Eesti Elu
Uueks aastaks 2012
Arvamus 16 Dec 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Ligi seitsekümmend aastat kestnud pagulus on nüüd andnud eestlastele võõrsil keerulisi valikud oma identiteeti määramisel. Alates rahvuslikust ärkamisest 19. saj teisel poolel on eestlaste identiteeti kujundanud ühised suured eesmärgid nii kodumaal kui võõrsil: enesemääramise vajadus, rahvusriigi loomine ning selle taastamine okupatsiooni tingimustes. See oligi üks osa „eestluse“ üldmõistest, vähemalt rahvuspoliitilisest lähtekohast.

Järgmine jutt ei peaks võõras olema: „Kuigi olen kogu oma elu elanud välismaal, räägin siiski eesti keelt, käinud eesti täienduskoolides, suhelnud eestlastest sõpradega ja isegi omandanud Eesti Vabariigi passi, kuid ma ei tunne ennast siiani „õige“ eestlasena.“

Tuues „eestluse“ mõiste ühiskondlikust seosest inimese isiklikule tasemele, kellel on siis õigus defineerida, kes on välismaal see „päris“ eestlane. Kellele antakse volitus selles küsimuses olla arvamuse kujundaja ja siltide kleepija?

Oleme kõik tuttavad järgmise väitega: eestlased on ju loomu poolest ja ajalooliselt sellised individualistid, kelle peamiseks väärtuseks on ise oma algatuse ja jõuga hakkama saamine. Kas selline ühiskondlik omapära ei ulatu indiviidile enda isikliku rahvusidentiteeti määratlemisel?

Oleme võõrsil rõhutanud, et ühesarvamist, inklusiooni on hädasti vaja meie võitluseks siinse ühiskonna arvulise hääbumise vastu. Seega on loogiline kõigil, eriti nendel, kes kõhklevad, avastada eestlus enda sees ja ka teistes. Oma vabal valikul on vaja otsustada, kas keegi tunneb ennast eestlasena ja kas ta tahab olla eestlane. Siinjuures on enesestmõistetav, et tõrjuda kedagi eemale meie kogukonnast on meie ühiskonna huvidele lausa vastu töötamine.

Eestlus ei seisne välistes tundemärkides, vaid selles, kelleks me ennast pidada tahame. Noored eestlased on meie ühiskonna tulevik ja meie edasine käekäik sõltub sellest, kui hingeliselt nad tunnetavad ning võtavad omaks meie omapära jooni ja kalduvusi ning meie arengu prioriteete.

Hingesoojust jõuluaega ning hoogsat eestluse leidmist uueks aastaks,

Laas Leivat
EV aupeakonsul
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus