Eesti Elu
Tutvustame Eesti Õppetöö Fondi
Eestlased Kanadas 30 Apr 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Elu küsimustele vastab Eesti Õppetöö Fondi esimees Elmar Tampõld


Eesti Õppetöö Fondist pole ajakirjanduses viimasel ajal palju kuulda olnud. Kas sooviksite natuke tutvustada selle saamislugu?

Eesti Õppetöö Fond on üks Tartu College’i tütarorganisatsioonidest, mis, nagu mõned teisedki meie paralleeltegevused, on ellu kutsutud üles kerkinud vajadustest — sageli kohalikkude määruste või õiguslikkude normide jälgimiseks.

Fond loodi 1987. aastal Eesti Õppetooli Sihtasutuse juhatuse ettepanekul ja sama nõukogu ja juhatuse koosseisuga.

Asutamise vajaduse tingis asjaolu, et meie tulumaksuvabadel sihtasutustel ei olnud seadusepäraselt luba anda toetusi ja stipendiume üksikisikutele. Õppetöö Fondil sellist piirangut ei ole.

Eriti dr. Harry Mürgi tööaastatel Toronto Ülikooli eesti keele lektorina oli fondi läbikäik imponeeriv – $139.300, suurima sissemaksuga Eesti Sihtkapitalilt ($113.400) perekond Olmeti poolt eesti keele õpetamiseks ja õppimiseks suunatud annetustest.

Kui palju üliõpilasi on stipendiume pälvinud ja missugused on kriteeriumid?

Aastate jooksul on stipendiume antud eesti keele lektoraadi üliõpilastele 84 juhul. Õpilaste vähesuse tõttu on lektoraadi töö (ajutiselt?) katkenud ja toetused on suunatud mujale.

Tartu College on koostöös Õppetöö Fondiga Eesti Õppetooli Sihtasutusele üle kantud summade kõrval jaganud üle kolmesaja tuhande dollari seoses eesti keele õppejõudude palkade, stipendiumide ja kirjastustegevuse toetustega.

Õppetöö Fondi vahendusel on jagatud summad läinud enamuses eesti noorte toetuseks, kes on tundnud huvi eesti kultuuri traditsioonide ja eestiainelise teaduse vastu. Loodan, et need antud toetused neid selles suunas edaspidigi tegutsema õhutavad.

Millal ja kuidas loodi Ilmar Heinsoo nimeline Fond?

Ilmar Heinsoo 25 teenistusaasta tähistamiseks esitas grupp talle lähedalseisvate organisatsioonide juhtinimesi tema elutöö tunnustuseks kõige vääristavama algatuse: luua Ilmar Heinsoo nimeline Õppefond.

Samaaegselt oli Toronto Ülikool välja kuulutanud stipendiumifondide loomise aktsiooni, kus ülikooli ja provintsivalitsuse toetustega oli võimalik kõik annetused kolmekordistada. Annetused olid maksuvabad.

Eesti Õppetöö Fond andis Toronto Ülikoolile lubaduse enne tähtpäeva 31. märtsiks 1999 paigutada „Ilmar Heinsoo Fellowship“ fondi algul $35.000 ja varsti täiendavalt $15.000, niisiis $50.000, mis kolmekordistatult ülikooli ja provintsivalitsuse poolt kasvas 150-tuhandeliseks fondiks.

Tolleaegne üleskutse, mis ilmus ajalehtedes:

Ilmar Heinsoo Õppefond

„Eesti maapaopäevade ajal olid tunnustatud diplomaatilised esindused meie riigi järjepidevuse sümbolid. Meie aupeakonsuli isiklik panus selles on võrreldamatu, veel enam, ta on neid kohustusi siiamaani edasi kandnud. Nüüd on avanenud võimalus, et kõik, kes oskavad seda tööd mõõta-hinnata, ühinevad oma toetusega selle alaliseks meelespidamiseks ja korduvaks meeldetuletuseks eestiainelise õppe- ja uurimistööde toetamisega meie Eesti Õppetooli kõrval. See oleks midagi püsivat, mille jätame järele meie ajastust.“
(E.T. „Meie Elu“ ja „Vaba Eestlane“, november 1998)

Üleskutsele oli lisatud juhis annetusteks.

Ja kuidas siinne ühiskond üleskutsele reageeris?

1999.a. maikuu ajalehtedes ilmusid tänusõnad Ilmar Heinsoo Õppefondi rahastajatele:

„Tähtpäevaks 31. märtsiks 1999 saabunud toetussummad ületasid Eestiainelise Õppetöö Fondi poolt antud eel-lubadused. Meil oli aga võimalik kokkulepet Toronto Ülikooliga täiendada.

Õppefondi on nüüd paigutatud järgmised toetussummad:

Eestiaineline Õppetöö Fond $11.734; Tartu College $10.500; Toronto Eesti Ühispank $10.000; Eesti Sihtkapital Kanadas $5000; Korp! Fraternitas Estica $3000; Helvi Noolandi $2000; Eesti Majandusklubi Kanadas $1000; Endel Tigane $1000; Valdek Raiend $600; Eesti Vabadusvõitlejate Liit $500; Eestlaste Kesknõukogu Kanadas $500; Elmar Hermann $500; Dr. Ago Peters $500; L. Rava $500;

järgnevad toetussummad $100—499:

Tartlaste Selts, Korp! Ugala, Albert ja Ellen Irs, Maakondlik Esinduskogu, Eesti Korporatsioonide Liit, Korp! Fraternitas Tartuensis, Aino Paju, Kristina Võhma-Visnapuu, Arvo Ast, Viiu Kanep, Herman Ilves, Avo Kittask, Paavo Loosberg, Juhan Läte.

Kogusummas $50.000, mis Toronto Ülikooli ja Ontario valitsuse võrdsete toetustega koos moodustab Toronto Ülikooli juures alalise „Ilmar Heinsoo Fellowship“ Trustfondi.

Selle kasumitest jagatakse iga-aastaseid stipendiume eesti-ainelisteks õppe- ja uurimistöödeks. See on korduv meeldetuletus tunnustamaks meie lugupeetud aupeakonsuli elutööd ja püsivaks eestiainelise õppetöö toetamiseks.

Eestiainelise Õppetöö Fondil oli meeldiv võimalus seda algatust vahendada.

Suurim tänu aupeakonsul Ilmar Heinsoo Õppefondi rahastajatele!“

Kas alates sellest ajast on õppefond suurenenud?

2005.a. täiendas Ilmar Heinsoo poeg Thomas fondi oma õe Katrini mälestuseks. 25-tuhandeline annetus kahekordistati ülikooli poolt ja nüüd on „Ilmar Heinsoo Fellowship“ Trustfondi kogusumma $200.000.

Stipendiumifondidel on siduv osa põlvkondadevahelises üleminekus. Need on aluseks meie järelkasvule.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus