Toronto Ülikooli Eesti Õppetooli seminar Tartu College’is
Kultuur 26 Jan 2007 Toronto Ülikooli E. Tampõllu nim. ÕppetoolEWR
    Trüki   E-post   FB     
Talvesemester 2007

KANADA INGLISKEELNE ROMAAN 20. SAJANDIL


Eva Rein, Toronto Ülikooli eesti keele külalislektor 2006/2007 õppeaastal, Tartu Ülikooli inglise keele ja Kanada ingliskeelse kirjanduse õppejõud

Kahekümnendal sajandil tegi romaan Kanadas läbi suure arengu. Sajandi esimest poolt iseloomustas rahvuskirjanduse kujunemine, milles oli oluline koht realismil ja modernistlikul eksperimenteerimisel. Paljud kirjandusuurijad jagavad seisukohta, et Kanada kirjandus saavutas küpsuse 1970ndatel aastatel. Võib vaielda, kas kirjandusest kõnelemisel sobib kasutada noorukist täiskasvanuks saamise paralleeli. Seda on aga nii Kanada ajaloo, ühiskonna kui ka kirjanduse arengu puhul sagedasti kasutatud, nii et selline Kanada arengu kujutamisviis on ise kujunenud omamoodi Kanadat iseloomustavaks jooneks. Samas on raske vastu vaielda väitele, et alates 1970ndatest aastatest on Kanada kirjandus selgelt omanäoline ja teistest maadest eristuv kirjandus. Kuigi haaravaid teoseid kirjutati varemgi, andis 1970ndatest aastatest hoogustunud Kanada kirjanduse uurimine ja rahvusvaheline tutvustamine Kanada autoritele, kes kodus hinnatud, ka laiema tuntuse. Viimased aastakümned on Kanada kindlasti hoidnud väärikat kohta ingliskeelses maailmakirjanduses ja uue aastatuhande arenguid jälgides ei ole kahtlust, et Kanada kirjanikel on jätkuvalt pakkuda põnevat lugemist Kanada enda aga ka teiste maade lugejatele.

Talvesemesti jooksul teemegi väikese tagasivaate Kanada ingliskeelse romaani arengule. Valitud tekstid on nauditavad omaette tervikuna, aga nendest igaühe tähendus on samas ka laiem, iseloomustades oma teemakäsitluse, vormi või muu aspektiga tervet perioodi või arengusuunda, mis avab olulise tahu Kanada kirjanduse kujunemisloos.

Tekstid:

23. jaanuar Frederick Philip Grove Settlers of the Marsh (1925)
06. veebruar Sinclair Ross As For Me and My House (1941)
20. veebruar Margaret Laurence The Diviners (1974)
06. märts Jane Urquhart The Whirlpool (1986)
20. märts Carol Shields The Stone Diaries (1993)
03. aprill Margaret Atwood Alias Grace (1996)
17. aprill Michael Ondaatje The English Patient (1992)

Õppemaks: 140 dollarit semestris (7 seminari)

Kursus toimub: Tartu College’i seminariruumis ülalmainitud teisipäevadel, kell 5:10-7:15 peale lõunat.

Küsimuste korral palun kirjutada Eva Reinule:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus