Eesti Elu
Uudiseid Londonist
Eestlased Kanadas 03 Apr 2009 E.T.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
15. märtsi jumalateenistusel Londoni Pauluse Koguduses juhtis õp. Hannes Aasa kuulajate tähelepanu asjaolule, et isegi Jeesuse jüngrid ei suutnud Teda alati järgida. Meie elutee on tihtipeale keeruline, on muresid ja raskusi. Selleks, et Jumalale meelepärast elu elada, on tähtis palvetada ja oma vaimulikule elule tähelepanu pöörata.

Jumalateenistusele järgnes koguduse aastapeakoosolek, mis algas palvusega. Mälestati kolme möödunud aastal lahkunud koguduseliiget. Koosoleku rakendamisel kinnitati päevakord, osalenutele jagati välja eelmise koosoleku protokolli koopiad.

Koguduse esimees Endel Tooming teatas, et temal on olnud raske aasta – ta oli haiglas kahel korral ja ta abikaasa suri. Puudutades koguduse elu, märkis hr. Tooming, et kodu- ja välis-eesti kirikute ühinemine jäi hääletuse tulemusena teostamata ja et Andres Taul jätkab E.E.L.K. peapiiskopina. Konsistoorium asub nüüd Toronto Peetri kirikus ja Kanada praostkonna ruumid on Vana-Andrese kirikus. Sinod toimus 27. ja 28. märtsil Peetri kirikus.

Õp. Aasa esitas aruande koguduse tegevusest. Peeti 10 jumalateenistust, neist 4 armulauaga. Kirikus käinuid oli 80 ringis. Ei olnud ühtki laulatust ega ristimist ja, nagu ülal mainitud, suri kolm koguduse liiget.

Koguduse laekur Asta Loone esitas rahalise aruande. Annetusi oli olnud $2100 ja kulusid $5081. Suuremateks kulutusteks olid õpetaja ametikulud – $3252 ja kiriku rent – $700.

Kogudusel on $2243 suurune fond. 2009. a. eelarve võeti vastu analoogiliselt möödunudaastasega.

Valimiste eel teatas Endel Tooming, et tema tervis on sedavõrd halvenenud, et ta seda ametit enam ei suuda täita.

Uueks esimeheks valiti Avo Kingu; sekretäriks Vilma Seppa, laekuriks Asta Loone, revidendiks Rein Seppa.

Koosoleku lõpus tänati kohvilaua korraldajaid Vilma ja Rein Seppa ja Iisi Braisat, aga ka 32 aastat koguduse esimehe ametit pidanud Endel Toomingat.
Koosolek lõpetati palvega.

Järgmine, ülestõusmispüha jumalateenistus toimub Londoni Pauluse Koguduses 12. aprillil.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus