ÜEKN-i uudiseid
Eestlased Kanadas 24 Nov 2006 ÜEKNEWR
    Trüki   E-post   FB     
Igapäevane tegevus hõlmab liikmesmaadega informatsiooni vahetamist, täiskogu 2007 ettevalmistusi, investeeringute jälgimist ja korraldamist. Ja jällegi on aeg juhatuse koosolekuks.

Järjekordne juhatuse koosolek asus tööle 26. oktoobril s.a. New Jersey osariigis.

Alati huvipakkuvad on tegevuse ülevaated ÜEKN-i liikmesmaadelt. Seekord pälvis erilist tähelepanu Ukraina Eesti Seltside tegevus.

On imestamisväärne, et Krasnodarka külas (Krimmis) on 30 perekonda, kes valdavad eesti keelt; olukord on veelgi paranemas tänu eesti keele õpetajale Eestist. Ja eesti lapsed Ukrainast (Lvov, Harkov, Krimm) veetsid keele- ja puhkelaagri Eestis. Eesti Väljak avati Beregrove (end. Samruk) külas, asustatud eestlaste poolt aastal 1861. Eesti Kultuuripäevad V hõlmasid arvukaid üritusi: neist ühiskontsert Jalta Orelimajas ja Köhleri 180. sünnipäeva märkimine 23. ja 24. septembril olid ilmselt suuremad. Ka on esinetud Sevastopoli TV saadetes.

Eesti Maja Riias on veel remondis ja tööd kestavad järgmise aasta lõpuni. Kuid on ka murettekitavaid ülevaateid, nagu Vene Eesti Seltside Liidu raport, milline tõi esile ühe linnavalitsuse dekreedi, lubades vähemusrahvuste seltsidel korraldada vaid kultuurilisi üritusi.

ÜEKN-i stipendiumide komisjon on välja saatnud summad 39-le õpilasele. Ülejäänud neljalt on oodata kõrgkooli kinnitust. Seega sügis- ja kevadsemestriks on välja antud õppeabi ligemale 700.000 Eesti krooni ulatuses.

Koosolek leidis, et Eestis koostatud/ilmunud Eesti Aastaraamat 2006/2007 on vägagi informatiivne, kaasa arvatud loomulikult 11 lk., mis pühendatud ÜEKN-ile (alates lk. 305).

Esimees teatas, et EV eelmiselt presidendilt oli tulnud tänuavaldus hea koostöö eest.

ÜEKN-i kodulehekülg on võrgus saadaval — www.UEKN.org — ja ka ajakohane.

Vabadusfondi investeeringud on pidevalt juhatuse huviobjektiks. On arutlusel, kas muuta fondi kompositsiooni — vast on tänapäeva olukorras otstarbekam viia fondi suurem osa kindla sissetulekuga fondidesse (näit. MF-d) või ka väärtpaberitesse ning seega vähendada tava-aktsiate osa.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 12. detsembril s.a.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus