Eesti Elu
TTÜ-s saab nüüd õppida ka rahvusvahelisi suhteid
Eestlased Eestis 08 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Mait Talts

Võib-olla ei teagi veel kõik, et alates sellest õppeaastast saab Tallinna Tehnikaülikoolis lisaks muudele, varasemast teada-tuntud erialadele õppida ka õigusteadust ja rahvusvahelisi suhteid. See on seotud läinud kevadel vastu võetud otsusega liita Tallinna Tehnikaülikooliga endine eraülikool International University Audentes (IUA). Juba 17. veebruaril võttis Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogu vastu otsuse lõpetada praeguse majandusteaduskonna õppekeskuse IUA tegevus ja moodustada selle baasil kaks uut instituuti – TTÜ rahvusvaheliste suhete instituut ülikooli majandusteaduskonna ja TTÜ õiguse instituut sotsiaalteaduskonna koosseisus. Seetõttu võib 17. veebruari 2009 pidada nii TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi kui ka TTÜ õiguse instituudi loomise päevaks de jure, kuigi ametlikult astub otsus täiel määral jõusse käesoleva aasta 1. juulil.

TTÜ rahvusvaheliste suhete instituut luuakse IUA rahvusvaheliste suhete teaduskonna baasil, mis on tegutsenud juba 2001. aastast alates. Alates 2003. aastast töötavad siin ka mitmed teistest riikidest pärit õppejõud, kes varem töötasid Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis. Praeguses TTÜ IUA rahvusvaheliste suhete teaduskonnas õpetatakse kolmes (eesti, vene ja inglise) keeles ning õppejõudkondki on rõhutatult rahvusvaheline. Siin on õppejõude, kes on pärit USA-st ja Hispaaniast, aga ka näiteks Lätist, Serbiast ja Valgevenest. Mitmed õppejõud on alustanud oma tegevust Eestis juba Concordia Rahvusvahelise Ülikooli päevil, teised on liitunud õppejõudkonnaga hiljem.

Tulevase TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi teadustegevus on olnud viimastel aastatel võrdlemisi tulemuslik. Instituudi politoloogia õppetooli juhataja prof. Toomas Varrak on suutnud luua ainukese eestikeelse akadeemilise politoloogiaajakirja (Audentese Ülikooli Toimetiste alaseeria „Poliitika, riigiteadus ja rahvusvahelised suhted“). Euroopa uuringute õppetooli juhataja prof. Aksel Kirch lõi juba 11 aastat tagasi Euroopa Instituudi, mille raames on aastate jooksul viidud läbi hulk erinevaid sotsioloogilisi uuringuid. Dotsent Tiiu Pohl on aastaid tegelenud julgeoleku-uuringutega. Rahvusvaheliste suhete instituudi juurde luuakse ka kommunikatsiooni ja kultuuri õppetool, mis peaks kujunema interdistsiplinaarsete keelepõhiste piirkondlike kultuuriuuringute keskuseks.

Rahvusvaheliste suhete õppejõudude teaduslikud huvid ja uurimistegevuse valdkonnad on sageli olnud veelgi laialdasemad. Nii näiteks on rahvusvaheliste suhete teaduskonna juhataja prof. Peeter Müürsepp rahvusvaheliselt tunnustatud filosoof, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks teadustegevuse metodoloogia ja globaliseerumisprobleemid. USA-st pärit õppejõudude James Thurlow ja Leon Milleri artiklitega poliitika, kultuuri, filosoofia ja filmikunsti teemadel on saanud tutvuda ka eesti lugejad. David Ramiro Troitino Hispaaniast on alustanud monograafiaga Euroopa integratsiooni kõige enam mõjutanud suurkujudest. Ka osakoormusega õppejõudude seas on mitmeid oma ala tuntud esindajaid nagu diplomaadid Toomas Tiivel või Mart Helme. Sagedased on olnud ka poliitikute, diplomaatide ja teiste riikide ülikoolide õppejõudude külalisloengud IUA rahvusvaheliste suhete teaduskonnas. Kindlasti on uutes oludes, majanduslikult tugevama TTÜ koosseisus, oodata ka rahvusvaheliste suhete alase teadustegevuse mahu ja kvaliteedi kasvu, mis omakorda mõjub soodsalt ka sellega seotud õpetamistegevusele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus