ÜEKN astub aastasse 2008 nii tavalise tegevuse kui ka uute ülesannetega.
ÜEKN 11 Jan 2008 ÜEKNEWR
    Trüki   E-post   FB     
Juba aastate eest püüdis juhatus leida järjekindlaid töökontakte Eesti valitsusega. Kohtumisi ministritega oli sageli, kuid konkreetsete sammudeni ei jõutud.

Mõtteid oli mitmeid. On maid, kus alaliselt väljaspool riigi piire elavad kodanikud on saanud esindajate kohti riigi parlamenti. Ja ka selliseid, kus mingi esindaja või nõunik töötab koos vastava riigi valitsusega. ÜEKN-i üldkoosolek Inglismaal tutvus sellelaadse ettekandega juba 2004. a. Kuid võimaluste arutamisest siis kaugemale ei jõutud.

2004. a. koostas EV Valitsus nn Rahvuskaaslaste Programmi, väljendades ühtlasi soovi saada ÜEKN-i esindajat programmi nõukogusse. Kuid ÜEKN-i juhatuse soovitus tolleaegsele ministrile ei leidnud vastukaja. See esimene katseline programm oli 5 aasta kestvusega ja oli tagatud riigi eelarves 11 miljoni krooniga. Programm oli suunatud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavatele eestlastele, eriti eestluse keelelise ja kultuurilise identiteedi toetamiseks.

Nüüd on Eestis koostamisel järgmine sellelaadne programm, ja ettevalmistused selleks tõid kokku eestlasi üle maailma — Tallinnas toimunud Rahvuskaaslaste Konverentsile. ÜEKN-i 11-st liikmesmaast oli seal esindatud 10. Meie ajakirjandus on juba pakkunud küllaldast infot nõupidamisest Tallinnas 12. ja 13. novembril.

Kuid nüüd on jõutud samm edasi. ÜEKN-i juhatuse esindus (k.a. esimees) kohtusid juba varem EV peaministriga. Leiti, et koostöö on kasulik nii vabariigile kui ÜEKN-ile. Suhtumine on algusest peale olnud vägagi positiivne. Miks mitte tuua ÜEKN-i esindaja EV Valitsuse juurde? Kas ÜEKN-i juhatus ei esitaks ühe kandidaadi?

Pärast mitmeid kohtumisi novembri alul saavutati kokkulepe Haridus- ja Teadusministeeriumiga, rahvastikuministri bürooga ja veel mitme teise esindusega.

ÜEKN-i juhatus kinnitas vastavad lepingud 5. detsembril. Ka leidis juhatus, et selline samm on majanduslikult võimalik mitmeks aastaks.

Täpsed tööülesanded ja üksikasjad selguvad ÜEKN-i üldkoosolekuks, mis peetakse mai algul Leedu pealinnas Vilniuses.

Peale ülalmainitud kohtumisi on ÜEKN-i juhatus kinnitanud kandidaadiks juhatuse liikme, Aho Rebase (Göteborgist, Rootsist), kes on ka andnud nõusoleku ülalmainitud esindaja kohale asumiseks märtsis 2008.

Lisainfo saadaval: Jaak Juhansoo (tel. 508 553 2820) või Ylo Anson (tel. 860 742 7868)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus