Üleskutse
Eestlased Eestis 22 Feb 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Oma vabaduse ja iseseisvuse tagasivõitmine oli Eesti rahva peamiseks eesmärgiks alates 1940. aastast, kui ta selle kaotas.

Eesti iseseisvumise taastamisel omasid olulist rolli väliseestlased. Samas tuleb tunnistada, et taasiseseisvumine ei oleks saanud sündida ilma kõigi nendeta, kes eestlaste elu kodumaal okupatsiooni perioodil alal hoidsid.

Augustis 2008 toimub konverents, mille eesmärgiks oleks analüüsida nii ida kui lääne välis-eesti kogukondade panust ning rolli Eesti taasiseseisvumisel. Sõna saavad ka kodueestlased, kajastamaks siinseid mõtteid, arusaamu.

Toetamaks akadeemilisi ettekandeid, arutlusi, on Kultuuriministeeriumil ning Tartu Ülikooli Välis-Eesti uuringute keskusel kavas konverentsi raames anda välja kogumik, mille ühe osa moodustaksid nii idas, läänes kui kodumaal elava Eesti rahva mälestused.

Oodatakse mälestusi, nii erinevate välis-eesti organisatsioonide, institutsioonide poolt korraldatud kui omal käel ette võetud üritustest, aktsioonidest võitlusel Eesti vabaduse eest. Ootame mälestusi taaskohtumistest, kohtumiseelsetest ootustest ning kirjeldusi, tundeid tegelikkusest. Mõtisklusi identiteedimuutustest seoses taasiseseisvumisega. Võib kirjutada nendestki muutustest, mis on Eesti iseseisvuse taastamine teie elus kaasa toonud. Oodatud on üldistavad meenutused, kõikvõimalikud detailid, kui triviaalsed või ebaolulised need võivad ka tunduda. Lisada võite ka fotosid, mälestusesemeid või muud temaatilist materjali. Soovitame mälestusi kirja panna vabas vormis, kuid võib ka toetuda meie kodulehel (www.ut.ee/VEUK) välja pakutud teemadele.

Kutsume kampaanias osalema kõiki, ka neid, kes pole varem kaastööd teinud, ent kel on huvi eesti kultuuripärandi säilimise vastu ja tahe oma teadmisi ja kogemusi eesti rahvaga jagada. Kõik tööd ning lisatud materjal antakse üle säilitamiseks Eesti Rahva Muuseumile.

Ühelt poolt tundub, justkui oleks aeg, mil üheskoos õlg õla kõrval, käest kinni hoides „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ laulsime, alles eile olnud. Teisalt kui palju on 10 aasta pärast meie seas vanemast generatsioonist veel nende sündmuste mäletajaid? Kas 10 aasta pärast, kui tähistame Eesti Vabariigi 100. juubelit, saaksime nende käest teada, mida nad tol ajal mõtlesid, tundsid?

Iga mälestuste saatja saab anda oma panuse Eesti ajaloo mällu.

Tööde alla palume märkida: nimi; sünniaasta; sünnikoht; riik, millega kirjeldatud sündmused on seotud. Kuna materjalid kuuluvad säilitamisele ja on huvitavaks pikaajaliseks uurimismaterjaliks teadlastele, oleks hea kui märgiksite lisaks kelle mälestusi te kirjeldasite; kas oma esivanemate või hea(de) sõbra/sõprade. Kuidas te olite omavahel seotud; Teie haridus, eriala; riik, kus hetkel elate.

Vabatahtlik, ent soovitav on lühidalt ka vastata järgmisele küsimusele: kuidas sattusite välismaale elama (juhul kui olete seotud Eesti diasporaaga).

Tööde esitamise tähtaeg on 7. aprill 2008.

Mälestused palume saata kas:
Tartu Ülikool Välis-Eesti uuringute keskus, Vanemuise 46, Tartu 51014, Eesti või e-postile:

Lisaks vaata ka VEUK`i kodulehekülge: http://www.ut.ee/VEUK/
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus