TTÜs on nüüd kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskus
Eestlased Eestis 02 Apr 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
TTÜ PRESSITEADE • 2.4.2014
Tallinna Tehnikaülikoolis loodi eile kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskus. Keskus arendab, koondab ja koordineerib ülikooli erinevates üksuste kaitse- ja julgeolekutehnoloogiate alast uurimis- ning arendustööd.

"Tallinna Tehnikaülikool on kaitsealaste uuringute ning tehnoloogiate arenduse eestvedajaks Eestis ning keskuse loomisega saame sellealase töö kvaliteedi viia uuele ja paremale tasemele," ütles TTÜ rektor prof Andres Keevallik. "On selge, et julgeolekuolukord tänases maailmas nõuab suuremat panustamist ka vastavate tehnoloogiate õpetamisse, tundmisse ning arendamisse," lisas ta.

Kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskus on asjatundlikuks ja usaldusväärseks partneriks nii Eesti kui teiste maade riiklikele institutsioonidele ja organisatsioonidele. “Peame oluliseks meie uuringutulemuste süsteemset vahendamist riigikaitse- ja julgeolekustruktuuridele ning kaitse- ja julgeolekualase teadusarendustegevuse rahvusvahelise mõõtme laiendamist,“ märkis rektor. “Näeme keskust ka kompetentsikeskusena, mis koordineerib ka kaitsealaste loengukursuste ja kirjanduse arendamist ning kaitsevaldkonna lõputööde teemasid TTÜ-s. Teeme meeleldi koostööd ning pakume kõrgetasemelisi loengukursusi ka teistele õppeasutustele.”

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on kaitsevaldkonna uuringute ning tehnoloogiaarendusega tegelenud aastaid. Täna on TTÜ-l kaitseuuringute vallas väga hea kompetents reas kaitsevaldkondades, näiteks keemia- ja materjalitehnoloogia, IT, energeetika- ning mehaanikateaduskonnas. Tehnikaülikooli teadlaste töid on tunnustatud nii Eestis kui rahvusvaheliselt, näiteks NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni poolt ning NATO tehnoloogianäitustel. TTÜ teadlaste uurimisgruppides on välja töötatud terve rida uusi tehnoloogilisi lahendusi Eesti kaitseväele, millest mitmeid on kasutanud ka välismissioonidel.

"Enamikus Euroopa Liidu ja NATO riikides on olemas sellised kaitsetehnoloogiate uurimis- ja arenduskeskused, kuid tänaseni Eestis sellistele asutustele võrdväärset institutsionaalset koostööpartnerit ei olnud. Kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskuse loomisega rõhutame sõnumit, et kaasaegses maailmas on just tehnoloogiate integreeritud kasutamine see, mis on nüüdisaegse riigikaitse oluliseks aluseks,” kinnitab TTÜ kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskuse juht Katrin Idla.

Keskuse juht, Katrin Idla, on kaitsealast teadus- ja arendustööd teinud üle kümne aasta. 2004. a käivitas Idla Eesti koostöö NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) ja Euroopa Liidu Satelliidikeskusega (EUSC). Ta oli Eesti esimene NATO STO rahvuslik koordinaator ning Eesti esindaja nii NATO STO nõukogus kui EUSC-s ja Euroopa Kaitseagentuuris. 2012. aastal pälvis Katrin Idla koos kaastöötajatega NATO teadus ja tehnikaorganisatsiooni kõrgeima teadusauhinna väljapaistvate ja originaalsete tulemuste eest kaitsealases arendustöös.

Lisainfo
Katrin Idla, TTÜ kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskuse juht, , tel 5860 3217
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus