Tutvustame Bibliograafia Klubi
Eestlased Kanadas 08 Jan 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Käesolevaga alustame artiklite sarja, millega tutvustame Tartu College’is tegutsevaid allorganisatsioone. Seekord on vaatluse all Bibliograafia Klubi (Tartu Instituut) ja vestluskaaslaseks klubi juhataja dr. Jüri Daniel.

Bibliograafia Klubi on iseseisev, vabatahtlikest koosnev organisatsioon, kuhu kuuluvad peaasjalikult erru läinud isikud, kes esindavad kõikvõimalikke elukutseid: liikmete hulgas on raamatukogutöötajaid, insenere, õpetajaid, akadeemikuid jmt.

Klubi eesmärk on koostöös teiste rahvuslike organisatsioonidega aidata kaasa Eesti-ainelise arhiivimaterjali kogumisele, säilitamisele ja korraldamisele. Põhiülesanne on Kanada eestlaste elu ja tegevust kajastava ainese kogumine, säilitamine, uurimine ja üldsusele vahendamine. Siia kuuluvad väliseesti ajalugu käsitlevad materjalid nagu trükised, arhiividokumendid, fotod, helilindid ja –plaadid, videomaterjal, kunst ja esemed. Tulevikus saab kogu see materjal olema arvutis, mis on suur töö.

Klubi liikmed töötavad abiks arhivaaridele, keda on kaks: vabatahtlik arhivaar dr. Roland Weiler, kellele lisaks töötab alates sellest sügisest täisajaline arhivaar Eestist Piret Noorhani.

Bibliograafia Klubil on momendil 34 liiget, kes käivad koos teisipäevahommikuti viis tundi korraga, tehes väga head ja innukat tööd. Kuid dr. Danieli sõnul oleks vaja kevadeks tõsta liikmete arvu vähemalt 40 peale, sest tööd on ees palju. Läbi aastate ongi liikmete arv olnud 40 ringis; aastate jooksul on paljud vanemad liikmed erru läinud ja uusi asemele tulnud. Liikmete kohta ütleb dr. Daniel palju häid sõnu — kõik nad on väga tähelepanelikud ja avara silmaringiga inimesed, kes teevad suurepärast tööd ja soovivad omandada uusi oskusi.

Klubi ajalugu ulatub juba ligemale veerand sajandi taha. Dr. Endel Aruja, kes tegeles Tartu Instituudi sekretärina raamatute kogumise ja Eestisse saatmisega peaaegu Tartu College’i algpäevist alates, leidis, et selle töö üksinda tegemine käib üle jõu. Nii asutas ta 1985.a. novembris Bibliograafia Klubi, millisest ajast on see organisatsioon töötanud. Seega saab klubi tuleval sügisel 25-aastaseks. Samal ajal saavad Marcella ja Guri Raag 25-aastase klubi teenimise juubilarideks.

Tähtsa sündmuse puhul loodetakse välja anda klubi juubeliraamat, kus saavad olema kirjas liikmete nimekiri, missioon, üritused jpm.

Klubi juhatajaks oli dr. Endel Aruja kuni aastani 2005, kui ta astus tagasi tervislikel põhjustel. Siis valiti uueks juhatajaks dr. Jüri Daniel.

Enne seda nimetati Tartu Instituudi Raamatukogu ja Arhiiv dr. Endel Aruja nimeliseks, tunnustades tema suurt tööd. Dr. Aruja täitis pikka aega Tartu College’is kolme ülesannet, olles Tartu Instituudi sekretär, Bibliograafia Klubi juhataja ja arhivaar. Nüüd on Tartu Instituudi juhatajaks dr. Olev Träss, sekretäriks dr. Toivo Miljan, arhivaariks dr. Roland Weiler ja Bibliograafia Klubi juhatajaks dr. Jüri Daniel.

Tööülesannete kõrval on klubi algusest peale korraldanud üritusi — nii oma liikmeskonnale kui kogu Toronto eestlaskonna kaasatõmbamiseks. Traditsiooniliselt, näiteks, on sisemisteks üritusteks jõulueelne eine, vabariigi aastapäeva tähistamine, kevadsemestri lõpueine ja suvepäev — kõik koos kutsutud külalistega.

Suuremaid üritusi on aastate jooksul korraldatud samuti rohkesti. 2007./2008.a. üritustest nimetab dr. Daniel Emakeelepäeva, Dr. Endel Aruja mälestuspäeva ja Albert Irsi 100.a. juubelit; 2008./2009.a. üritustest — Mälestuste radadel koos Elulugude Kirjutajate Rühmaga ja Eestlased Torontos — kuhu ja kuidas?

Bibliograafia Klubi praegusesse juhatusse kuuluvad: dr. Jüri Daniel (juhataja), Aino Müllerbeck (abijuhataja), Leida Tõsine (sekretär) ja Guri Raag (laekur).

Lisaks on ürituste komitee koosseisus Aino Müllerbeck (juhataja) ning liikmed Elna Libe, Juta Ilves ja Ester Paomees. Muidugi aitavad kõik klubi liikmed hoogsalt ja tublilt üritusi läbi viia. Iga ürituse eel teavitab Aino Müllerbeck sellest tutvustava artikliga ajalehes Eesti Elu; ka ürituse järgselt ilmub alati artikkel. Seega hoitakse eestlaskonda toimuvaga kursis.

Rääkides saavutustest: umbes 25—35liikmelise grupi viietunnine töö igal teisipäeval on oluliselt aidanud raamatukogu ja arhiivi tööd. Aastakümnete jooksul on vabatahtlikud oma panusega andnud kokku tuhandeid tunde. Töötatakse ka suvel, kuigi väiksema tööjõuga kui aastaringselt.

Käesoleval ajal käivad Piret Noorhani juhtimisel ettevalmistavad tööd selleks ajaks, kui allkorruse remont valmib ja kaks konteinerit, täis raamatuid ja arhiivimaterjale, tagasi tuuakse, millele järgneb väga täpsetel alustel sisseseadmise protsess.

Tuleviku osas näeb dr. Daniel ette klubi missiooni edasist täitmist, lootes VEMU tegelikku sündi. Ees ootab väga palju tööd, mis puudutab elektroonilise sisseseadmise protsessi.

Tuleviku tähtsaks küsimuseks on täiendada klubi liikmeskonda, nagu eespool mainitud — sest karta on, et lähema kolme aasta jooksul võivad mitmedki töötajad vanuse ja tervise tõttu tööst eemale jääda. Seega on olulise tähtsusega uute liikmete värbamine.

Nii võivad huvilised, kes võibolla sooviksid liituda Bibliograafia Klubi tegevusega, helistada dr. Danielile telefonil 416-444 0186.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus