Eesti Elu
Usuteaduse instituut on kool, mis teenib oma kirikut
Eesti kirikud 20 Jan 2012 Tiiu PikkurEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
EELK Usuteaduse instituut (UI) Tallinnas alustas 1. jaanuarist 2012 tööd rakendusliku kõrgkoolina koos magistriõppega. Haridus- ja teadusministeerium andis koolitusloa kolmeks aastaks.
Usuteaduse instituudi ette kerkisid probleemid edasise tegutsemise kohta eelmisel kevadel, kui Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsustas instituudis doktoriõppele luba mitte anda. Põhjus: doktoriõppe läbiviimiseks vajalikud ressursid ja jätkusuutlikkus ei vasta nõutavale tasemele. See tähendanuks aga UI kui eraülikooli staatuse lõppemist.

Peapiiskop Andres Põder kutsus augustis kokku kirikukogu erakorralise istungjärgu, et otsustada instituudi saatuse üle. Kirikukogul tuli valida kolme altrnatiivvariandi vahel: 1) lõpetada instituudi tegevus ja luua kiriku sisemine koolituskeskus, 2) instituut reorganiseerida eraülikoolist rakenduskõrgkooliks, 3) samuti instituudi likivideerimise järel asutada väljaspoole Tallinna kõrgem usuteaduslik seminar.

Haridusassessor Ove Sander rõhutas instituudi tulevikule mõeldes kolme suunda: piisava arvu sobivate vaimulike koolitamine, kiriku ideoloogia jätkumine ja haritud vaimuliku kuvandi üleval hoidmine. „Meie antav haridus peab muutuma kiriklikumaks ja praktilisemaks,“ rõhutas ta.
UI rektor Randar Tas¬muth selgitas, et instituudi majandusliku jätkusuutlikkuse tagamine vajab parandamist. Ta lisas, et rakenduskõrgkoolina peab oluliselt suurenema praktika osa õppekavas, mis tähendab koostööd partneritega ja praktikabaaside loomist.

Koostöö Tartu ülikooliga

Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme märkis, et ülikool soovib jätkata UI-ga koostööd ja ükski otsus seda ei muuda. EELK on TÜ usuteaduskonna suurim partner, peapiiskop on ülikooli kuratooriumi liige.

Koostöövõimalusi kiriku ja ülikooli vahel on palju. Dekaan ütles, et TÜ avatud ülikoolis peaks avama teoloogia magistriõppe, siis saaks magistrikraadi ka töö kõrvalt omandada.

Kirikukogu otsustas 23. augustil oma erakorralisel istungjärgul, et EELK Usuteaduse instituut reorganiseeritakse rakenduskõrgkooliks. See otsus loob võimaluse riiklikult tunnustatud kõrghariduse andmiseks ja eeldused koostööks teiste teoloogiliste kõrgkoolidega. Vastav ettepanek tehti haridus- ja teadusministeeriumile, kes andiski UI-le selleks loa.

Haridusassessor Ove Sander märkis, et instituudi tulevikule mõeldes on oluline usalduse taastamine meie oma kirikus, et koolis oleks õppijaid, õppejõude ja töötajaid, et areneks koostöö teiste kõrgkoolidega, et finantsiliselt hakkama saadaks. Iga ümberkorraldus nõuab lisaraha eelarvesse.

Pärandus Kanadast

Rahaline abi saabus instituudile just siis, kui häda kõige suurem oli. Kanada eestlanna Hilda Joasalu pärandas EELK-le märkimisväärse summa – 525 000 eurot. Pärandifondist eraldati 47 000 eurot Usuteaduse instituudi reorganiseerimiseks rakenduskõrgkooliks, toetudes kirikukogu erakorralise 5. istungjärgu otsusele 23. augustist 2011. “Meil on oma kool, mis teenib oma kirikut, andkem siis talle see võimalus,” kinnitab assessor Ove Sander.

Usuteaduse instituudis on võimalik õppida usuteadust rakenduskõrgharidusõppes kolm aastat, usuteadust magistriõppes kaks aastat, spetsialiseerumise võimalusega religioonipedagoogikale ja diakooniale ning kristlikku kultuurilugu magistriõppes kaks aastat. Talvine vastuvõtt on alanud ja kestab veebruari alguseni.

UI pastoraalseminar valmistab ette EELK tulevasi vaimulikke. Tegemist on üheaastase kutseõppega. Õppimise ajal peetakse oluliseks vaimulikku kasvamist. Pastoraalseminar korraldab ka diakonikoolitust. Instituudis tegutsevad ka kirikumuusika ja täiendusõppe osakond.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus