skaut-/gaidlike põhimõtete järgi headeks kodanikeks ja Kanada eesti ühiskonna liikmeiks; (III) tegevuse juures nendele selgitada eestluse ja eesti keele väärtusi. Meie lootus on, et need eesmärgid aitavad, vähemalt osaliselt, kindlustada ühiskonnale tuleviku juhtkonna allikat. Ühismaleva esimeseks suurürituseks on laager “Maleva Laager” eel-oleval suvel, 12.-19. augustil 2012.

Ühismaleva juhtkonnas osalevad praegu (I) valitud: skm Ants Evard (juht), gdj Eva Kütti (abijuht), gdj Eliis Vokespp (välissekretär), ngdr Tiina Tamm (laekur - gaidid) ja nskm Heikki Kolga (laekur - skaudid), (II) ametikohalt tulenevalt (lipkonna juhid): skm Enno Agur, nskm David Hogg, ngdr Kadri Munro ja ngdr Raja Raudsepp (kontakt), (III) osalistena: gdr Siiri Lepp (EGKKK) ja gdj Maarika Hiis (lipkonna asekontakt).
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus