Eesti Elu
Tunnustus kahele Alberta eestlasele - Peter Pastewka ja Helgi Leesment
Eestlased Kanadas 25 Mar 2011 Livia KivisildEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Alberta eesti ühiskonnas toimus 2011. aasta alguses kaks tähelepanuväärset sündmust. Esimene eesti aukonsul Albertas pidas esimese vastuvõtu kohalikule eestlaskonnale ning Helgi Leesmenti tunnustati Eesti Välisministeeriumi poolt.


AUKONSULI VASTUVÕTT

Hiljuti eesti aukonsuliks Albertas määratud Peter Pastewka korraldas jaanuaris oma kodus esimese ametliku vastuvõtu kohalikule eestlaskonnale. Nii oli temal ja tema perel võimalus kohtuda laiemalt Alberta eestlastega, samuti kaasmaalastel tutvuda uue Eesti esindajaga lääne-Kanadas. Peale Calgary tuli külalisi ka Strathmore’i ja Canmore’i linnadest 50 ja 106 km kauguselt, kokku mitu tosinat. Oli kaetud rikkalik suupistetelaud ja pakuti veini saabujatele, kes olid läbi pakase ja läikivaks jäätunud teedel kohale sõitnud. Oli huvitav tervitada nii pioneeride mitmenda põlvkonna järeltulijaid kui ka hiljem Kanadasse saabunuid.

Ametlik kava ei olnud pikk. Eesti saatkonna ajutine asjur Ottawast Riho Kruuv tutvustas Peter Pastewkat, mainides tööd, mida Pastewka on juba kohapeal Eesti heaks teinud. Aukonsul oma sõnavõtus tervitas kõiki kohalolijaid, kutsudes neid vajaduse korral pöörduma kas tema või Ottawa saatkonna poole. Peter Pastewka palus ka koosolijatelt kontaktandmeid, et ta saaks edaspidiste sündmuste puhul teateid otse välja saata.

Järgmisena kutsus Riho Kruuv ette Helgi Leesmendi, et talle üle anda raamitud Tänukiri Eesti Välisministeeriumilt ja raamat Meie inimesed - Our People. Estonian Stories. Dokumendi sõnad avaldavad tunnustust kodanikupäeva, 26. november 2010, puhul Eesti Vabariigi Välisministeeriumi tänu „aktiivse eestluse hoidmise ja säilitamise ning Eesti tutvustamise eest Kanadas“.

Sama autasu jagati käesoleval talvel veel seitsmele teisele isikule seitsmel erineval maal üle maailma. Veebilehel esitab Eesti Välisministeerium põhjenduse, et Eesti välispoliitilisele mõjukusele saavad kõik inimesed rahvadiplomaatia kaudu kaasa aidata. Välisminister Urmas Paeti sõnul on „Inimeste vahetul suhtlemisel väga oluline roll Eesti tutvustamise ning suhete, sealhulgas ka majandussidemete tihendamisel välisriikides“. Edasi rõhutas välisminister: „Hindame kõrgelt neid inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele ning eestluse aktiivsele säilitamisele välismaal“.


HELGI LEESMENT

Helgi Leesment on Eestit tutvustanud ning osalenud eestluse aktiivses säilitamises mitmel alal peamiselt 30 aasta vältel Calgarys, kuid ka kahel korral pikemat aega Vancouveris elades.
Siiani kokku 30 aastat Calgarys elades on Helgi püsinud aktiivsena mitmel alal. Ta pidas Calgary Eesti Seltsi nimestikku ning korraldas mitmeid üritusi nii seltsi ametlikul ajal kui ka aastatel, mil selts ei töötanud juhatuse puudumise tõttu. Aastal 2000 oli Helgi peakorraldaja president Lennart Meri ja tema kaaskonna külaskäigul Alberta provintsi. Ta töötas vabatahtliku sekretärina 2004. a aset leidnud Barons rajooni Alberta eestlaste 100. a. juubelitoimkonnas. Ligi 10 aastat on tema kodu olnud koht, kus Eesti riigi asjurid on saanud konsulaarülesandeid täita ja kus on toimunud vastuvõtud. Samas kodus on vastu võetud paljusid Eesti külalissportlasi, kultuuri- ja muude alade tegelasi, k.a. Kalevi korvpallimeeskond, Ultima Thule, Rolling Estonians, Eri Klas, Kristjan Järvi, World Skills Eesti esindus ja palju teisi.

Helgi on õpetanud eesti keelt nii lastele kui täiskasvanuile. Vahepeal juhatas ta mõnda aega Calgary Eesti Seltsi Täienduskooli. Viimasel ajal annab ta peamiselt eratunde eestlaste järeltulijaile oma kodus.

Alberta Estonian Heritage Society abi-presidendina 2005. algaastast saadik on Helgi olnud kaastööline mitme suurprojekti juures, mille lõpptulemuseks on fotode ja dokumentide fond, dokumentaal-DVD film, raamat, Alberta eestlaste ajaloo veebileht ning eestlaste arhiivi asutamine.

Vahepeal, mõne aasta Vancouveris elades, oli Helgi Vancouveri Eesti Seltsi juhatuse liige, korraldades seal mitmeid üritusi, nagu seltsi 50. a. juubel, 1997. a. laulu- ja tantsupidu Lääneranniku Eesti Päevadel, raamatute annetused raamatukogudele ja koolidele Eestis, ning arvuti ja printeri kinkimine Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnale koos maailma täiuslikuma spordiala andmebaasiga. Just enne Calgarysse tagasi kolimist pani ta aluse Vancouveri eesti arhiivi korraldamisele.

Viimase 40 aasta vältel on tema arvutist ilmunud umbes 150 artiklit, peamiselt Toronto Eesti Elus, Vaba Eestlases ja Meie Elus, Vancouveri Läänekaare Postipoisis ja Alberta AjaKajas. AjaKaja artiklid on tihti sihitud eesti pioneeride järeltulijaile, et neile uuesti tutvustada eesti kultuuri. Tulemuseks on mitmed reisid Eestisse ja ammu kadunud sugulaskondade omavahelised taaskohtumised. Sarnaseid tulemusi on saavutanud ka Helgi poolt tõlgitud vanad kirjad ammu kadunud esiisade vahel, kelle järeltulijad laiali paisatuna Põhja-Ameerikas elavad. Samuti on ta aidanud eesti pioneeride järeltulijail mõista leitud vanade dokumentide tähendust esivanemate elulugudes.

Helgi Leesment on tunnustatud eesti stiilis iluvõimlemise alal, levitades selle kaudu eesti kultuuri Alberta kanadalaste seas. Ta on rütmilist võimlemist õpetanud klubides, koolides, isegi Aafrikas Liibüas, ning seminarides ja 10 a osalenud iluvõimlemise föderatsiooni juhatuses, sellega ka Alberta esindajana üleriigilistel koosolekutel. Helgi oli üks kahest NorGlen klubi asutajast. See klubi on nüüd 31 a Calgarys tegutsenud, olgugi et Helgi ise on vahepeal mitu aastat väljaspool Albertat elanud ega pole enam klubi juhatuse liige. Ta on saanud tunnustust Alberta valitsuselt, Kanada Võimlemisliidult ning endiselt Kanada Rütmilise Võimlemise Liidult. Aastal 1992 asutas Calgary võimlejaskond autasu tublidele vabatahtlikele iluvõimlemise alal, nimetades seda Helgile üllatusena Helgi Leesment Award. Seda autasu on seni saanud 16 isikut. Praegu juhatab Helgi naisrühma, mis tuleval suvel osaleb Maailma Gymnaestradal Shveitsis koos kolme teise klubiga Kanadast.

Eestlaste ja eesti päritolu pioneeride järeltulijate omavaheline koostöö Albertas on Alberta Estonian Heritage Society vahendusel hoogsalt kasvanud. Loodetavasti võimaldab vastne aukonsulaat Peter Pastewka juhtimisel edendada eestlaste omavahelist suhtlemist lääne-Kanadas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus