Eesti Elu
Tribute to Liberty – tänuväärne projekt kollektiivse amneesia vältimiseks
Eestlased Kanadas 02 Oct 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2009/10/25452_1_t.jpg

Meie lehes on mitmel korral olnud juttu Kanada organisatsiooni Tribute to Liberty (TTL) tegevusest, mis on seadnud oma eesmärgiks rajada Ottawasse memoriaal kommunismiohvritele, et seeläbi harida avalikkust, eriti noori, kommunismi kuritegude tegelikust olemusest ja ulatusest. Mõistagi pole see aktsioon kergete killast, nõudes suurt pühendumust ja ennastsalgavust. Sageli osutuvad publikule just kõige mõjuvamaks kommunismi all kannatanute saatuse isiklikud kirjeldused. Need panevad mõtlema ja järeldusi tegema.

Sel nädalal külastas meie toimetust TTL-i sekretär Reet Marten Sehr, kes tutvustas kõnealuse ettevõtmise edenemist.

TTL ja tema partnerorganisatsioon The Open Book Group esitasid k.a. mais valitsusorganile National Capital Comission (NCC) ettepaneku kommunismiohvrite memoriaali rajamiseks. NCC tagastas projekti ettepanekuga eemaldada memoriaali nimetusest sõna „kommunismi“ (kuriteod) ja asendada see väljendiga „totalitaarsed“ (kuriteod), kuna vastasel korral olevat see solvav Kanada kommunistidele. See muudatus muutnuks memoriaali püstitamise mõttetuks ning tekitas poleemikat Kanada ajakirjanduses ja poliitilistes ringkondades.

Tulemus oli, et NCC muutis meelt, ning mälestusmärk hakkab kandma nimetust „Memoriaal totalitaarse kommunismi ohvritele – Kanada, põgenike maa“ (A Memorial to Victims of Totalitarian Communism — Canada, a Land of Refuge). See ausammas jääb Kanada pealinnas, Ottawas meenutama 100 miljonit kommunismikuritegude ohvrit.

Ajalehe Calgary Herald kolumnist Mark Milke avaldab 28. septembri lehes imestust sõna „totalitaarsed“ lisamise üle, nimetades seda tarbetuks keeleliseks täiendiks.

Sama hästi võiks tema arvates lisada Dachau või Auschwitzi koonduslaagrite ohvritele püstitatud mälestusmärkidele „äärmusliku“ (natsismi) ohvrid. Reet Marten Sehr jagab seda arvamust, kuid rõhutab, et kompromissi oli vaja leida ning totalitaarne kommunism on ka väljend, mis on võetud kasutusele Euroopas. Ürituse aupatroon, Kanada ordeni laureaat Charley Coffey ütles, et tõenäoliselt pole NCC liikmed, aga ka paljud kanadalased teadlikud kommunismikuritegude tõelisest skaalast ning loodetavasti aitab püstitatav memoriaal nende silmaringi selles osas laiendada.

Nüüd, kus memoriaali nimetus on paika pandud, saab TTL edasi liikuda. Praegu oodatakse teadet memoriaali maaeralduse kohta Ottawas.

TTL-il on 3-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Alide Forstmanis (esinaine ja laekur), Reet Marten Sehr (sekretär) ja Gerry Kokodyniak. Kõik nad on aktiivselt hõivatud memoriaali püstitamisega. Nii esines näiteks Alide Forstmanis märtsikuus organisatsiooni Foundation for investigation of communist CrimesBudapestis toimunud üritusel, mille üheks korraldajaks oli ka Tunne Kelam.

TTL-i nõukogu koosneb kommunismi kuritegude all kannatanud rahvusguppide esindajadest. Eestlasi esindab seal Anne Liis Keelman. Plaanis on nõukogu koosseisu suurendada, kuna peatselt käivitatakse ka rahakogumise kampaania, mida kavatsetakse teha neljal tasandil.

1. Võrgulehe www.tributetoliberty.ca kaudu on nüüd võimalik teha igas suuruses, ka väikesi annetusi, ja maksta krediitkaardiga (Paypal kaudu). On teada, et USA president Barack Obama kogus sel viisil tõhusalt raha oma presidendikampaania ajal.

2. Erinevate rahvusgruppide üritused, kus selgitatakse memoriaali püstitamise vajadust ja mõtet.

3. TTL-i n-ö rohujuuretsadandil toimuv annetuste kogumise kampaania kannab nimetust The Pathway to Liberty. NCC eeskirjade kohaselt ei tohi sponsoreid tunnustada mälestusmärgi asukohas, seetõttu on TTL loonud virtuaalse The Pathway to Liberty oma võrgulehel, kus annetajatel on võimalik osta 100 dollari eest n-ö mälestuskive, kuhu ühtlasi jäädvustatakse nende jutustused, pühendused, sõnumid jne. Nagu eelpool mainitud, on võrgulehe aadress: www.tributetoliberty.ca

4. TTL loodab üritusse kaasata suuremaid eraisikutest ja asutustest sponsoreid ning tulevikus saada ka heategeva ehk mittetulutaotleva organisatsiooni staatuse.

Rahvusgrupina on seni olnud suuremad annetajad lätlased ja eraisikud. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas on väljendanud põhimõtelist toetust rajatavale memoriaalile, kuid korraldajad loodavad, et nad osutavad ka rahalist abi projekti elluviimiseks. Projekti maksumus on ca 1,5 miljoni dollarit. Pr. Sehri sõnul loodetakse, et memoriaal valmib hiljemalt 2 aasta pärast.

NCC teatel ei alustata memoriaali püstitamist enne, kui kõnealune summa pole koos.On rõõmustav, et memoriaali rajamisele on väljendanud toetust Kanada peaminister Stephen Harper, kodakondsuse, migratsiooni ja multikultuuri minister Jason Kenny, aga ka mitmed Liberaalse Partei ja NDP poliitikud.

TTL-i kutsel tuleb Torontosse ja Ottawasse oktoobri lõpus Foundation for the Investigation of Crimes of Communism asutaja ning Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Mart Laar, kes oma esinemistega aitab projekti teadvustada. Praegu on TTL ametis hr. Laari esinemiskava ja ürituste viimistlemisega.

9. novembril, Berliini müüri langemise päeval, kavatseb TTL korraldada Ottawas ürituse, kus tutvustatakse memoriaali rajamisega seonduvat.

TTL avaldab siinkohal tänu kõigile, kes on selle projekti elluviimist toetanud.

••••

Pole kahtlust, Kanada vajab mälestusmärki, kus meenutada kommunismikuritegude ohvreid. Seda enam, et Vahtralehemaal elab hinnanguliselt 9 miljonit inimest, kes on põgenenud kommunistliku vägivalla eest. See aitaks vältida aeg-ajalt maad võtvat nn kollektiivset amneesiat, millega eelistatakse kommunismi kuritegusid kas tahtlikult unustada või nende ulatust ja tagajärgi vähendada. See oleks aga lubamatu viga. Pole ju saladus, et tänaseski maailmas on riike, kus kommunismikuriteod ikka veel vohavad ja ohvrid kannatavad.
 - pics/2009/10/25452_1_t.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus